ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2567  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา การจัดสอบ
 วันที่  11 กันยายน 2566
09:00 - 10:00802301-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ETHICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2502-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1201-1 CHINESE I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00245329-1 SERVICE MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523301-1 COMPUTER STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526204-2 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528411-1 MOLD DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531314-1 MECHANICAL METALLURGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 583100-1 ENGINEERING MATERIALS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803312-1 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG22 2002-1 PROBABILITY AND STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3154-1 ELECTRICAL POWER SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 1001-1 ENGINEERING MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 2010-1 ELECTRICAL ENGINEERING AND BASIC ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG83 1001-1 ENGINEERING MATERIALS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2214-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1001-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI14 1111-1 FUNDAMENTAL OF SPORTS SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2103-3 HUMAN PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2301-1 BASIC PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00SCI04 1002-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2302-1 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30303320-1 PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00245102-1 BUSINESS MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245201-1 OPERATIONS MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522369-1 SIMULATION IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526303-2 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531405-1 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538301-1 GEOTECHNIQUES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803301-1 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 3105-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2001-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG30 2002-1 MECHANICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG33 6001-1 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST60 1011-1 INTRODUCTION TO HOSPITALITY INDUSTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2215-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1104-1 MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1003-1 PLANT BIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1008-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2104-2 HUMAN PHYSIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30IPH04 4208-1 FOOD AND UP-TO-DATE NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 NUR01 2003-1 LAW AND ETHICS IN HEALTH AND NURSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00114441-1 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245323-1 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524208-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802302-1 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 3001-1 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2003-1 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2010-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2050-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 4015-1 STATISTICS AND PROBABILITY FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING AND DATA SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 2101-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2002-1 PHYSICS OF MECHANICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST50 2401-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1201-1 ANALYTICAL CALCULUS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1009-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  12 กันยายน 2566
09:00 - 10:00IST20 2002-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 1006-1 ANATOMY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2102-2 BASIC ANATOMY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 10:30114444-1 DRUGS AND DOPING IN SPORTS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00333313-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524314-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524432-1 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524433-1 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525308-1 HEAT TRANSFER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 3110-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2050-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2120-1 HEAT TRANSFER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2002-1 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ELECTRICAL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2233-1 ANALYTICAL CHEMISTRY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2101-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2504-1 PHARMACOLOGY FOR NURSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00IPH04 4211-1 HEALTHY FOODS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2102-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30802303-1 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00114345-1 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH AND SPORTS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245202-1 MANAGERIAL ACCOUNTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522388-1 FINANCIAL ACCOUNTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524541-1 PROCESS CONTROL INSTRUMENTATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526411-1 STRUCTURAL CERAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528413-1 PLASTIC PRODUCT DESIGN AND MATERIALS SELECTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531404-1 METALLURGICAL FAILURE ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 2001-1 PROBABILITY AND STATISTICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG22 2004-1 LINEAR ALGEBRA สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2071-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3131-1 ELECTRICAL MEASUREMENTS AND INSTRUMENTATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 2101-1 INTRODUCTION TO METALLURGICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 3301-1 WATER SUPPLY ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2001-1 MATHEMATICS FOR MANUFACTURING ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG38 2001-1 PHYSICAL GEOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2002-1 ELECTRIC CIRCUITS AND BASIC INSTRUMENTATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG85 2020-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2234-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00803403-1 OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY STANDARDS AND MANAGEMENT SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:30IST20 1003-1 LIFE SKILLS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1502-1 ART APPRECIATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  13 กันยายน 2566
09:00 - 10:30528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 3110-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00332317-1 SOILLESS CULTURE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523351-1 FORMAL METHODS AND COMPUTABILITY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525202-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526209-2 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530251-1 SURVEYING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531378-1 SURFACE TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539301-2 ELECTRONIC MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2075-1 COMPUTER MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2020-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3010-1 PISTON AND TURBINE ENGINES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 2102-1 PHYSICAL METALLURGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2003-1 PHYSICS OF OSCILLATORY MOTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2003-1 ELECTRONIC MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG85 2030-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1001-1 PHYSICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00IST30 1203-1 CHINESE III สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00114353-1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332314-1 PLANT PROPAGATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332410-1 SEED TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333341-1 POULTRY PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524431-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526406-2 CLAY TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538310-2 MINE ECONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802304-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802403-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 3305-1 NOISE POLLUTION AND VIBRATION CONTROLS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30716403-1 PRIMARY MEDICAL CARE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00303438-1 POST-HARVEST TECHNOLOGY IN AQUATIC ANIMALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1103-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1104-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:30IST20 1503-1 HOLISTIC HEALTH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  14 กันยายน 2566
09:00 - 10:00801201-1 DISEASE PREVENTION AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1006-1 LEARNING COMPETENCIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00205210-1 ECONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245203-1 BUSINESS RESEARCH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245362-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332301-1 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333323-1 RUMINANT NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522263-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528416-1 SAFETY ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530318-1 TIMBER AND STEEL DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 715404-1 NURSING RESEARCH AND INNOVATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802402-1 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 3004-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG22 2003-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3020-1 POWER PLANT ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 4016-1 SAFETY ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2111-1 ELECTRIC CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 2201-1 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 3307-1 GIS AND CONSTRUCTION DRAWINGS PREPARATION FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST60 1012-1 SERVICE PSYCHOLOGY AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1117-1 CHEMISTRY AND BIOLOGY FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1071-1 BIOLOGY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1005-1 PHYSICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2105-2 BIOCHEMISTRY FOR MEDICAL SCIENCES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00IST20 2001-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00522368-1 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 4515-1 MAINTENANCE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI08 2001-1 MICROBIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00SCI02 1112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1072-1 BIOLOGY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30303439-1 KORAT CHICKEN BUSINESS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI08 2002-1 MICROBIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525204-1 FLUID MECHANICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525306-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526423-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530412-1 BUILDING DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530413-2 BUILDING DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802316-1 ENVIRONMENTAL HEALTH MANAGEMENT IN EMERGENCIES AND DISASTERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2020-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2080-1 FLUID MECHANICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3030-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2115-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 2202-1 FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 NUR02 2001-1 ADULT NURSING 1 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1003-1 PROBABILITY AND STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 1005-1 ANATOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2101-2 BASIC ANATOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  15 กันยายน 2566
09:00 - 10:00IST20 1007-1 CITIZENSHIP สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 10:15NUR02 2002-1 GERIATRIC NURSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00245204-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245361-1 BUSINESS FORECASTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332361-1 WEEDS AND THEIR CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526311-1 KILNS AND FURNACES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 716402-1 COMMUNITY HEALTH NURSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG22 2005-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR DATA ANALYTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 4011-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG30 2001-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG82 2001-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1007-1 CITIZENSHIP สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST60 1013-1 PERSONALITY DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL ETHICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1101-1 CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1105-1 ORGANIC CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1002-1 PHYSICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1010-1 PHYSICS FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00ENG23 2001-1 COMPUTER PROGRAMMING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00ENG29 2142-1 POWER ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2151-1 ELECTRICAL SCHEMATIC PRINT READING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2202-1 PHYSICAL CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1001-1 CALCULUS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1002-1 CALCULUS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1004-1 INTRODUCTION TO STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1005-1 CALCULUS III สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00ENG23 1001-1 COMPUTER PROGRAMMING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2503-1 ASEAN STUDIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00245101-1 INTRODUCTION TO BUSINESS AND BUSINESS LAW สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245321-1 MARKETING RESEARCH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245351-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245371-1 RESOURCES ANALYSIS AND USAGES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332341-1 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522385-1 INTRODUCTION TO BUSINESS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531316-1 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3040-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 3303-1 SOLID WASTE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG85 2140-1 ENGINEERING GRAPHICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2503-1 ASEAN STUDIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1102-1 CHEMISTRY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.