0  
 
 
ข่าวประกาศ

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคการศึกษาที่ 3/2566
นักศึกษาสามารถตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% ก่อนเข้าห้องสอบได้ที่หน้า web ของศูนย์บริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง ในวันสอบหากพบข้อสงสัยโปรดติดต่อที่กองอำนวยการสอบ อาคารเรียนรวม 1 หมายเลขโทรศัพท์ 044-220319 ตัวอย่าง วิธีการตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% คลิก >===ที่นี่===<
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2567
 2.ย้ายห้องเรียนวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
ย้ายห้องเรียนวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 (ชดเชยของวันพุธที่ 22 พ.ค. : สอนชดเชยวันวิสาขบูชา) ซึ่งมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่ [ตารางการย้ายห้องวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2567
 3.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 : Quota
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 : Quota โปรด Upload ไฟล์รูปนักศึกษา มทส. เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รูปขนาด 260 X 320 pixel (ไม่เป็นรูปถ่ายที่ใช้ AI ในการแต่งภาพ) Upload ไฟล์รูปตั้งแต่ วันที่ 14 – 27 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่งบัตรให้นักศึกษาประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2567 คลิก Link ที่นี่ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2567
 4.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2566
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 3/2566 – สอบวันที่ 7 มิถุนายน 2567
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2567
 5.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2566
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2566 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567
ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ต้องยื่นคำร้องแจ้งจบมีดังนี้
1. ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย
2. รักษาสถานะภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้เกรด P
3. ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
4. เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 2/2566 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น
นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ตาม 1-4 ทั้งที่มีผลสอบและยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการแจ้งจบในระบบก่อน โดยไม่ต้องรอเกรดออกตอนปลายภาคการศึกษา

**ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเมื่อแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 3/2566
เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2567
 6.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 3/2566
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-3/2566 ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2567
 7.ปฏิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ประกาศปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติทั่วไป (นักศึกษาทุกระดับการศึกษา) [แผ่นที่ 1] [แผ่นที่ 2]
2. ประกาศปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน (นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา) [แผ่นที่ 1] [แผ่นที่ 2]
3. ประกาศปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 5 และ 6 [แผ่นที่ 1] [แผ่นที่ 2]
4. ประกาศปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 [แผ่นที่ 1]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2567
 8.การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 (B67XXXXX)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สำหรับนักศึกษาใหม่ B67XXXXX รอบ : Portfolio)
- ตามความสมัครใจของนักศึกษา (หากตัดสินใจลงทะเบียนเรียน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน และกำหนดการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด)
- ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online ระหว่าง วันที่ 1 - 10 มี.ค. 67 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2567
 9.การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ที่ Upload รูปนักศึกษา ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา โปรดแสดง บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือ Passport ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เท่านั้น ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2567
 10.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3/2566
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2566 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2567
 11.ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคำร้อง
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง พร้อมขั้นตอนการยื่นคำร้อง ได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ที่นี่ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2567
 12.วิธีการจัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมาแล้ว มีความประสงค์จะให้จัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการดังนี้
1) ชำระเงินค่ากล่องและค่าจัดส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) เป็นเงิน 150 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ที่ในการจัดส่งและเบอร์โทรศัพท์
พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประชาชนและหลักฐานการโอนเงิน(เฉพาะค่าดำเนินการจัดส่งใบปริญญาบัตรเท่านั้น) ไปที่อีเมลล์graduate@sut.ac.th
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี
1. เกิดความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการจัดส่ง
2. โอนชำระเงินเกินกว่าที่ระบุไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2567
 13.การขอรับเอกสารของนักศึกษาต่างชาติแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
นักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาและใบปริญญาบัตร โดยขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้ ==ขั้นตอนการขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ==
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2567
 14.แจ้งเลขที่บัญชีของนักศึกษา กรณีมีเงินคืน
ขั้นตอนแจ้งเลขที่บัญชีของนักศึกษา กรณีมีเงินที่ได้รับคืนจากมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลที่ QR Code
ที่แนบ ในรูป [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2566
 15.ขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร >>> นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยการสแกนบาร์โค้ดจ่าย
#ฟรีค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่านแอพพลิเคชั่น 3 ธนาคาร ดังนี้ # ธนาคารกสิกรไทย #ธนาคารไทยพาณิชย์ #ธนาคารกรุงไทย
*** กรณีไปชำระที่เคาน์เตอร์เซเว่น หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท [Click อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2566
 16.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารรัฐสีมาคุณากร (อาคารดิจิทัล B6*)
[ชั้น 1] [ชั้น 5]

และห้องปฏิบัติการดิจิทัล (DIGITAL TECH LAB 1-15) อาคารรัฐสีมาคุณากร
[ชั้น 2] [ชั้น 3]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3022-3   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2566
 17.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษานักศึกษาปกติทั่วไป นักศึกษาทุน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาปกติ ทั่วไป [หน้า 1] [หน้า 2]
2) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทุน [หน้า 1] [หน้า 2]
3) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
4) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 [หน้า 1] [หน้า 2]
5) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2] [หน้า 3]
6) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
7) กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระค่าเล่าเรียน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2566
 18.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2566
 19.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการขอ Transcript Digital Signature แล้ว
โดยจะเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2565
 20.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 21.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.