ข่าวประกาศ
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การขอทุนเรียนดี ระดับ ป.ตรี ภาค 1/2564 (สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สามารถส่งใบสมัครที่สาขาวิชาที่ตนสังกัด ระหว่างวันที่ 16 - 20 ส.ค. 64
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 044-223115
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2564
 2.การสอบวิชาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า Online ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 2 - 4 ส.ค. 64)
(เฉพาะ นศ. รอบที่ 1 : Portfolio ที่ทำการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าเท่านั้น)
ขั้นตอนที่ นศ. ต้องดำเนินการ
1. ตรวจสอบห้องสอบ Zoom Meeting ID/เลขที่นั่งสอบ (เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบ) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
– เข้าสู่ระบบทะเบียนฯ ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th
– เลือกเมนู [ตารางเรียน/สอบ]
– เลือก ปีการศึกษา 2564 ภาค 0
2. ศึกษาคู่มือการสอบ Online (สำหรับนักศึกษา)
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223019   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2564
 3.นศ. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้ารายวิชา 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
ขอให้ตรวจสอบห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบใหม่อีกครั้ง เนื่องจากสาขาวิชามีการตัดรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ โดยสามารถตรวจสอบได้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2564
 4.มุมกล้องสำหรับถ่ายทอดภาพผู้เข้าสอบและสภาพแวดล้อมในการสอบออนไลน์
ตัวอย่างมุมกล้องสำหรับถ่ายทอดภาพผู้เข้าสอบและสภาพแวดล้อมในการสอบออนไลน์ [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2564
 5.ประกาศนักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่
ในการลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โปรดตรวจสอบรายวิชาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบ ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่ [ตารางการเทียบรายวิชา]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2564
 6.การตรวจสอบผลการเทียบโอนความรู้ภาษาอังกฤษ (English Placement Test)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ยื่นผลการเทียบโอนความรู้ภาษาอังกฤษ (English Placement Test) สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ดังนี้
1) ทำการ Login เข้าสู่ระบบ reg.sut.ac.th
2) เลือกเมนู [ผลการศึกษา]
3) ตรวจสอบผลการศึกษา (รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นจะได้รับเกรด S)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223021
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2564
 7.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2563
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2563
- เลื่อนวันสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2563 สอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
- ประกาศวันสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 3/2563 – สอบวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2563
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ครั้งที่ 2 ภาค 3/2563
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2564
 8.การขอเอกสารเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บริการการศึกษาขอให้บริการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยการยื่นคำร้องขอเอกสาร Online ด้วยวิธีการรับเอกสารโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยให้เปิดทำการได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 044-223028 หรืออีเมลล์ kulab@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2564
 9.การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงและมีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร จึงประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดการเดิม โดยใช้ช่องทางออนไลน์ทั้งหมด และนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
3. เลื่อนกำหนดการเข้าหอพักของนักศึกษาทั้งหมดออกไปก่อน โดยจะประกาศกำหนดการเข้าหอพักให้ทราบในลำดับต่อไป
4. จัดการสอบทั้งหมด รวมถึงการสอบในรายวิชาที่เรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.sut.ac.th [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2564
 10.นักศึกษาใหม่ รุ่นปี 2564 โปรดเข้าร่วมเพจ SUT Students 2021
ขอให้นักศึกษาใหม่ รุ่นปี 2564 กด Like page / ติดตาม เพจ SUT Students 2021
เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารการจัดการเรียนการสอน การสอบและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/PageCES

ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2564
 11.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
2. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
3. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
4. กำหนดการตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาทันตแพทย์ / นักศึกษาปกติ/นักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 12.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
เพื่อความสะดวกในการมีบัตรนักศึกษาเพื่อใช้ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 โปรดดำเนินการ Upload ไฟล์ภาพนักศึกษา มทส. เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยดูตัวอย่างการแต่งกายได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/pr/2564/Round1/stepcardB64.pdf กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ โปรดส่งไฟล์รูปต้นฉบับไปที่ sawet@sut.ac.th หรือติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา - พี่เศวตฤกษ์ เสนาะเสียง โทรศัพท์ 0 – 4422 – 3017 ในวันทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2564
 13.ประกาศ! ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปฎิทินชำระเงิน และกำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6
- [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 1] [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 2]
- [กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2564
 14.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 15.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 16.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 17.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 18.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 19.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.