ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  13 พฤษภาคม 2562
09:00 - 10:00110104-1 BASIC ANATOMY LABORATORY
09:00 - 11:00104105-2 FUNDAMENTAL GENETICS
 105101-2 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 108202-1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 114245-1 SPORTS PSYCHOLOGY
 203323-1 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
 204355-1 PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 204360-1 ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235223-1 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 521215-1 MASS TRANSFER
 522208-1 TRANSPORTATION AND LOGISTICS APPLICATION DEVELOPMENT
 522269-1 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 526206-1 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526206-2 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528309-1 DIE DESIGN
 528319-1 DIE DESIGN
 529209-1 ELECTRICAL MACHINES
 529326-1 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 529326-2 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530317-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 533421-1 SAFETY ENGINEERING
 533466-1 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
 536305-1 VEHICLE AIR CONDITIONING SYSTEM
 539310-1 PHOTONICS
 617330-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
 617345-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
 618312-1 OCCUPATIONAL MEDICINE
 618498-1 CHEMICAL SAFETY
12:00 - 13:30532452-1 CLIMATE CHANGE AND CARBON FOOTPRINT
12:00 - 14:00110103-1 BASIC ANATOMY
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 235354-1 BUSINESS SIMULATION
 312318-1 PLANT GROWTH REGULATORS
 322315-1 PLANT GROWTH REGULATORS
 323343-1 AQUACULTURE
 523314-1 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 526308-1 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 531209-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 534207-1 GEOMORPHOLOGY
15:00 - 16:00102122-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
15:00 - 16:30528307-1 POLYMER PROCESSING II
 528321-1 INJECTION MOLDING OF POLYMER
15:00 - 17:00103102-1 CALCULUS II
 114247-1 PHYSICAL FITNESS TESTING
 114334-1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 204405-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235204-1 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 235336-1 BRAND MANAGEMENT
 235402-1 STRATEGIC MANAGEMENT
 313425-1 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
 315452-1 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 325231-1 FOOD PROCESSING I
 325453-1 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 335231-1 FOOD PROCESSING I
 524561-1 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
 524566-1 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
 526205-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 526212-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 527305-1 MICROWAVE ENGINEERING
 529293-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529318-1 INDUSTRIAL SAFETY
 530203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 531219-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 531321-1 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
 536310-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 538209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 538416-2 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 539206-1 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 617105-1 BASIC ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE
 617346-1 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
 618202-1 PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17:30 - 18:30202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
17:30 - 19:00202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 203431-1 KOREAN 1
17:30 - 19:30304301-1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 315411-1 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 322251-1 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 325411-1 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 522212-1 BUSINESS MANAGEMENT
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 527204-2 SIGNALS AND SYSTEMS
 529313-2 INTRODUCTION TO POWER SYSTEM OPTIMIZATION
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 537310-1 AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEMS
 539308-1 MICROWAVE CIRCUITS
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 601112-1 MUSIC THERAPY
 วันที่  14 พฤษภาคม 2562
09:00 - 11:00102131-1 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103105-1 CALCULUS III
 104106-2 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 204344-1 MULTIMEDIA ARCHIVES
 214243-1 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 235373-1 MANAGING A GROWING BUSINESS
 315322-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGYCAL MATERIALS
 322324-1 VEGETABLE BREEDING
 325321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 335321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 522270-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
 525209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531208-1 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN METALLURGICAL ENGINEERING
 534204-1 PETROLEUM GEOLOGY
 601103-1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 618203-1 FLUID MECHANICS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12:00 - 13:00712101-1 NURSING INFORMATICS
12:00 - 13:30204240-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214224-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
12:00 - 14:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 104203-1 GENETICS
 114248-1 KINESIOLOGY
 202212-1 MAN AND CULTURE
 235273-1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 522268-1 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 528205-1 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS I
 528215-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 530233-1 HYDROLOGY
 531205-1 PHYSICAL METALLURGY III
 533370-1 LEAN MANUFACTURING
 535205-1 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 539210-1 ENGINEERING ELECTRONICS I
 540202-1 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 582233-1 HYDROLOGY
15:00 - 17:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 103141-2 STATISTICAL METHODS
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204319-1 ECONOMICS OF INFORMATION
 235104-1 BUSINESS STATISTICS
 235254-1 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 235375-1 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
 312317-1 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 313424-1 ANIMAL FEED PROCESSING
 322313-1 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 325455-1 FOOD LAW AND STANDARDS
 335341-1 FOOD ENGINEERING I
 523251-1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 529312-1 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 531215-1 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
 536306-1 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 538324-1 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 617342-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
 618314-1 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
 618416-1 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
 วันที่  15 พฤษภาคม 2562
09:00 - 10:00109203-1 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
09:00 - 11:00102132-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
 105102-1 PHYSICS II
 202213-1 GLOBALIZATION
 204220-1 BUSINESS COMMUNICATION
 205210-1 ECONOMICS
 214107-1 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 224251-1 BUSINESS COMMUNICATION
 235107-1 BUSINESS COMMUNICATION
 235362-1 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS
 312363-1 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 313453-1 LIVESTOCK EXTENSION AND AGRARIAN LAWS
 315222-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 322326-1 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 325224-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 524205-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 524312-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 524315-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 527212-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 531313-1 CORROSION OF METALS
 532211-1 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
 533324-1 MAINTENANCE MANAGEMENT
 535304-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 617218-1 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION AND HEALTH MANAGEMENT
 617326-1 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 617347-1 CLEAN WATER MANAGEMENT
 618313-1 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING
12:00 - 13:00303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
12:00 - 14:00103221-2 ADVANCED CALCULUS
 114331-2 SPORTS COACHING
 214246-1 DIGITAL MARKETING
 235343-1 RETAIL BUSINESS CASE STUDIES
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 322101-1 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 323211-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 323344-1 CATTLE PRODUCTION
 325223-1 FOOD CHEMISTRY II
 523276-1 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 529432-1 SENSORS AND TRANSDUCERS
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES
 538310-2 MINE ECONOMICS
 582314-1 THEORY OF STRUCTURES
 601101-1 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
15:00 - 17:00102121-1 ORGANIC CHEMISTRY I
 105105-1 PHYSICS
 108201-1 MICROBIOLOGY
 202181-1 HOLISTIC HEALTH
 235110-1 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 312352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 322352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 335224-1 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316-2 FREEZING AND COLD STORAGE
 524203-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 529208-1 POWER ELECTRONICS
 530324-1 FOUNDATION ENGINEERING
 531100-1 ENGINEERING MATERIALS I
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 532205-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 538417-1 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 538417-2 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 วันที่  16 พฤษภาคม 2562
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 103202-1 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 105113-1 MAN AND TECHNOLOGY
 202201-1 LIFE SKILLS
 204232-1 PRINCIPLE OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 214227-1 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 312338-1 PLANT TISSUE CULTURE
 313454-1 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
 322328-1 PLANT TISSUE CULTURE
 521213-1 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523353-1 COMPUTER NETWORKS
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528427-1 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 528434-1 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 530321-1 SOIL MECHANICS
 531309-1 FOUNDRY ENGINEERING
 533251-1 INDUSTRIAL WORK STUDY
 535306-1 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535334-1 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535415-1 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 538321-1 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 540307-1 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 617351-1 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 617351-2 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
12:00 - 13:30214268-1 INFORMATION SYSTEM NETWORK
12:00 - 14:00202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 204352-1 DIGITAL LIBRARIES
 235302-1 BUSINESS LAWS
 235376-1 LABOR RELATIONS
 312242-1 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 322242-1 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 529309-1 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 537309-1 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 537316-1 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
15:00 - 16:30202108-1 DIGITAL LITERACY
 617341-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
15:00 - 17:00235344-1 STORE LOCATION AND DESIGN
 313352-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 315454-1 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
 323352-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 325452-1 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
 522312-1 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 524322-1 TRANSPORT PHENOMENA II
 524433-1 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529454-1 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 534325-1 SUBSURFACE GEOLOGY
 535232-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535308-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 538312-2 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 618102-1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 618315-1 FIRE PREVENTION AND CONTROL
 วันที่  17 พฤษภาคม 2562
09:00 - 10:00204236-1 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 214206-1 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 523435-1 SOFTWARE PROCESS
09:00 - 10:30532209-1 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 617220-1 VECTOR CONTROL
09:00 - 11:00102105-2 LABORATORY SAFETY
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 214108-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 235224-1 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 235274-1 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
 235321-1 DIGITAL MARKETING
 325342-1 FOOD ENGINEERING I
 521326-1 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 524301-1 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 525205-1 THERMODYNAMICS II
 527317-1 DIGITAL TELEPHONY
 530431-1 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 533061-1 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
 534312-1 PETROLEUM ECONOMICS
 535207-1 WORK STUDY
 535233-1 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 618418-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
12:00 - 13:30522411-1 SIMULATION FOR LOGISTICS
12:00 - 14:00114330-2 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204356-1 OPERATIONS MANAGEMENT
 205225-1 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 215360-1 QUALITY MANAGEMENT
 235253-1 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 235358-1 QUALITY MANAGEMENT
 430201-1 ENGINEERING STATICS
 526309-1 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 531324-1 CORROSION TESTING
 537202-1 AIRCRAFT MATERIALS
 537203-1 AIRCRAFT MATERIALS
 537308-1 AIRCRAFT POWER PLANT
 539309-1 SENSOR ENGINEERING
 617335-1 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
15:00 - 16:00523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
15:00 - 17:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 114332-2 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 204337-1 PARALLEL AND DISTRIBUTED PROGRAMMING
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 214223-1 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 235109-1 PRINCIPLE OF MARKETING
 235208-1 BUSINESS RESEARCH
 522331-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 523211-1 DATABASE SYSTEMS
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 523211-1 DATABASE SYSTEMS
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 523211-1 DATABASE SYSTEMS
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 523451-1 COMPUTER GRAPHICS
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 526301-1 GLAZE TECHNOLOGY
 526301-2 GLAZE TECHNOLOGY
 529202-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 531308-1 CHEMICAL METALLURGY II
 535204-1 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 538205-1 ROCKS AND MINERALS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.