ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  2 กันยายน 2562
09:00 - 10:00711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
09:00 - 10:30323431-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
09:00 - 11:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 102223-2 ORGANIC CHEMISTRY II
 108201-1 MICROBIOLOGY
 114141-1 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204225-1 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 214203-1 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 235104-1 BUSINESS STATISTICS
 235105-1 MICROECONOMICS
 235371-1 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 322361-1 WEEDS AND THEIR CONTROL
 325322-1 FOOD ANALYSIS
 335322-1 FOOD ANALYSIS
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 522349-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 522379-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 523301-1 COMPUTER STATISTICS
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
 526410-1 NANOMATERIALS
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527211-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 527305-1 MICROWAVE ENGINEERING
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
 531314-1 MECHANICAL METALLURGY
 532423-1 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 537312-1 AIRCRAFT SYSTEM
 540201-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 583100-1 ENGINEERING MATERIALS II
 585101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 617215-1 EPIDEMIOLOGY
 617334-2 CLEAN TECHNOLOGY
 617343-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 618303-1 SAFETY AT WORK
 618409-1 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 701420-1 NURSING RESEARCH
12:00 - 13:30303433-1 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
12:00 - 14:00102101-2 CHEMISTRY I
 102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 103105-1 CALCULUS III
 104211-1 CELL BIOLOGY
 114341-1 SPORTS BIOMECHANICS
 204331-1 SOFTWARE ENGINEERING
 214322-1 SOFTWARE ENGINEERING
 235207-1 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235326-1 SERVICE MARKETING
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 323313-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 335211-1 FOOD MICROBIOLOGY
 525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 527311-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 529307-1 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 533426-1 ENTREPRENEURSHIP
 538301-1 GEOTECHNIQUES
15:00 - 16:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
15:00 - 16:30108202-1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 204103-1 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 214102-1 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
15:00 - 17:00102211-2 INORGANIC CHEMISTRY I
 104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 105104-1 FUNDAMENTAL PHYSICS
 105105-1 PHYSICS
 111205-1 BASIC PHYSIOLOGY
 114421-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 211121-1 INTRODUCTION TO HOTEL BUSINESS
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 323441-1 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
 522269-1 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523371-1 MICROPROCESSORS
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 526416-1 QUALITY CONTROL
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 529209-1 ELECTRICAL MACHINES
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529297-1 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 531301-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 539302-1 ELECTRONIC MATERIALS
 606208-1 PATHOPHYSIOLOGY
 617438-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 617442-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
17:30 - 18:30202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
17:30 - 19:00202213-1 GLOBALIZATION
 203325-1 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
17:30 - 19:30537402-1 AIRCRAFT DESIGN
 537403-1 AIRCRAFT DESIGN
 วันที่  3 กันยายน 2562
09:00 - 10:00102203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 104172-1 BIOLOGY LABORATORY I
09:00 - 10:30214201-1 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
09:00 - 11:00110208-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
 114423-2 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 235351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 322322-1 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524432-1 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 525212-1 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
 525308-1 HEAT TRANSFER
 526304-1 KILNS AND FURNACES
 526311-1 KILNS AND FURNACES
 528206-1 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528311-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200-1 GENERAL GEOLOGY
 538203-1 PHYSICAL GEOLOGY
 618306-1 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
12:00 - 13:00102102-1 CHEMISTRY LABORATORY I
 111206-1 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
12:00 - 14:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204363-1 INFORMATION RETRIEVAL
 214366-1 INFORMATION RETRIEVAL
 235327-1 RETAILING MANAGEMENT
 323442-1 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316-2 FREEZING AND COLD STORAGE
 523455-1 COMPUTER SECURITY
 523455-2 COMPUTER SECURITY
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 528402-1 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 528413-1 PLASTIC PRODUCT DESIGN AND MATERIALS SELECTION
 529310-1 ELECTRICAL MACHINES ANALYSIS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 617441-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
15:00 - 16:30202108-1 DIGITAL LITERACY
 528207-1 POLYMER TESTING LABORATORY
 528312-1 POLYMER TESTING LABORATORY
15:00 - 17:00215358-1 BUSINESS FORECASTING
 235356-1 BUSINESS FORECASTING
 312354-1 LAWS CONCERNING WITH PLANT PROTECTION
 322354-1 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
 323353-1 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 526420-1 BIOMATERIALS
17:30 - 18:30303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
17:30 - 19:30114345-1 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH AND SPORTS
 202201-1 LIFE SKILLS
 204317-1 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 214345-1 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 214367-1 METADATA
 312340-1 APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 322330-1 BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 523202-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS
 523414-1 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 527435-1 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 529433-1 ELECTRICAL SAFETY
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 531322-1 SURFACE TECHNOLOGY
 531378-1 SURFACE TECHNOLOGY
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING
 533251-1 INDUSTRIAL WORK STUDY
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 533441-1 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 535304-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 537301-1 AERODYNAMICS
 537313-1 AERODYNAMICS
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
 601112-1 MUSIC THERAPY
 617336-1 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336-2 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 715312-1 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
 วันที่  4 กันยายน 2562
09:00 - 10:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 523313-1 WEB APPLICATIONS
09:00 - 11:00102202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 202212-1 MAN AND CULTURE
 214326-1 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 235202-1 OPERATIONS MANAGEMENT
 235359-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 312320-1 SOILLESS CULTURE
 322317-1 SOILLESS CULTURE
 522361-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY
 523275-1 COMPUTER MATHEMATICS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 526303-1 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 526303-2 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
 530412-1 BUILDING DESIGN
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 582315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
 618420-1 NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 716201-1 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
12:00 - 13:30706401-1 COMMUNITY HEALTH NURSING I
12:00 - 14:00104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 110206-1 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 110207-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 114353-1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE I
 205305-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 235363-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 312301-1 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
 322301-1 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
 524431-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 524431-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 525213-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 525457-1 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528437-1 SURFACE COATINGS
 529317-2 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN
 529429-1 RAILWAY ELECTRIFICATION
 531212-1 METAL PROCESSING
 533372-1 FORMING PROCESSES
 538306-2 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
15:00 - 17:00104103-2 PLANT BIOLOGY
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 522312-1 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 522362-1 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 528403-1 SAFETY ENGINEERING
 528416-1 SAFETY ENGINEERING
 529421-2 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
 531209-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 531218-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 536313-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 617439-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
 วันที่  5 กันยายน 2562
09:00 - 11:00103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121-1 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 113201-1 PHARMACOLOGY
 205210-1 ECONOMICS
 235322-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 313422-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 522263-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 529202-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 530318-1 TIMBER AND STEEL DESIGN
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 585208-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 601102-1 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
12:00 - 13:00102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 322341-1 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
12:00 - 13:30203431-1 KOREAN 1
12:00 - 14:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 114333-1 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 204342-1 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 214327-1 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 322410-1 SEED TECHNOLOGY
 524202-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 528303-1 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 530324-1 FOUNDATION ENGINEERING
 530464-1 CONSTRUCTION TECHNIQUE IN BUILDING SYSTEMS
 531316-1 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS
 534301-1 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER
15:00 - 16:30706402-1 COMMUNITY HEALTH NURSING II
15:00 - 17:00105101-3 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 204209-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 214101-1 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 214341-1 BUSINESS INTELLIGENCE
 235102-1 INTRODUCTION TO BUSINESS
 235203-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 335212-1 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION
 529306-1 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 529436-1 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 531402-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 537401-1 AIRCRAFT MAINTENANCE
 617413-2 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 617413-1 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 618304-1 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE
17:30 - 19:30114343-1 SPORTS NUTRITION
 202331-1 ASEAN STUDIES
 522360-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 523203-1 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY
 618201-1 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
 618421-1 ERGONOMICS
 วันที่  6 กันยายน 2562
09:00 - 10:00104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
09:00 - 10:30214204-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM II
 701421-1 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 105102-1 PHYSICS II
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 204221-1 ACCOUNTING
 211122-1 INTRODUCTION TO TOURISM INDUSTRY
 214346-1 FUNDAMENTAL OF MANAGERIAL ACCOUNTING
 335351-1 STATISTICS IN FOOD TECHNOLOGY
 522368-1 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 523312-1 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 530200-1 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
 530321-1 SOIL MECHANICS
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532422-1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 534300-1 LITHOLOGY
 535312-1 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 582200-1 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
 618305-1 CHEMICAL SAFETY
 618422-1 RISK ASSESSMENTS AND MANAGEMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 716212-1 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
12:00 - 13:00523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
12:00 - 13:30202181-1 HOLISTIC HEALTH
12:00 - 14:00103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 104171-1 BIOLOGY I
15:00 - 16:00523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
15:00 - 16:30522205-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 522264-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 617337-1 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
15:00 - 17:00103102-1 CALCULUS II
 109201-1 BIOCHEMISTRY
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 214103-1 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 235352-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 322314-1 PLANT PROPAGATION
 325473-1 FOOD AND DIET THERAPY
 523102-1 COMPUTER PROGRAMMING
 523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 523472-1 NUMERICAL ANALYSIS
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 531211-1 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
 532322-1 SOLID WASTE ENGINEERING
 706404-1 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
 801101-1 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.