ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
               
 
อังคาร
 
 
-
 
               
พุธ    B1112  526210
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
 ประชุมซูม
() ,
BOOKING
  
  526210
(4) 1,
L1
            
    B1113  536211
(2) 1,
L1
 213102
(3) 13,
L1
 
(18794) ,
BOOKING
 559109
(4) 1,
L1
 532315
(1) 2,
L1
    
           532315
(1) 1,
L1
    
    B1114  213305
(3) 1,
L1
 529209
(4) 2,
L1

(511) ,
BOOKING
  525305
(4) 1,
L1
 
    B1115  525364
(4) 1,
L1
 213102
(3) 14,
L1
  525101
(2) 4,
L1
  532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1116  527412
(4) 1,
L1
 529309
(4) 1,
L1
  213305
(3) 21,
L1
  532315
(1) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
   
          532315
(1) 2,
L1
    
    B1117  526204
(4) 1,
L1
 213102
(3) 15,
L1
  538310
(4) 1,
L1
 532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1118  213305
(3) 2,
L1
 529309
(4) 2,
L1
  213305
(3) 22,
L1
  524201
(4) 1,
L1
    
          583204
(4) 1,
L1
    
    B1119  1101151
(3) 1,
L31
 1101152
(3) 1,
L31
  214267
(3) 1,
L1
  532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1120 526209
(2) 1,
L1
  335222
(3) 1,
L1
  213305
(3) 23,
L1
   572605
(2) 1,
L2
 
    B1121  539206
(4) 3,
L1
 105102
(4) 6,
L1
  525101
(2) 3,
L1
  532315
(1) 2,
L1
    
  527248
(4) 2,
L1
        532315
(1) 1,
L1
    
    B1122(Active_L)   522242
(4) 1,
L1
  203323
(3) 2,
L1
      
   522269
(4) 1,
L1
          
    B1123  524323
(4) 1,
L1
นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  537469
(4) 1,
L1
 551264
(6) 5,
L1
 
  524321
(4) 1,
L1
            
    B1125  322323
(2) 1,
L1
 102105
(1) 1,
L1
 213102
(3) 17,
L1

(511) ,
BOOKING
534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
    B1127    213102
(3) 19,
L1
  539308
(5) 3,
L1
 529211
(4) 2,
L1
 551304
(4) 1,
L1
 
       539308
(5) 2,
L1
       
       539401
(1) 1,
L1
       
       539310
(4) 1,
L1
       
       539308
(5) 1,
L1
       
    B1128(SmartCR)    211126
(3) 1,
L1
  527309
(4) 1,
L1
 532435
(4) 1,
L1
     
    B1129   323211
(3) 1,
L1
 105102
(4) 5,
L1
  525443
(1) 1,
L1
 533428
(4) 1,
L1
 533428
(4) 1,
L1
  
   313311
(4) 1,
L1
            
   333211
(3) 1,
L1
            
    B1130   233543
(3) 1,
L2
  325342
(2) 1,
L1

() ,
BOOKING
    
    B1131    526306
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
  322482
(1) 5,
L1
    
    B1132  523314
(4) 1,
L1
 531371
(3) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
คาบให้คำปรึกษา ใช้ zoom
(21791) ,
BOOKING
      
       524431
(4) 1,
L1
       
    B1133    104323
(4) 1,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
 529211
(4) 1,
L1
  576676
(4) 1,
L2
  
    B1134  527248
(4) 1,
L1
 533261
(4) 1,
L1
  525361
(8) 1,
L1
     
  539206
(4) 2,
L1
            
    B1135   224361
(3) 1,
L1
  233613
(3) 1,
L2
      
    B1136(Active_L)  533466
(4) 1,
L1
 521341
(4) 1,
L1
  529454
(3) 1,
L1

(8040) ,
BOOKING
    
    B1137  585310
(2) 1,
L1
 102105
(3) 2,
L1
  211225
(4) 1,
L1

(21491) ,
BOOKING
     
    B1138  585207
(4) 1,
L1
นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  535207
(3) 3,
L1
 535207
(3) 3,
L1
 524433
(4) 1,
L1
   
    B1139  528321
(3) 1,
L1
 528439
(3) 1,
L1
  528414
(1) 1,
L1
 235405
(2) 4,
L1
    
  528307
(3) 1,
L1
            
    B1140    213102
(3) 18,
L1
  235253
(3) 1,
L1
      
    B1141  204238
(3) 1,
L1
 214224
(3) 2,
L1
  103102
(4) 3,
L1
 539204
(5) 1,
L1
     
  1101091
(3) 1,
L31
 1101092
(3) 1,
L31
    539205
(4) 1,
L1
     
    B1201    585203
(4) 1,
L1
   585308
(4) 1,
L1
    
    B1202  322321
(2) 1,
L1
 235321
(3) 1,
L1
  103122
(4) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
    
    B1203   235362
(3) 1,
L1
  103105
(4) 6,
L1
  533301
(4) 1,
L1
  530421
(4) 1,
L1
 
    B1204  529326
(4) 1,
L1
 538311
(4) 1,
L1
  303439
(3) 1,
L1
      
    B1205  104105
(4) 1,
L1
 532450
(4) 1,
L1
  224353
(3) 1,
L1
  531209
(3) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
   
           531218
(3) 1,
L1
 531209
(3) 1,
L1
   
    B1206    521484
(3) 1,
L1
  601115
(3) 1,
L1
      
    B1207   214223
(3) 1,
L1
 521483
(4) 1,
L1
 214246
(3) 1,
L1
  102202
(3) 1,
L1
   
      521413
(2) 1,
L1
         
    B1208    202111
(2) 1,
L1
  523353
(4) 1,
L1
      
       523353
(4) 1,
L1
      
       523353
(4) 2,
L1
      
       523353
(4) 2,
L1
      
    B1209  533421
(4) 1,
L1
 537308
(4) 1,
L1
  105105
(2) 1,
L1
   551364
(8) 1,
L1
 
    B1210    523452
(4) 1,
L1
  525210
(2) 1,
L1
     
    B1211    537303
(3) 1,
L1
 525101
(2) 1,
L1
      
    536310
(3) 1,
L1
          
    B1212  536302
(4) 1,
L1
 533324
(4) 1,
L1
  532324
(4) 1,
L1
       
    B1213  529292
(4) 2,
L1
 527305
(4) 1,
L1
  224252
(3) 1,
L1
  105102
(4) 6,
L1
 532323
(4) 1,
L1
 
    B1214    530317
(4) 1,
L1
  524332
(4) 1,
L1
 529211
(4) 3,
L1
 530431
(4) 1,
L1
   
       524332
(4) 1,
L1
       
    B1215    536310
(3) 2,
L1
  525101
(2) 2,
L1
      
    B2101  530211
(4) 1,
L1
 530201
(4) 2,
L1
  202291
(2) 1,
L1
  
(7040) ,
BOOKING
 
    B2102    525202
(4) 1,
L1
  103105
(4) 5,
L1
       
    B2103  108201
(4) 1,
L1
 102111
(4) 1,
L1
  103105
(4) 3,
L1
       
    B2104  105103
(4) 1,
L1
 102111
(4) 2,
L1
  103105
(4) 2,
L1
       
    B3101  530314
(4) 1,
L1
 105102
(4) 1,
L1
  525203
(4) 1,
L1
   105102
(4) 1,
L1
   
    B3102  529292
(4) 1,
L1
 105102
(4) 2,
L1
  525460
(4) 1,
L1
   105102
(4) 2,
L1
   
    B3103    105102
(4) 3,
L1
  105103
(4) 2,
L1
       
    B3104  529292
(4) 3,
L1
 104203
(4) 1,
L1
  235201
(4) 1,
L1
     
       245108
(4) 1,
L1
     
    B4101  103105
(4) 1,
L1
 525204
(4) 1,
L1
  202324
(2) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1
     
  103105
(4) 2,
L1
            
  103105
(4) 3,
L1
            
  103105
(4) 4,
L1
            
  103105
(4) 5,
L1
            
    GRADROOM2   583511
(3) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
  
    Lab_Com1       522270
(2) 1,
L1
 523101
(2) 1,
L1
  
    Lab_Com2       522270
(2) 2,
L1
 523101
(2) 2,
L1
  
    Lab_Com3    211126
(3) 1,
L1
  211126
(3) 1,
L1
   523101
(2) 3,
L1
  
    Lab_Com4       525206
(2) 5,
L1
 523101
(2) 4,
L1
  
    SEMINAR1   205540
(3) 1,
L2
  205533
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR2    105221
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
 571770
(3) 1,
L2
   
    SEMINAR3    531324
(3) 1,
L1
 533364
(4) 1,
L1
      
    531364
(3) 1,
L1
         
    SEMINAR4  301112
(3) 1,
L1
 103252
(4) 1,
L1
  533426
(4) 2,
L1
       
    SEMINAR5 สอนปฏิบัติการผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
  533426
(4) 1,
L1
       
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
               
 
ศุกร์
 
 
-
 
               

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.