0  
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 26 แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565   
       ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ดำเนินการแจ้งความประสงค์ใดๆ และผู้ที่แจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ จะไม่มีชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร [วิธีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ]
       นักศึกษาที่ไม่มีปุ่มให้แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา เนื่องจากท่านแจ้งจบในภาค 3/2564 สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 ก.ย. 2565 ดังนั้น ให้ท่านมาดำเนินการแจ้งเข้ารับปริญญาได้ตั้งแต่วันรที่ 27 ก.ย. 2565 จนถึงวันที่ 7 ต.ค. 2565
       สำหรับนักศึกษา ที่ป่วยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นต้องลาระหว่างเรียน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

      1. นักศึกษากรอกข้อมูลในคำร้องขอลาระหว่างเรียนพร้อมลงลายมือชื่อ
        <__คลิกที่นี่ ไฟล์ Word __>
        <__คลิกที่นี่ ไฟล์ PDF __>

     2. นักศึกษาสามารถส่งคำร้องทาง e-mail ถึงอาจารย์ผู้สอนได้ โดยสามารถตรวจสอบ e-mail อาจารย์ผู้สอนตาม link นี้
        <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 1 ไฟล์ Excel__> <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 1 ไฟล์ PDF>
        <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 2 ไฟล์ Excel__> <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 2 ไฟล์ PDF>
        <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 3 และ 4 ไฟล์ Excel__> <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 3 และ 4 ไฟล์ PDF>

     3. คำร้อง 1 ใบ/1 วิชา

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ข้อมูลรายละเอียดจำนวนห้องเรียนความจุสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ประกาศคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ขอแจ้งรายละเอียดห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ [= คลิกเพื่อดูรายละเอียด =]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2565
 2.การทำบันทึกถึงผู้เรียนสำหรับอาจารย์
การทำบันทึกถึงผู้เรียนในระบบ reg.sut.ac.th ของอาจารย์ สามารถส่งข้อความอัตโนมัติถึงนักศึกษาที่ใช้ SUT Moblile Application ได้แล้ววันนี้ [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223020   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2565
 3.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน และห้องสอนปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอน Online ภาค 1/2565
- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการสอนในรูปแบบ Hybrid สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด สามารถใช้ ZOOM Link ห้องเรียนได้ตามปกติ
- โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอน Online ภาค 1/2565 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า [ZOOM ID ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2565
 4.นักศึกษาที่ไม่มีปุ่มให้แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา
นักศึกษาที่ไม่มีปุ่มให้แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา เนื่องจากท่านแจ้งจบในภาค 3/2564 สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 ก.ย. 2565 ดังนั้น ให้ท่านมาดำเนินการแจ้งเข้ารับปริญญาได้ตั้งแต่วันรที่ 27 ก.ย. 2565 จนถึงวันที่ 7 ต.ค. 2565
ประกาศโดย   ฝายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2565
 5.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565 (โดยลงทะเบียนเรียนหรือออกสหกิจศึกษาเป็นภาคสุดท้ายซึ่งไม่ต้องรอเกรดออกปลายภาค หรือนักศึกษาที่เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 3/2564 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น) ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสามารถดำเนินการแจ้งจบได้ตามกำหนดการ และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1/2565 เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2565
 6.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1/2565
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 กันยายน 2565
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2565
 7.เนื่องจากมีบุคลากรศูนย์บริการการศึกษาติดเชื้อโควิด ศูนย์จึงขอให้บริการออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
รายละเอียดช่องทางการให้บริการออนไลน์ [คลิกช่องทางการให้บริการฝ่ายทะเบียนนักศึกษา]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา โทร 044-223014 , 044-223015 , 044-223025 , 044-223026
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร 044-223016 , 044-223017 , 044-223094
ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร 044-223019 , 044-223022 , 044-223023 , 044-223013
ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร 044-223028 , 044-223059 , 044-223027
ฝ่ายกิจการพิเศษ โทร 044-223021
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร 044-223018 , 044-223020
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 044-223011 , 044-223012
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2565
 8.ประกาศ มทส. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ มทส. ภาค 1/2565
1. การจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย (onsite) โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโดยยึดหลัก D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข... [อ่านประกาศเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2565
 9.ประกาศรายชื่อวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษาไม่จัดสอบซ้ำซ้อน ภาค 1/2565
นักศึกษาที่จะขอลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน ขอให้ตรวจสอบรายวิชาที่
ศูนย์บริการการศึกษาไม่สามารถจัดสอบซ้ำซ้อนให้ได้ ตามรายวิชาดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อวิชา คำแนะนำและข้อปฏิบัติของนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน…
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2565
 10.ผลเลือกหลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 ตรวจสอบผลเลือกหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่
website:http://reg.sut.ac.th โดย login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูระเบียนประวัตินักศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2565
 11.นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียน ภาค 3/2564 ต่ำกว่า 2.00 (GPAX)
นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ต่ำกว่า 2.00 (GPAX) สามารถ [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการพบอาจารย์ที่ปรึกษา] ได้ตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม 2565
และส่งแบบฟอร์มที่ สำนักงานคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใน วันที่ 22 สิงหาคม 2565เวลา 23.00 น. เท่านั้น หากเกินเวลาที่กำหนด สำนักวิชาฯ จะไม่รับแบบฟอร์มคำร้องไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มที่ สำนักงานคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565เวลา 23.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้น สำนักวิชาฯ จะปิดรับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเพ็ญรัศมี เปรี้ยวกระโทก โทร 044-224-479
ประกาศโดย   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร.044-224479   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2565
 12.ห้องเรียนที่ขึ้นต้นด้วย B61XX-A และ B65XX-A อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เรียน คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 1/2565 เป็นต้นไป ได้จัดห้องเรียนบรรยาย อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งห้องเรียนตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ดังนั้นตารางสอนรายวิชาที่ห้องเรียนขึ้นต้นด้วย
- B61XX-A หมายถึง ห้องเรียนที่อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 [แผนผังห้องเรียน ชั้น 1] และ
- B65XX-A หมายถึง ห้องเรียนที่อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 5 [แผนผังห้องเรียน ชั้น 5]
หมายเหตุ อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดให้บริการเฉพาะห้องเรียนบรรยาย ในส่วนของการบริการอื่นๆ ยังไม่เปิดให้บริการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-23022   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2565
 13.แผนการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2565 นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถตรวจสอบแผนการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2565 ได้แล้ว [คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบแผนการลงทะเบียนเรียน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2565
 14.การตรวจสอบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
นักศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2565 B65XXXXX ตรวจสอบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ที่
website:http://reg.sut.ac.th โดย login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูระเบียนนักศึกษา ในช่องอาจารย์ที่ปรึกษา จะปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2565
 15.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2565
 16.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2565
 17.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2565
 18.การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 26
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ดำเนินการแจ้งความประสงค์ใดๆ และผู้ที่แจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ จะไม่มีชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร [วิธีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ]
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223059   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2565
 19.การเปิดรายวิชาภาค 1/2565 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
ในภาคการศึกษา 1/2565 นี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ จะเปิดรายวิชา 581402 Carbon Fiber Reinforced Composite สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสมรรถนะ ความรู้ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ EV และ อุตสาหกรรมการบิน/อวกาศ ซึ่งต้องการ วิศวกรที่มีความรู้ทางด้าน Advance Materials ซึ่งวัสดุ Carbon Fiber Reinforced Composite ถือว่าเป็นวัสดุขั้นสูงประเภทหนึ่ง ที่จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมขั้นสูงนี้
ประกาศโดย   ผศ. ดร.อุทัย มีคำ   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2565
 20.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ภาษาไทย 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ 3 วิธี ดังนี้
1. รับด้วยตนเอง (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้)
2. มอบให้ผู้อื่นรับแทน (ต้องแสดงใบมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
3. ให้จัดส่งทางไปรษณีย์โดยนักศึกษาจะต้องโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและภาพบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ที่ชัดเจนสำหรับจัดส่งเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ ไปที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th

ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมจากชุดแจกฟรีให้ยื่นคำร้องขอเอกสาร Online จากนั้นให้ดำเนินการชำระเงินค่าเอกสารดังนี้ [วิธีชำระเงิน] เท่านั้น ห้ามโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีด้านบนเด็ดขาด (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่หักเงินในระบบ) และหากชำระเงินผิดวิธีจะไม่สามารถขอเงินคืนได้

ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2565
 21.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
4) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า [หน้า 1] [หน้า 2] (สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6)
5) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2565
 22.ช่องทางการยื่นคำร้อง Online ภาคการศึกษาที่ 1/2565
นักศึกษาสามารถตรวจสอบช่องทางการยื่นคำร้อง Online ภาคการศึกษาที่ 1/2565 [=ได้ที่นี่=]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2565
 23.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565
สามารถ Download ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565 ได้ <<< คลิกที่นี่ >>>
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2565
 24.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2565
 25.ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่าน ZOOM
วิธีการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 26.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ และหลูกสูตรนอกเวลา [คลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 27.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน ระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ และหลูกสูตรนอกเวลา [คลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร 044-224103   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 28.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
2. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
3. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
4. กำหนดการตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาทันตแพทย์ / นักศึกษาปกติ/นักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 29.ประกาศ! ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปฎิทินชำระเงิน และกำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6
- [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 1] [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 2]
- [กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2564
 30.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 31.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 32.ประกาศ! อัตราลดหย่อนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [คลิกเพื่อ -> อ่านประกาศ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 33.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 34.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.