ข่าวประกาศ

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การขอทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี ภาค 3/2566
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคการศึกษาที่ 3/2566 สามารถส่งใบสมัครที่สาขาวิชาที่ตนสังกัด ในวันที่ 11 - 15 มี.ค. 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานทุนการศึกษา โทร.044223774, 044223776, 044223114, 044223115
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2567
 2.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โปรด Upload รูปนักศึกษา มทส. เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รูปขนาด 260 X 320 pixel Upload รูปตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่งบัตรให้นักศึกษาประมาณปลายเดือนมีนาคม 2567 คลิก Link ที่นี่ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2567
 3.การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 2566
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ที่ Upload รูปนักศึกษา ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา โปรดแสดง บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือ Passport ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เท่านั้น ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุด
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2567
 4.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2566
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2567
 5.ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคำร้อง
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง พร้อมขั้นตอนการยื่นคำร้อง ได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ที่นี่ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2567
 6.มาเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566 กันเถอะ
- การตรวจสอบข้อมูลก่อนวันสอบ
- นำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง?
- สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่อเข้าห้องสอบ
- ระเบียบการแต่งกายเข้าห้องสอบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223019
[คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2567
 7.วิธีการจัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีความประสงค์จะให้จัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการดังนี้
1) ชำระเงินค่ากล่องและค่าจัดส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) เป็นเงิน 150 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ที่ในการจัดส่งและเบอร์โทรศัพท์
พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประชาชนและหลักฐานการโอนเงิน(เฉพาะค่าดำเนินการจัดส่งใบปริญญาบัตรเท่านั้น) ไปที่อีเมลล์graduate@sut.ac.th
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี
1. เกิดความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการจัดส่ง
2. โอนชำระเงินเกินกว่าที่ระบุไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2567
 8.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2566
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566 (โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคสุดท้าย หรือรักษาสถานะภาพเพื่อแก้เกรด หรือออกสหกิจศึกษา
โดยไม่ต้องรอเกรดออกตอนปลายภาคการศึกษา หรือนักศึกษาที่เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 1/2566 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น)
ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
**ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้ยื่นแจ้งจบตามกำหนดการแจ้งจบก่อน และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 2/2566
เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2567
 9.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่2/2566
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2/2566 ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2567
 10.การขอรับเอกสารของนักศึกษาต่างชาติแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
นักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาและใบปริญญาบัตร โดยขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้ ==ขั้นตอนการขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ==
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2567
 11.นศ.สามารถเริ่มใช้บัตรนักศึกษาในรูปแบบ Digital ID Card ที่ศูนย์บริการการศึกษาเป็นแห่งแรกได้แล้ววันนี้
นักศึกษาสามารถใช้งานบัตรนักศึกษาในรูปแบบ Digital ID Card ได้แล้ววันนี้ โดยเรียกใช้งานบัตร Digital ID Card ได้ผ่านทาง SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและประเมินผล
บนอุปกรณ์ของนักศึกษา เช่น Smart Phone หรือ Tablet เพื่อขอรับบริการต่าง ๆ ที่หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ได้ทุกเคาน์เตอร์ และอยู่ระหว่างการนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษาเพื่อพิจารณาขยายพื้นที่การใช้บริการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป
คำแนะนำในการใช้งาน
1) โปรดแสดงบัตรนักศึกษา Digital ID Card ผ่านทาง SUT Mobile Application เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรที่ทำการบันทึกหน้าจอไว้
2) บัตรนักศึกษา Digital ID Card ยังไม่สามารถใช้ในการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบได้ (เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา เพื่อปรับปรุงระเบียบ
ว่าด้วยการสอบ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ทราบต่อไป) [คลิกที่นี่ -> เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223020   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2566
 12.แจ้งเลขที่บัญชีของนักศึกษา กรณีมีเงินคืน
ขั้นตอนแจ้งเลขที่บัญชีของนักศึกษา กรณีมีเงินที่ได้รับคืนจากมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลที่ QR Code
ที่แนบ ในรูป [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2566
 13.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน และห้องสอนปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 2/2566
- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการสอนในรูปแบบ Hybrid สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด สามารถใช้ ZOOM Link ห้องเรียนได้ตามปกติ
- โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 2/2566 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า [ZOOM ID ตามไฟล์ที่ แนบมาพร้อมนี้]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2566
 14.ขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร >>> นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยการสแกนบาร์โค้ดจ่าย
#ฟรีค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่านแอพพลิเคชั่น 3 ธนาคาร ดังนี้ # ธนาคารกสิกรไทย #ธนาคารไทยพาณิชย์ #ธนาคารกรุงไทย
*** กรณีไปชำระที่เคาน์เตอร์เซเว่น หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท [Click อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2566
 15.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารรัฐสีมาคุณากร (อาคารดิจิทัล B6*)
[ชั้น 1] [ชั้น 5]

และห้องปฏิบัติการดิจิทัล (DIGITAL TECH LAB 1-15) อาคารรัฐสีมาคุณากร
[ชั้น 2] [ชั้น 3]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3022-3   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2566
 16.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษานักศึกษาปกติทั่วไป นักศึกษาทุน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาปกติ ทั่วไป [หน้า 1] [หน้า 2]
2) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทุน [หน้า 1] [หน้า 2]
3) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
4) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 [หน้า 1] [หน้า 2]
5) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2] [หน้า 3]
6) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
7) กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระค่าเล่าเรียน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2566
 17.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2566
 18.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการขอ Transcript Digital Signature แล้ว
โดยจะเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2565
 19.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 20.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558