ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  1 มีนาคม 2564
09:00 - 10:00214225-1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
09:00 - 11:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 108205-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 214369-1 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 335222-1 FOOD CHEMISTRY
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
09:00 - 12:00102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 103102-1 CALCULUS II
 235252-1 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235372-1 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 322211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 332211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 525202-1 THERMODYNAMICS I
13:00 - 15:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 102306-1 RESEARCH WRITING IN CHEMISTRY
 202213-1 GLOBALIZATION
 203322-1 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 618307-1 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS
 711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
13:00 - 16:00103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 114243-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 224222-1 WRITING FOR DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 521342-1 HEAT TRANSFER FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 523352-1 COMPUTER AND COMMUNICATION
 525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 529301-2 CONTROL SYSTEMS
 533266-1 INFORMATION TECHNOLOGY LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 537342-1 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
 583203-1 PETROCHEMICAL AND POLYMER ENGINEERING THERMODYNAMICS
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  2 มีนาคม 2564
09:00 - 10:00202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
09:00 - 10:30523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 214330-1 USER EXPERIENCE DESIGN
 224223-1 TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION I
 617338-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
09:00 - 12:00322303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 325344-1 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 332303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 335343-1 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 521363-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 527211-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529422-1 ILLUMINATION ENGINEERING
 533342-1 QUALITY ASSURANCE
 536343-1 FORMING AND JOINING LABORATORY
 539203-2 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
 582203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
13:00 - 14:00102114-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
13:00 - 14:30214323-1 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
13:00 - 15:00109204-1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 114348-1 PRINCIPLES OF WEIGHT TRAINING
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 802101-1 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
13:00 - 16:00102114-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 235353-1 INTERNATIONAL LOGISTICS
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 333321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526203-2 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 532325-1 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 582201-1 ENGINEERING STATICS
16:30 - 17:30102336-1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
 202175-1 ART APPRECIATION
16:30 - 18:30526305-1 GLASS TECHNOLOGY I
 526312-1 GLASS TECHNOLOGY
 712204-1 HEALTH ASSESSMENT
16:30 - 19:30111101-1 PHYSIOLOGY
 214348-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 335333-1 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 535205-1 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 538317-1 GEOPHYSICS
 601112-1 MUSIC THERAPY
 วันที่  3 มีนาคม 2564
09:00 - 10:00323324-1 ANIMAL NUTRITION LABORATORY II
 715210-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
09:00 - 10:30102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
09:00 - 11:00618308-1 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
09:00 - 11:30114244-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 528317-1 POLYMER EXTRUSION
09:00 - 12:00102103-2 CHEMISTRY II
 104351-1 ECOLOGY
 105101-1 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 111102-1 PHYSIOLOGY LABORATORY
 202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 214221-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 224224-1 CONTEMPORARY COMMUNICATION THEORY
 235271-1 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 235382-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235401-1 INNOVATION MANAGEMENT
 245104-1 BUSINESS STATISTICS
 322201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 322311-1 PLANT BREEDING
 332201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 335353-1 FOOD LAW AND STANDARDS
 524323-1 TRANSPORT PHENOMENA
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526202-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 527204-2 SIGNALS AND SYSTEMS
 527245-1 SIGNALS AND SYSTEMS
 527303-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 530251-1 SURVEYING
 534202-1 STRUCTURAL GEOLOGY
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 536344-1 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
 601102-1 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 617339-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
13:00 - 15:00102335-1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS
 104270-1 BIOSTATISTICS
 105191-1 PHYSICS LABORATORY I
 322316-1 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 323323-1 RUMINANT NUTRITION
 521317-1 POWER SYSTEMS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521365-1 POWER SYSTEM IN FOOD INDUSTRY
13:00 - 16:00103109-1 ESSENTIAL CALCULUS
 105102-1 PHYSICS II
 114351-1 SPORTS INJURIES
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 235324-1 INTERNATIONAL MARKETING
 523332-1 SOFTWARE ENGINEERING
 523332-2 SOFTWARE ENGINEERING
 523332-1 SOFTWARE ENGINEERING
 523332-2 SOFTWARE ENGINEERING
 524205-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 529441-1 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 วันที่  4 มีนาคม 2564
09:00 - 10:30332241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
09:00 - 11:00325224-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 335223-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 711203-1 FUNDAMENTAL OF NURSING
09:00 - 11:30103104-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
09:00 - 12:00104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 108101-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 109201-1 BIOCHEMISTRY
 214265-1 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 235221-1 MARKETING MANAGEMENT
 235329-1 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 245105-1 ECONOMICS FOR MANAGEMENT
 521338-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522267-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS I
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 525457-1 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 531331-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 531402-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 532207-1 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 534203-1 PETROLEUM INDUSTRY
 536311-1 MECHANICS OF VEHICLES
 537305-1 FLIGHT MECHANICS
 537314-1 FLIGHT MECHANICS
 582251-1 SURVEYING
13:00 - 15:00202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 202331-1 ASEAN STUDIES
13:00 - 16:00224356-1 MEDIA MANAGEMENT FOR SOCIAL ENGAGEMENT
 235304-1 LEADERSHIP DEVELOPMENT
 322318-1 ECONOMIC FRUIT CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 529204-1 ENGINEERING ELECTRONICS
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 582351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
16:30 - 18:30202201-1 LIFE SKILLS
16:30 - 19:30526405-1 WHITEWARE
 526425-1 WHITEWARE
 วันที่  5 มีนาคม 2564
09:00 - 10:00104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
09:00 - 10:30526307-1 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
09:00 - 11:00104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 104111-2 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY LABORATORY
 114463-1 SPORTS PEDAGOGY
 204370-1 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 214324-1 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 303431-1 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 323414-1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 617323-1 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
09:00 - 12:00102204-1 ANALYTICAL CHEMISTRY
 102344-1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 214342-1 ADVANCED STATISTICS FOR DATA ANALYTICS
 235206-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 235334-1 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 529207-1 DIGITAL LOGIC
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529308-1 PROTECTION AND RELAY
 529308-2 PROTECTION AND RELAY
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 532203-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 533343-1 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
 536241-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE II
 538305-2 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 585205-1 ELECTRICAL ENGINEERING I
 585304-1 MECHANICAL VIBRATION
 618311-1 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
13:00 - 14:30203404-1 BUSINESS CHINESE I
13:00 - 15:00108102-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 114352-1 MOTOR SKILL LEARNING
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 332261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 522269-1 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522364-1 TRANSPORT ECONOMICS AND PROJECT EVALUATION
 523231-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
13:00 - 16:00323315-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 335332-1 FOOD PROCESSING LABORATORY
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 526404-1 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 526422-1 REFRACTORIES ABRASIVES AND CUTTING TOOLS TECHNOLOGIES
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 529316-1 METROLOGY
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 531372-1 STRUCTURES AND PROPERTIES OF ALLOY STEELS
 532333-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
16:30 - 17:30203461-1 INDONESIAN I
16:30 - 18:00108206-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 617495-2 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
16:30 - 18:30224250-1 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM IN CURRENT SITUATION
 531327-1 POWDER METALLURGY
 531340-1 POWDER METALLURGY
16:30 - 19:30214222-1 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214370-1 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 301102-1 ACADEMIC WRITING
 323431-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 534309-1 PRODUCTION OPERATIONS
 วันที่  8 มีนาคม 2564
09:00 - 10:00102104-1 CHEMISTRY LABORATORY II
09:00 - 10:30522366-1 TRAFFIC ENGINEERING LABORATORY
09:00 - 11:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 224321-1 TECHNOLOGY OF ANIMATION PRODUCTION FOR APPLICATION
 322319-1 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 531304-1 METAL FORMING
09:00 - 11:30522211-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 522263-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
09:00 - 12:00102113-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 114467-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 235272-1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 235325-1 SALES MANAGEMENT
 521314-1 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 525214-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 525308-1 HEAT TRANSFER
 526209-1 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526209-2 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 527316-1 OPTICAL COMMUNICATIONS
 529290-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 529293-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529302-1 MICROCONTROLLERS
 530321-1 SOIL MECHANICS
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 582442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 585204-1 THERMODYNAMICS I
13:00 - 14:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
13:00 - 14:30102205-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
13:00 - 15:00213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION
 539304-1 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 539304-2 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 618309-1 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
 803202-1 HEALTH MANAGEMENT IN WORKPLACE
13:00 - 16:00103113-1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 235209-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 235222-1 CONSUMER BEHAVIOR
 235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 322352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 323341-1 POULTRY PRODUCTION
 325352-1 FOOD QUALITY CONTROL
 332352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 335352-1 FOOD QUALITY CONTROL
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 525482-1 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 529454-1 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 530203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 532312-1 WATER SUPPLY ENGINEERING
 533321-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 537306-1 AIRCRAFT STRUCTURE
 537315-1 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 วันที่  9 มีนาคม 2564
09:00 - 10:30322102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 332102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
09:00 - 11:00104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173-1 BIOLOGY II
 110101-1 ANATOMY
 523415-1 SEMANTIC WEB
 526421-1 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 712206-1 ADULT NURSING I
09:00 - 11:30323342-1 SWINE PRODUCTION
 531218-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
09:00 - 12:00214244-1 DIGITAL ECONOMICS
 224355-1 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS ON DIGITAL MEDIA
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357-1 SERVICE OPERATIONS
 521311-1 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 522369-1 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522411-1 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523355-1 INTRODUCTION TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
 525209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 530231-1 HYDRAULICS
 535309-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 535311-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 582231-1 HYDRAULICS
13:00 - 14:30214205-1 WEB TECHNOLOGY
13:00 - 15:00114100-1 SPORT AND RECREATION
 114143-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 214343-1 BUSINESS PROCESSES AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
 522208-1 TRANSPORTATION AND LOGISTICS APPLICATION DEVELOPMENT
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 526204-1 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526204-2 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
13:00 - 16:00105103-1 GENERAL PHYSICS
 235251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235381-1 INVESTMENT ANALYSIS
 325221-1 FOOD AND NUTRITION
 335221-1 FOOD AND NUTRITION
 522265-1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 524313-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 531404-1 METALLURGICAL FAILURE ANALYSIS
 532321-1 AIR POLLUTION ENGINEERING
 533451-2 ERGONOMICS
 534327-1 GEOLOGY OF ENERGY RESOURCES
 535204-1 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535462-1 MACHINE ELEMENTS
 537201-1 INTRODUCTION FLIGHT TRAINING WITH FLIGHT SIMULATOR
 539210-1 ENGINEERING ELECTRONICS I
 วันที่  10 มีนาคม 2564
09:00 - 10:30203401-1 CHINESE I
09:00 - 11:00105197-1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS LABORATORY
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 213305-1 ENGLISH FOR CAREERS
 526409-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
 526426-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
 535308-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 618310-1 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 713207-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
 803101-1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
09:00 - 12:00104110-2 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 104352-1 ECOLOGY LABORATORY
 110102-1 ANATOMY LABORATORY
 522380-1 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 528214-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
13:00 - 14:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
13:00 - 14:15203411-1 JAPANESE I
13:00 - 15:00105192-1 PHYSICS LABORATORY II
 203326-1 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 224357-1 ADVANCED TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION
13:00 - 16:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 103105-1 CALCULUS III
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 235101-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 245103-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 325465-1 CEREAL AND LEGUME PRODUCT TECHNOLOGY
 335465-1 CEREAL AND LEGUME PRODUCT TECHNOLOGY
 522386-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 531216-1 PHYSICAL METALLURGY
 533322-1 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 617340-1 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.