ตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
 : บริการตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต. โทร. 044-223-028

     โปรดระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง

รหัสประจำตัว : 
ชื่อ :      นามสกุล :  

   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.