0  
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 26 แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565   
       ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ดำเนินการแจ้งความประสงค์ใดๆ และผู้ที่แจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ จะไม่มีชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร [วิธีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ]
       นักศึกษาที่ไม่มีปุ่มให้แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา เนื่องจากท่านแจ้งจบในภาค 3/2564 สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 ก.ย. 2565 ดังนั้น ให้ท่านมาดำเนินการแจ้งเข้ารับปริญญาได้ตั้งแต่วันรที่ 27 ก.ย. 2565 จนถึงวันที่ 7 ต.ค. 2565
       สำหรับนักศึกษา ที่ป่วยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นต้องลาระหว่างเรียน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

      1. นักศึกษากรอกข้อมูลในคำร้องขอลาระหว่างเรียนพร้อมลงลายมือชื่อ
        <__คลิกที่นี่ ไฟล์ Word __>
        <__คลิกที่นี่ ไฟล์ PDF __>

     2. นักศึกษาสามารถส่งคำร้องทาง e-mail ถึงอาจารย์ผู้สอนได้ โดยสามารถตรวจสอบ e-mail อาจารย์ผู้สอนตาม link นี้
        <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 1 ไฟล์ Excel__> <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 1 ไฟล์ PDF>
        <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 2 ไฟล์ Excel__> <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 2 ไฟล์ PDF>
        <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 3 และ 4 ไฟล์ Excel__> <__คลิกที่นี่ E-mail อาจารย์ชั้นปีที่ 3 และ 4 ไฟล์ PDF>

     3. คำร้อง 1 ใบ/1 วิชา

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ย้ายห้องเรียนวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 (ชดเชยของวันจันทร์ที่ 24 ต.ค. : สอนชดเชยวันชดเชยวันปิยมหาราช) ซึ่งมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่ [ตารางการย้ายห้องวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2565
 2.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2564 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาชุดแจกฟรี (Transcript ภาษาอังกฤษ 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) เป็นแบบ Digital Signature (ได้รับเป็น PDF File) โดยให้นักศึกษาเข้าไปทำรายการขอเอกสารดังกล่าวที่เมนูขอเอกสาร Online และเลือกประเภทการขอเอกสารเป็น Digital Signature [วิธีการขอเอกสาร]

ในกรณีที่นักศึกษาทำรายการขอเอกสารมากกว่าจำนวนชุดแจกฟรีที่ระบุข้างต้น หรือขอแบบ normal (รับด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์) ระบบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระเพิ่ม (สถานะรับเงินจะเป็น “ยังไม่จ่าย”) ให้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนระบบจึงจะดำเนินการจัดทำเอกสารให้ได้ [วิธีการชำระเงิน]

ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2565
 3.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1/2565
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2565
 4.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2565
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 1/2565 – สอบวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2565
 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการขอ Transcript Digital Signature แล้ว
โดยจะเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2565
 6.ข้อมูลรายละเอียดจำนวนห้องเรียนความจุสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ประกาศคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ขอแจ้งรายละเอียดห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ [= คลิกเพื่อดูรายละเอียด =]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2565
 7.การทำบันทึกถึงผู้เรียนสำหรับอาจารย์
การทำบันทึกถึงผู้เรียนในระบบ reg.sut.ac.th ของอาจารย์ สามารถส่งข้อความอัตโนมัติถึงนักศึกษาที่ใช้ SUT Moblile Application ได้แล้ววันนี้ [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223020   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2565
 8.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน และห้องสอนปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอน Online ภาค 1/2565
- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการสอนในรูปแบบ Hybrid สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด สามารถใช้ ZOOM Link ห้องเรียนได้ตามปกติ
- โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอน Online ภาค 1/2565 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า [ZOOM ID ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2565
 9.นักศึกษาที่ไม่มีปุ่มให้แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา
นักศึกษาที่ไม่มีปุ่มให้แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา เนื่องจากท่านแจ้งจบในภาค 3/2564 สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 ก.ย. 2565 ดังนั้น ให้ท่านมาดำเนินการแจ้งเข้ารับปริญญาได้ตั้งแต่วันรที่ 27 ก.ย. 2565 จนถึงวันที่ 7 ต.ค. 2565
ประกาศโดย   ฝายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2565
 10.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2565
 11.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2565
 12.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2565
 13.การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 26
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ดำเนินการแจ้งความประสงค์ใดๆ และผู้ที่แจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ จะไม่มีชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร [วิธีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ]
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223059   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2565
 14.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
4) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า [หน้า 1] [หน้า 2] (สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6)
5) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2565
 15.ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่าน ZOOM
วิธีการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 16.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
2. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
3. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
4. กำหนดการตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาทันตแพทย์ / นักศึกษาปกติ/นักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 17.ประกาศ! ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปฎิทินชำระเงิน และกำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6
- [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 1] [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 2]
- [กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2564
 18.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 19.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 20.ประกาศ! อัตราลดหย่อนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [คลิกเพื่อ -> อ่านประกาศ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 21.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 22.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.