กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่านสำหรับนักศึกษา หากท่านกระทำการแทนผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย ท่านมีสิทธิ์ได้รับโทษสูงสุด คือ พักการศึกษา


Password ไม่ควรใช้เลขประจำตัวประชาชนของตนเอง และไม่ควรให้ผู้ใดรู้ เพราะอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ Password ของท่าน Login เข้าสู่ระบบและทำการแทนท่าน เช่น ลดรายวิชา เพิ่มรายวิชา

คำแนะนำในการตั้ง Password หรือ รหัสผ่าน
  1. ความยาว ควรตั้งอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  2. ไม่ควรประสมด้วยสัญลักษณ์พิเศษ
  3. ไม่ควรตั้งชื่อ โดยใช้ เช่น ชื่อตัวเอง เบอร์โทรศัพท์ ชื่อแฟน เป็นต้น
  4. ไม่ควรตั้งชื่อ ที่สามารถอ่านได้และมีความหมาย
  5. ควรเปลี่ยน password อย่างน้อย 1 เดือนครั้ง
  6. ไม่ควรจด password ลงในเอกสาร
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.