ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  20/3/2566 - 26/3/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B6101-A   524202
(4) 1,
L1
          
    B6102-A   524433
(4) 1,
L1
  332636
(1) 1,
L2
        
    B6103-A   582316
(4) 1,
L1
          
   530316
(4) 1,
L1
          
    B6104-A   NUR01 1002
(1) 1,
L1
           
    B6105-A   335341
(3) 1,
L1
  529290
(4) 1,
L1
       
      ENG24 2060
(4) 1,
L1
       
    B6106-A      ENG35 4502
(2) 1,
L1
     
      535306
(2) 1,
L1
     
    B6107-A   ENG32 2203
(4) 1,
L1
  ENG35 3063
(2) 1,
L1
 ENG35 3050
(2) 1,
L1
  
      535305
(3) 1,
L1
     
    B6108-A 535487
(4) 1,
L1
  ENG35 4580
(2) 1,
L1
  ENG35 3060
(2) 1,
L1
  
    B6109-A   IST30 1101
(3) 2,
L1
          
    B6110-A 617341
(3) 1,
L1
 802407
(3) 1,
L1
    802407
(3) 1,
L1
    
 802311
(4) 1,
L1
          
    B6501-Aซ่อมห้อง ดูสื่อโสต
() ,
BOOKING
     
    B6502-A   527248
(4) 1,
L1
          
    B6503-A 530317
(4) 1,
L1
 526301
(2) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 01          IST20 1002
(1) 1,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 02      ENG25 2100
(2) 1,
L1
 IST20 1002
(1) 2,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 03      ENG25 2140
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 04      522397
(3) 1,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 05  522369
(4) 1,
L1
  522369
(4) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 06      582316
(4) 1,
L1
      
      530316
(4) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 07 1101401
(3) 1,
L1
  1101402
(3) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 08      525306
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 15      528322
(1) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 2 1101061
(3) 1,
L1
  1102041
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 3 1101061
(3) 2,
L1
  1102041
(3) 2,
L1
     
อังคาร    B6101-A   523452
(4) 1,
L1
          
    B6102-A  1102101
(3) 1,
L1
  802317
(4) 1,
L1
       
      สัมมนา
() ,
BOOKING
      
    B6103-A   525314
(4) 1,
L1
          
    B6104-A  533043
(4) 1,
L1
  245353
(3) 1,
L1
 235354
(3) 1,
L1
  IPH04 4203
(2) 1,
L1
    
      235354
(3) 1,
L1
 245353
(3) 1,
L1
       
    B6105-A   529290
(4) 1,
L1
          
   ENG24 2060
(4) 1,
L1
          
    B6106-A ENG35 3053
(2) 1,
L1
          
    B6107-A ENG35 3051
(2) 1,
L1
  ENG35 3062
(2) 3,
L1
     
      535315
(1) 1,
L1
     
      ENG35 3062
(2) 2,
L1
     
      ENG35 3062
(2) 1,
L1
     
    B6108-A 522370
(3) 1,
L1
          
    B6109-A   524451
(4) 1,
L1
          
    B6110-A 802407
(3) 1,
L1
  534311
(4) 2,
L1
 802407
(3) 1,
L1
   802405
(3) 1,
L1
    
   534311
(4) 1,
L1
          
    B6501-Aซ่อมห้อง ดูสื่อโสต
() ,
BOOKING
     
    B6502-A  IST30 7405
(3) 1,
L2
  1102043
(2) 1,
L1
     
    B6503-A      532323
(4) 1,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 01 1101231
(3) 1,
L1
  1101212
(3) 1,
L1
 IST20 1002
(1) 3,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 02      1101232
(3) 1,
L1
 IST20 1002
(1) 4,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 03      1101282
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 04        235354
(3) 1,
L1
     
        245353
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 05      ENG24 2050
(2) 1,
L1
      
      524208
(2) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 06      ENG25 2140
(2) 6,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 07   521364
(3) 1,
L1
  ENG25 2100
(2) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 08      528320
(1) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 09      ENG25 2140
(2) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 10      ENG25 2140
(2) 3,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 11      ENG25 2070
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 12      ENG25 2070
(2) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 13        585310
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 14      522269
(4) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 2 1101131
(3) 1,
L1
  1101132
(3) 1,
L1
     
พุธ    B6101-A 522268
(4) 1,
L1
          
    B6102-A   ENG29 2143
(4) 1,
L1
 สัมมนา
() ,
BOOKING
  524433
(4) 1,
L1
   
    B6103-A  245377
(3) 1,
L1
  575822
(4) 1,
L2
     
    B6104-A   NUR01 1002
(1) 2,
L1
 533043
(4) 1,
L1
     IPH04 4208
(2) 1,
L1
    
    B6105-A IST60 2501
(3) 1,
L1
  529204
(4) 1,
L1
     
      ENG29 2113
(3) 1,
L1
 ENG29 2113
(3) 1,
L1
     
    B6106-A  802408
(2) 1,
L1
 335224
(2) 1,
L1
       
  802408
(2) 2,
L1
         
    B6107-A ENG35 3052
(2) 1,
L1
    ENG32 2203
(4) 1,
L1
     
    B6108-A ENG35 3063
(2) 2,
L1
          
    B6109-A    IST30 1101
(3) 2,
L1
          
    B6110-A 802407
(3) 1,
L1
 802408
(2) 4,
L1
         
  802408
(2) 3,
L1
         
    B6501-A   IST20 2503
(2) 2,
L1
          
    B6502-A  245107
(3) 1,
L1
          
    B6503-A   582316
(4) 1,
L1
 530316
(4) 1,
L1
          
   530316
(4) 1,
L1
 582316
(4) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 01 1101101
(3) 1,
L1
  1101102
(3) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 1,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 02   533266
(1) 1,
L1
 1101182
(3) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 2,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 03   521312
(4) 1,
L1
  1101292
(3) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 3,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 04   521365
(4) 1,
L1
  521343
(4) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 4,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 05   532450
(4) 1,
L1
  ENG23 2001
(2) 1,
L1
  ENG23 1001
(2) 5,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 06   533473
(2) 2,
L1
  ENG25 2140
(2) 4,
L1
 ENG23 1001
(2) 6,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 07   531388
(3) 1,
L1
  ENG25 2140
(2) 5,
L1
 ENG23 1001
(2) 7,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 08   533045
(4) 1,
L1
  525306
(2) 2,
L1
 ENG23 1001
(2) 8,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 09      523202
(2) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 9,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 10      522270
(2) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 10,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 11      522270
(2) 2,
L1
 524208
(2) 2,
L1
  
          ENG24 2050
(2) 2,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 12      ENG25 2100
(2) 3,
L1
 ENG23 1001
(2) 11,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 13      529426
(3) 1,
L1
   558204
(8) 1,
L1
 
    DIGITAL TECH LAB 14      211126
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 15      235356
(3) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 2      1101062
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 3      1101062
(3) 2,
L1
     
พฤหัสบดี    B6101-A 802201
(4) 1,
L1
 523452
(4) 1,
L1
    802201
(4) 1,
L1
     
    B6102-A  ENG25 2120
(3) 2,
L1
    
() ,
BOOKING
  
    B6103-A  1102102
(3) 1,
L1
    SCI15 1007
(3) 1,
L1
    
    B6104-A  NUR01 1001
(2) 1,
L1
   NUR01 1001
(2) 2,
L1
     
    B6105-A 522266
(4) 1,
L1
          
    B6106-A ENG35 3061
(2) 2,
L1
          
    B6107-A ENG35 3051
(2) 2,
L1
  ENG35 3052
(2) 2,
L1
     
 535312
(3) 1,
L1
          
    B6108-A ENG35 3061
(2) 1,
L1
 ENG35 4550
(2) 1,
L1
      
    B6109-A ENG35 3053
(2) 2,
L1
          
    B6110-A  802314
(3) 1,
L1
 802407
(3) 1,
L1
 802313
(4) 1,
L1
     
    B6501-A  ENG25 2120
(3) 1,
L1
          
    B6502-A 
() ,
BOOKING
      
   801202
(2) 1,
L1
  245207
(3) 2,
L1
       
      245207
(3) 1,
L1
       
      245207
(3) 3,
L1
       
    B6503-A  245206
(3) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 01      1101013
(2) 1,
L1
  ENG23 1001
(2) 12,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 02      1101013
(2) 2,
L1
  ENG23 1001
(2) 13,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 03      1101013
(2) 3,
L1
  ENG23 1001
(2) 14,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 04      1101013
(2) 4,
L1
  ENG23 1001
(2) 15,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 05      1101013
(2) 5,
L1
  ENG23 1001
(2) 16,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 06      1101013
(2) 6,
L1
  ENG23 1001
(2) 17,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 07   521364
(3) 1,
L1
     245207
(3) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 18,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 08     528320
(1) 2,
L1
 245207
(3) 2,
L1
 ENG23 1001
(2) 19,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 09        245207
(3) 3,
L1
 ENG23 1001
(2) 20,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 10  583206
(2) 1,
L1
  323352
(3) 1,
L1
  ENG23 1001
(2) 21,
L1
  
      333352
(3) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 11 585208
(2) 1,
L1
  521343
(4) 2,
L1
 ENG23 1001
(2) 22,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 12  322326
(2) 1,
L1
  211201
(4) 1,
L1
      
  332326
(2) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 13 523314
(4) 1,
L1
    585310
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 14  537201
(1) 1,
L1
    SCI15 1007
(3) 1,
L1
    
  ENG25 4531
(1) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 15  528322
(1) 2,
L1
 525209
(2) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 2 1102082
(3) 1,
L1
  1102042
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 3      1102042
(3) 2,
L1
     
ศุกร์    B6102-A      802317
(4) 1,
L1
 1101403
(2) 1,
L1
    
    B6103-A      ENG25 2120
(3) 3,
L1
      
    B6105-A   335341
(3) 1,
L1
 335341
(3) 1,
L1
          
    B6109-A   524451
(4) 1,
L1
          
    B6110-A 802407
(3) 1,
L1
    802407
(3) 1,
L1
         
    B6502-A 
() ,
BOOKING
      
    B6503-A      532323
(4) 1,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 01 1101092
(3) 1,
L1
  1101091
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 03      ENG25 2100
(2) 4,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 07 529324
(4) 1,
L1
    529414
(3) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 13  529454
(3) 1,
L1
       558204
(8) 1,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 14      530446
(4) 1,
L1
     
เสาร์    B6101-A      554703
(60) 1,
L3
     
    B6102-A      554704
(45) 1,
L3
     
    B6103-A 1102103
(2) 1,
L1
  554702
(20) 1,
L2
     
    B6104-A 559107
(4) 1,
L1
  559201
(3) 1,
L1
 559109
(4) 1,
L1
    
    B6105-A 559208
(12) 1,
L1
  559208
(12) 1,
L1
     
    B6106-A 554683
(4) 1,
L3
          
    B6107-A  ENG35 4071
(2) 1,
L1
  ENG35 4072
(2) 1,
L1
      
    B6108-A  559308
(3) 1,
L1
  559421
(4) 1,
L1
 559431
(4) 1,
L1
     
    B6502-A      1101063
(2) 1,
L1
      
    B6503-A  IST20 2505
(2) 1,
L1
 IST20 2505
(2) 1,
L1
  IST20 2505
(2) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 01  522372
(1) 1,
L1
  522372
(1) 2,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 02  522394
(2) 1,
L1
  551162
(6) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 03      551162
(6) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 04      551162
(6) 3,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 05      522396
(2) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 06  211203
(3) 1,
L1
  211203
(3) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 07      551162
(6) 4,
L1
     
อาทิตย์    B6101-A      554614
(4) 1,
L2
     
    B6102-A      554605
(3) 1,
L2
     
    B6103-A 554625
(4) 1,
L2
  1102103
(2) 1,
L1
       
    B6104-A  559108
(1) 1,
L1
  559201
(3) 1,
L1
 559109
(4) 1,
L1
     
    B6105-A 559208
(12) 1,
L1
  559209
(1) 1,
L1
      
    B6106-A 554670
(5) 1,
L2
          
    B6107-A  ENG35 4073
(2) 1,
L1
          
    B6108-A 559421
(4) 1,
L1
 559431
(4) 1,
L1
          
    B6109-A         551242
(3) 1,
L1
   
    B6502-A  1101063
(2) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 02      551162
(6) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 03      551162
(6) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 04      551162
(6) 3,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 07      551162
(6) 4,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.