ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2560  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  11 กันยายน 2560
09:00 - 10:30537401-1 AIRCRAFT MAINTENANCE
 617334-2 CLEAN TECHNOLOGY
 701420-1 NURSING RESEARCH
09:00 - 11:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 114141-1 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 215105-1 MICROECONOMICS
 235105-1 MICROECONOMICS
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 313441-1 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
 315323-1 FOOD ANALYSIS
 325322-1 FOOD ANALYSIS
 431302-1 MECHANICAL METALLURGY
 438208-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 523301-1 COMPUTER STATISTICS
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 526301-1 GLAZE TECHNOLOGY
 527205-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
 532423-1 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 540201-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 585101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 617215-1 EPIDEMIOLOGY
 618409-1 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12:00 - 13:00618410-1 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
12:00 - 14:00102101-2 CHEMISTRY I
 102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 103105-1 CALCULUS III
 114201-1 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 204317-1 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 215206-1 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235207-1 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 312351-1 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 430211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 430402-1 CONSTRUCTION MANAGEMENT
 522311-1 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523455-1 COMPUTER SECURITY
 525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 525208-1 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 527301-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527311-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 528206-1 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528211-1 PRINCIPLES IN PETROCHEMICAL AND POLYMER CHEMISTRY
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 538301-1 GEOTECHNIQUES
15:00 - 16:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
15:00 - 17:00102204-1 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103001-1 FOUNDATIONS FOR CALCULUS
 104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104312-1 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 105104-1 FUNDAMENTAL PHYSICS
 114323-1 SPORTS INJURIES
 114323-2 SPORTS INJURIES
 114421-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 204373-1 METADATA
 214101-1 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 215108-1 FINANCIAL ACCOUNTING
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 235326-1 SERVICE MARKETING
 235378-1 TAX MANAGEMENT
 313351-1 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 429296-1 ELECTRICAL ENGINEERING I
 438302-1 ELECTRONIC MATERIALS
 522241-1 SURVEYING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523371-1 MICROPROCESSORS
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 524322-1 TRANSPORT PHENOMENA II
 528204-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529297-1 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 529315-2 PROCESS INSTRUMENTATION
 530233-1 HYDROLOGY
 531301-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 534303-1 DRILLING ENGINEERING
 535232-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535334-1 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535337-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535415-1 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 539302-1 ELECTRONIC MATERIALS
 540307-1 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
17:30 - 19:30601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  12 กันยายน 2560
09:00 - 10:00102203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
09:00 - 10:30617315-1 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
09:00 - 11:00104172-1 BIOLOGY LABORATORY I
 114423-2 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 202201-1 LIFE SKILLS
 204301-1 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
 215351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 235351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 312320-1 SOILLESS CULTURE
 325212-1 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY I
 521338-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522342-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524432-1 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 525308-1 HEAT TRANSFER
 527401-1 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528303-1 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528402-1 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 530251-1 SURVEYING
 531311-1 NONFERROUS METALLURGY
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200-1 GENERAL GEOLOGY
 534330-1 NATURAL GAS ENGINEERING
 538203-1 PHYSICAL GEOLOGY
12:00 - 13:00102102-1 CHEMISTRY LABORATORY I
12:00 - 13:30533423-1 ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
12:00 - 14:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 325342-1 FOOD ENGINEERING I
 430201-1 ENGINEERING STATICS
 523275-1 COMPUTER MATHEMATICS
 523456-1 OPEN SOURCE DEVELOPMENT
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 617438-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 618412-1 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
15:00 - 16:30202108-1 DIGITAL LITERACY
15:00 - 17:00430202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533441-1 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
17:30 - 18:30315321-1 FOOD AND NUTRITION
 325221-1 FOOD AND NUTRITION
17:30 - 19:30103113-1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 202213-1 GLOBALIZATION
 204342-1 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 215358-1 BUSINESS FORECASTING
 215361-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 235327-1 RETAILING MANAGEMENT
 235356-1 BUSINESS FORECASTING
 235359-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 235363-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 425303-1 MECHANICAL DESIGN
 522349-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 524565-1 CORROSION AND ITS PREVENTION
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 527203-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
 527204-2 SIGNALS AND SYSTEMS
 527213-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 วันที่  13 กันยายน 2560
09:00 - 10:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 523313-1 WEB APPLICATIONS
09:00 - 11:00102202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 104323-1 PLANT PHYSIOLOGY
 202212-1 MAN AND CULTURE
 204329-2 WEB TECHNOLOGY
 235202-1 OPERATIONS MANAGEMENT
 315331-1 FOOD PROCESSING II
 325331-1 FOOD PROCESSING II
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 526303-1 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 529305-1 POWER PLANT AND SUBSTATION
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 535311-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 606208-1 PATHOPHYSIOLOGY
12:00 - 13:30104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 706401-1 COMMUNITY HEALTH NURSING I
12:00 - 14:00204372-1 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 312301-1 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
 425202-1 THERMODYNAMICS I
 426416-1 QUALITY CONTROL
 522315-1 SAFETY ENGINEERING
 524201-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526406-1 CLAY TECHNOLOGY
 526416-1 QUALITY CONTROL
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 532201-1 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 538306-2 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
 541322-1 METAL DEFORMATION PROCESSES
 618413-1 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
15:00 - 16:30618498-1 CHEMICAL SAFETY
15:00 - 17:00104103-2 PLANT BIOLOGY
 104324-1 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
 110206-1 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 204309-1 INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
 204335-1 SOFTWARE TESTING
 204363-1 INFORMATION RETRIEVAL
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 215303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 235303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 313455-1 INFORMATION TECHNOLOGY IN ANIMAL SCIENCE
 522411-1 SIMULATION FOR LOGISTICS
 528403-1 SAFETY ENGINEERING
 529310-1 ELECTRICAL MACHINES ANALYSIS
 531401-1 METALLURGY OF METAL JOINING
 534318-1 PETROLEUM EXPLORATION
 536301-1 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
 537402-1 AIRCRAFT DESIGN
 617439-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
17:30 - 18:30202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 215380-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
17:30 - 19:30215332-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 235322-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 วันที่  14 กันยายน 2560
09:00 - 10:00303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
09:00 - 10:30701107-1 SPIRITUAL DEVELOPMENT AND HEALTH STATUS
09:00 - 11:00103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121-1 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 113201-1 PHARMACOLOGY
 204336-1 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 205210-1 ECONOMICS
 205315-1 FOOD INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT
 521214-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 523414-1 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 523497-1 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 533021-1 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 618346-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
12:00 - 13:00102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 203431-1 KOREAN 1
12:00 - 13:30204369-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
12:00 - 14:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 103106-1 BIOSTATISTICS
 114333-1 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 312316-1 SEED TECHNOLOGY
 325211-1 FOOD MICROBIOLOGY I
 325451-1 FOOD MARKETING
 424202-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 429302-1 ELECTRICAL MACHINES II
 524202-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 529209-1 ELECTRICAL MACHINES
 529301-1 CONTROL SYSTEMS
 531327-1 POWDER METALLURGY
 533042-1 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING
 534301-1 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 538304-1 GROUNDWATER ENGINEERING
 540301-1 ERGONOMICS FOR PRODUCT DESIGN
 617336-1 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 618201-1 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
 701105-1 FIRST AID
15:00 - 16:30617498-1 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
15:00 - 17:00105101-3 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 204319-1 ECONOMICS OF INFORMATION
 214103-1 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 235102-1 INTRODUCTION TO BUSINESS
 235203-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 313442-1 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 425203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 425204-1 FLUID MECHANICS I
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION
 529296-1 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 529306-1 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 531402-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 539306-1 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 618342-1 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
 618411-1 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
 701212-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
 706402-1 COMMUNITY HEALTH NURSING II
 วันที่  15 กันยายน 2560
09:00 - 10:00104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
09:00 - 10:30528207-1 POLYMER TESTING LABORATORY
 537302-1 AIRCRAFT INSTRUMENT
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 104331-1 INVERTEBRATE ZOOLOGY
 105102-1 PHYSICS II
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 114327-2 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 114327-1 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 204225-1 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 312311-1 PLANT BREEDING
 313443-1 HATCHERY MANAGEMENT
 430451-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 522202-1 INTRODUCTION TO TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEM
 523312-1 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 525302-2 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 526304-1 KILNS AND FURNACES
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532422-1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 533341-1 QUALITY CONTROL
 534300-1 LITHOLOGY
 535312-1 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 617413-1 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 618344-1 INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
 701421-1 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
12:00 - 13:00523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
12:00 - 14:00103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 104171-1 BIOLOGY I
 521213-1 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522212-1 BUSINESS MANAGEMENT
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 531322-1 SURFACE TECHNOLOGY
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING
 540202-1 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
15:00 - 16:00523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
15:00 - 16:30312314-1 PLANT PROPAGATION
 617337-1 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
15:00 - 17:00103102-1 CALCULUS II
 109201-1 BIOCHEMISTRY
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204368-1 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 214102-1 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 215252-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 235352-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 430434-1 BUILDING DESIGN
 438212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
 522344-1 ENVIRONMENT AND ENERGY IN TRANSPORTATION SYSTEM
 523102-1 COMPUTER PROGRAMMING
 523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 523472-1 NUMERICAL ANALYSIS
 526204-1 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 530412-1 BUILDING DESIGN
 531201-1 PHYSICAL METALLURGY I
 532322-1 SOLID WASTE ENGINEERING
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 535233-1 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 535411-1 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 537301-1 AERODYNAMICS
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
 617103-1 HEALTH PROMOTION
 701210-1 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
 706404-1 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.