ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  14 มกราคม 2562
09:00 - 10:30214104-1 RESEARCH METHODOLOGIES IN INFORMATION SCIENCES
09:00 - 11:00103102-1 CALCULUS II
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 235101-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 235325-1 SALES MANAGEMENT
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 529426-1 POWER SYSTEM SIMULATION
 529426-2 POWER SYSTEM SIMULATION
 617104-1 HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE
 617338-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
12:00 - 13:00102114-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 214241-1 DIGITAL BUSINESS
 235383-1 DIGITAL-BUSINESS
12:00 - 13:30711203-1 FUNDAMENTAL OF NURSING
12:00 - 14:00202212-1 MAN AND CULTURE
 235222-1 CONSUMER BEHAVIOR
 235372-1 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 322251-1 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 521312-1 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN
 522203-1 COMPUTER METHODS FOR LOGISTICS
 522267-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS I
 524205-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 526417-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 528204-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 528214-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529204-1 ENGINEERING ELECTRONICS
 530203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 531306-1 CHEMICAL METALLURGY I
 536311-1 MECHANICS OF VEHICLES
 537305-1 FLIGHT MECHANICS
 537314-1 FLIGHT MECHANICS
 582203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
15:00 - 16:00525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
15:00 - 16:30522411-1 SIMULATION FOR LOGISTICS
15:00 - 17:00103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 104110-2 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 202213-1 GLOBALIZATION
 204228-1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 214225-1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 303431-1 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 312261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 322261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 335222-1 FOOD CHEMISTRY
 430451-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 523411-1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
 525201-1 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 526404-1 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 527422-1 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 529301-1 CONTROL SYSTEMS
 529301-2 CONTROL SYSTEMS
 529301-1 CONTROL SYSTEMS
 529301-2 CONTROL SYSTEMS
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 532325-1 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 533322-1 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 534203-1 PETROLEUM INDUSTRY
 535205-1 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 617217-1 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
 705303-1 FAMILY NURSING AND MIDWIFERY II
 วันที่  15 มกราคม 2562
09:00 - 11:00103102-1 CALCULUS II
 110101-1 ANATOMY
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 235106-1 MACROECONOMICS
 235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357-1 SERVICE OPERATIONS
 302212-1 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 315321-1 FOOD AND NUTRITION
 325221-1 FOOD AND NUTRITION
 335221-1 FOOD AND NUTRITION
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 526202-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528202-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528212-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528306-1 POLYMERIC MATERIALS
 528313-1 POLYMERIC MATERIALS
 531216-1 PHYSICAL METALLURGY
 532321-1 AIR POLLUTION ENGINEERING
 535204-1 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535462-1 MACHINE ELEMENTS
 617339-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
 712204-1 HEALTH ASSESSMENT
12:00 - 13:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
12:00 - 13:30204358-1 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 312241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 322241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 533426-1 ENTREPRENEURSHIP
 704301-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
12:00 - 14:00104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 203326-1 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 312315-1 HORTICULTURAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 322303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 325465-1 CEREAL AND LEGUME PRODUCT TECHNOLOGY
 522207-1 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 526209-1 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 529431-2 ELECTRIC DRIVES
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 533341-1 QUALITY CONTROL
 536211-1 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 618307-1 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS
 618346-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
15:00 - 16:15712205-1 GERIATRIC NURSING
15:00 - 16:30214205-1 WEB TECHNOLOGY
15:00 - 17:00104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173-1 BIOLOGY II
 108102-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 108206-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 114203-2 BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS
 203322-1 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 204370-1 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 235324-1 INTERNATIONAL MARKETING
 235329-1 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 312211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 313422-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 315451-1 FOOD QUALITY CONTROL
 322211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 325352-1 FOOD QUALITY CONTROL
 430201-1 ENGINEERING STATICS
 523273-1 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 523415-1 SEMANTIC WEB
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 530231-1 HYDRAULICS
 535304-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 582231-1 HYDRAULICS
 701319-1 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
 วันที่  16 มกราคม 2562
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 102204-1 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103105-1 CALCULUS III
 103109-1 ESSENTIAL CALCULUS
 103122-1 ANALYTICAL CALCULUS II
 204331-1 SOFTWARE ENGINEERING
 204361-1 KNOWLEDGE DISCOVERY IN BUSINESS DATABASES
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 214244-1 DIGITAL ECONOMICS
 215251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235103-1 BUSINESS MATHEMATICS
 235251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235381-1 INVESTMENT ANALYSIS
 523332-1 SOFTWARE ENGINEERING
 526421-1 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 527211-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529207-1 DIGITAL LOGIC
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 530318-1 TIMBER AND STEEL DESIGN
 532207-1 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
12:00 - 13:00523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
12:00 - 13:30102205-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 618309-1 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
12:00 - 14:00105101-2 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105102-1 PHYSICS II
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 528303-1 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 529302-1 MICROCONTROLLERS
 531218-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 535221-1 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES
 537306-1 AIRCRAFT STRUCTURE
 537315-1 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 538305-2 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 712206-1 ADULT NURSING I
15:00 - 17:00111101-1 PHYSIOLOGY
 204320-1 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235206-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 235363-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 313423-1 RUMINANT NUTRITION
 323323-1 RUMINANT NUTRITION
 522346-1 ADVANCED TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 529441-1 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 535477-1 PRODUCTION COST ANALYSIS
 617216-1 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
 วันที่  17 มกราคม 2562
09:00 - 10:00111102-1 PHYSIOLOGY LABORATORY
09:00 - 10:15704302-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
09:00 - 10:30204215-1 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 528304-1 POLYMER PROCESSING I
 528317-1 POLYMER EXTRUSION
09:00 - 11:00109201-1 BIOCHEMISTRY
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204238-1 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 214221-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 235221-1 MARKETING MANAGEMENT
 235271-1 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 312311-1 PLANT BREEDING
 315453-1 SANITATION AND PLANT ENVIRONMENT MANAGEMENT
 322102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 322311-1 PLANT BREEDING
 323315-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 325454-1 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 335223-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 521338-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 523231-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 525314-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 526204-1 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526204-2 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 527212-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 529293-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 532203-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 534202-1 STRUCTURAL GEOLOGY
 536303-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 536312-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 539305-1 EMBEDDED SYSTEMS
 618310-1 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 713207-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
12:00 - 13:00102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 203431-1 KOREAN 1
12:00 - 14:00102103-2 CHEMISTRY II
 202201-1 LIFE SKILLS
 204334-1 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 312203-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 322201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 522266-1 OPERATIONS RESEARCH
 522311-1 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523352-1 COMPUTER AND COMMUNICATION
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 526305-1 GLASS TECHNOLOGY I
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 534309-1 PRODUCTION OPERATIONS
 617323-1 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 617495-2 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
 618308-1 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
15:00 - 17:00202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 214106-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 235272-1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 235333-1 EVENT MARKETING
 313412-1 ANIMAL PHYSIOLOGY OF DIGESTION
 325343-1 FOOD ENGINEERING II
 524313-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 533451-2 ERGONOMICS
17:30 - 18:30715210-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
17:30 - 19:00235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 528424-1 POLYMER CHARACTERIZATION
 528432-1 POLYMER CHARACTERIZATION
17:30 - 19:30204343-1 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 204353-1 AUDIENCE ANALYSIS
 312322-1 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION
 313341-1 POULTRY PRODUCTION
 313414-1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 322319-1 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 323341-1 POULTRY PRODUCTION
 438307-1 POWER ELECTRONICS
 522265-1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 522345-1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 523416-1 COMPUTER AND DATA ANALYSIS
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526303-1 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 526406-1 CLAY TECHNOLOGY
 529462-1 APPLIED PHOTOVOLTAICS
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 531327-1 POWDER METALLURGY
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 538317-1 GEOPHYSICS
 539307-1 POWER ELECTRONICS
 582202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 618416-1 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
 วันที่  18 มกราคม 2562
09:00 - 11:00102113-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 108101-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204239-1 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214222-1 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 215356-1 INTERNATIONAL LOGISTICS
 235353-1 INTERNATIONAL LOGISTICS
 323342-1 SWINE PRODUCTION
 325231-1 FOOD PROCESSING I
 521363-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526203-1 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203-2 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203-1 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203-2 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 527303-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 529305-1 POWER PLANT AND SUBSTATION
 532312-1 WATER SUPPLY ENGINEERING
 534327-1 GEOLOGY OF ENERGY RESOURCES
 535305-1 QUALITY CONTROL
 535321-1 PRODUCT QUALITY
 538319-1 ROCK MECHANICS
 539203-1 ELECTRONICS
 539210-1 ENGINEERING ELECTRONICS I
 617340-1 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 618311-1 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
12:00 - 13:30204364-1 INFORMATION AND LIBRARY DATABASES
 535453-1 SAFETY AT WORK
12:00 - 14:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 114324-1 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
 204351-1 BUSINESS INTELLIGENCE
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235209-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 235401-1 INNOVATION MANAGEMENT
 524321-1 TRANSPORT PHENOMENA I
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
 529290-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 530251-1 SURVEYING
 533321-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
15:00 - 16:00102104-1 CHEMISTRY LABORATORY II
 526307-1 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
15:00 - 16:30528213-1 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
15:00 - 17:00108205-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204221-1 ACCOUNTING
 214265-1 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 235252-1 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235334-1 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 312333-1 ORGANIC CROPS PRODUCTION
 313451-1 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 322323-1 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
 325341-1 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 522313-1 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525308-1 HEAT TRANSFER
 529308-1 PROTECTION AND RELAY
 529308-2 PROTECTION AND RELAY
 530321-1 SOIL MECHANICS
 531203-1 PHYSICAL METALLURGY II
 531304-1 METAL FORMING
 532333-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 535232-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535308-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 538207-1 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
 539304-1 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 583203-1 PETROCHEMICAL AND POLYMER ENGINEERING THERMODYNAMICS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.