ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  28 มิถุนายน 2564
09:00 - 10:15617346-1 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
09:00 - 10:45110103-1 BASIC ANATOMY
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
09:00 - 11:15104105-2 FUNDAMENTAL GENETICS
 114100-1 SPORT AND RECREATION
 235375-1 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
09:00 - 11:45102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 235354-1 BUSINESS SIMULATION
 522266-1 OPERATIONS RESEARCH
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525306-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 537308-1 AIRCRAFT POWER PLANT
 585207-1 FLUID MECHANICS
13:00 - 14:00235373-1 MANAGING A GROWING BUSINESS
13:00 - 14:15203324-1 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
13:00 - 14:45536341-1 VEHICLE SYSTEM LABORATORY
 536342-1 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
13:00 - 15:15104203-1 GENETICS
13:00 - 15:45102202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 522268-1 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 วันที่  29 มิถุนายน 2564
09:00 - 10:15110104-1 BASIC ANATOMY LABORATORY
09:00 - 10:45224252-1 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
 235321-1 DIGITAL MARKETING
09:00 - 11:15539307-2 SENSOR TECHNOLOGIES
 539309-1 SENSOR ENGINEERING
09:00 - 11:45103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103102-1 CALCULUS II
 114245-1 SPORTS PSYCHOLOGY
 235362-1 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS
 522270-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
13:00 - 14:00235108-1 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
13:00 - 14:15202213-1 GLOBALIZATION
 214243-1 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 214331-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
13:00 - 15:15527246-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 527303-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
13:00 - 15:45529209-1 ELECTRICAL MACHINES
 วันที่  30 มิถุนายน 2564
09:00 - 10:00235402-1 STRATEGIC MANAGEMENT
09:00 - 10:15801102-1 EPIDEMIOLOGY
09:00 - 10:45235224-1 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 802201-1 VECTOR CONTROL
09:00 - 11:15109206-1 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
09:00 - 11:45102131-1 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 114347-1 PERSONAL TRAINING
 205210-1 ECONOMICS
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 526301-1 GLAZE TECHNOLOGY
 526301-2 GLAZE TECHNOLOGY
 529309-1 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
13:00 - 15:15102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
13:00 - 15:45214223-1 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 235358-1 QUALITY MANAGEMENT
 245106-1 PRINCIPLE OF MARKETING
 526207-1 CERAMIC FABRICATION LABORATORY
 527247-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527311-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 วันที่  1 กรกฏาคม 2564
09:00 - 10:00522391-1 STRATEGIC MANAGEMENT
09:00 - 10:15202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
09:00 - 11:45109203-1 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
13:00 - 14:15202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 203461-1 INDONESIAN I
13:00 - 14:45235376-1 LABOR RELATIONS
13:00 - 15:45214268-1 INFORMATION SYSTEM NETWORK
 525460-1 FLUID AND HEAT
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 537309-1 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 537316-1 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 วันที่  2 กรกฏาคม 2564
09:00 - 10:15202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 527308-1 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
09:00 - 11:15533421-1 SAFETY ENGINEERING
09:00 - 11:45114349-1 GROUP EXERCISE
 235333-1 EVENT MARKETING
 529208-1 POWER ELECTRONICS
13:00 - 14:00618315-1 FIRE PREVENTION AND CONTROL
13:00 - 14:15202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
13:00 - 15:15202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
13:00 - 15:45214344-1 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 529305-1 POWER PLANT AND SUBSTATION
 529432-1 SENSORS AND TRANSDUCERS
 วันที่  5 กรกฏาคม 2564
09:00 - 10:15203323-1 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
 617347-1 CLEAN WATER MANAGEMENT
09:00 - 10:45202108-1 DIGITAL LITERACY
09:00 - 11:15203405-1 BUSINESS CHINESE II
 527317-1 DIGITAL TELEPHONY
09:00 - 11:45105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 524208-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY
13:00 - 14:15202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
13:00 - 15:45202291-1 MODERN MANAGEMENT
 235208-1 BUSINESS RESEARCH
 522370-1 PURCHASING AND LOGISTICS MANAGEMENT
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 วันที่  6 กรกฏาคม 2564
09:00 - 10:45213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
09:00 - 11:45537404-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AERONAUTICAL ENGINEERING
13:00 - 14:15214302-1 COMPUTER SERVICES
13:00 - 14:45214246-1 DIGITAL MARKETING
13:00 - 15:45105102-1 PHYSICS II
 202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 205386-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235382-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 วันที่  7 กรกฏาคม 2564
09:00 - 10:15202241-1 LAW IN DAILY LIFE
09:00 - 10:45617351-2 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
09:00 - 11:15533251-1 INDUSTRIAL WORK STUDY
09:00 - 11:45525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
13:00 - 14:00235302-1 BUSINESS LAWS
13:00 - 14:15202201-1 LIFE SKILLS
 203411-1 JAPANESE I
13:00 - 14:45203401-1 CHINESE I
 235342-1 DIRECT MARKETING
 617345-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
13:00 - 15:45529318-1 INDUSTRIAL SAFETY
 วันที่  8 กรกฏาคม 2564
09:00 - 10:15202331-1 ASEAN STUDIES
09:00 - 10:45202331-1 ASEAN STUDIES
 203402-1 CHINESE II
09:00 - 11:45114466-1 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SPORTS TRAINING
 205225-1 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 214374-1 COMPUTER BASED LEARNING
 536310-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
13:00 - 14:15202175-1 ART APPRECIATION
 วันที่  9 กรกฏาคม 2564
09:00 - 10:45213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 528215-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
09:00 - 11:15522397-1 INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE ENGINEERING
 532209-1 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
13:00 - 14:15213305-1 ENGLISH FOR CAREERS
 วันที่  10 กรกฏาคม 2564
09:00 - 11:45103105-1 CALCULUS III
13:00 - 15:45103105-1 CALCULUS III
 วันที่  14 กรกฏาคม 2564
09:00 - 11:15523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
 วันที่  19 กรกฏาคม 2564
09:00 - 11:15102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 วันที่  20 กรกฏาคม 2564
09:00 - 11:15102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
09:00 - 11:45102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 วันที่  23 กรกฏาคม 2564
09:00 - 11:45103105-1 CALCULUS III
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.