ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  8 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00SCI03 1001-1 CALCULUS I
13:00 - 16:00102102-1 CHEMISTRY LABORATORY I
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 582201-1 ENGINEERING STATICS
16:30 - 19:30102101-2 CHEMISTRY I
 235371-1 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 245102-1 BUSINESS MATHEMATICS
 245203-1 BUSINESS RESEARCH
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 582318-1 TIMBER AND STEEL DESIGN
 SCI09 2201-1 BIOCHEMISTRY
 วันที่  9 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
 IST20 2503-1 ASEAN STUDIES
13:00 - 16:00104175-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 IST30 1104-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
16:30 - 19:30582413-1 BUILDING DESIGN
 IST20 1502-1 ART APPRECIATION
 วันที่  10 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00525212-1 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
 530251-1 SURVEYING
 539301-2 ELECTRONIC MATERIALS
 539302-1 ELECTRONIC MATERIALS
 SCI02 1111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
13:00 - 16:00525304-1 MACHINE DESIGN I
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY
 618420-1 NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 SCI02 1112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 SCI02 1116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 SCI15 2301-1 BASIC PHYSIOLOGY
16:30 - 19:30IST30 1105-1 ENGLISH FOR CAREERS
 วันที่  11 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00103121-1 ANALYTICAL CALCULUS I
 245101-1 INTRODUCTION TO BUSINESS AND BUSINESS LAW
 522368-1 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 529317-2 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN
 IST20 1504-1 LAW IN DAILY LIFE
 IST20 2502-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
13:00 - 16:00523472-1 NUMERICAL ANALYSIS
 IST20 2001-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 SCI04 1002-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 วันที่  12 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00203325-1 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
 SCI02 2215-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS LABORATORY
 SCI05 1001-1 PHYSICS I
 SCI05 1194-1 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
 SCI05 1195-1 PHYSICS LABORATORY
13:00 - 16:00235352-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 IST30 1103-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 SCI02 2214-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS
 วันที่  13 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00IST20 1001-1 DIGITAL LITERACY
13:00 - 16:00523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 IST20 1001-1 DIGITAL LITERACY
 วันที่  14 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00522349-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 522379-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 535304-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
13:00 - 16:00523301-1 COMPUTER STATISTICS
 537403-1 AIRCRAFT DESIGN
 IST30 1101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 IST30 1102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 วันที่  15 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 110206-1 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 203401-1 CHINESE I
 203403-1 CHINESE III
 203411-1 JAPANESE I
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 533021-1 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 585101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 SCI02 2203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 SCI15 2101-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
13:00 - 16:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 104171-1 BIOLOGY I
 525306-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
 537404-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AERONAUTICAL ENGINEERING
 606208-1 PATHOPHYSIOLOGY
 617439-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
 IST20 1501-1 THAI FOR COMMUNICATION
 SCI15 2302-1 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
 วันที่  16 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00536240-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
 601112-1 MUSIC THERAPY
 IST20 2002-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
13:00 - 16:00529436-1 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 585208-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 ENG25 2070-1 MECHANICAL DRAWING
 IST20 1504-1 LAW IN DAILY LIFE
 SCI15 2501-1 PHARMACOLOGY
 วันที่  17 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00214341-1 BUSINESS INTELLIGENCE
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 537312-1 AIRCRAFT SYSTEM
 802316-1 ENVIRONMENTAL HEALTH MANAGEMENT IN EMERGENCIES AND DISASTERS
 IST20 1004-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
13:00 - 16:00104172-1 BIOLOGY LABORATORY I
 235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 IST20 1003-1 LIFE SKILLS
 SCI02 1115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 SCI09 2204-1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 วันที่  18 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00235303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 525308-1 HEAT TRANSFER
 529433-1 ELECTRICAL SAFETY
 SCI02 2202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 SCI03 1005-1 CALCULUS III
13:00 - 16:00214321-1 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 235301-1 BUSINESS ETHICS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 532322-1 SOLID WASTE ENGINEERING
 802313-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
 วันที่  19 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00235359-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 245204-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 527213-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 527242-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 IST50 2401-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 SCI05 1191-1 PHYSICS LABORATORY I
13:00 - 16:00114444-1 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
 235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 245202-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 522385-1 INTRODUCTION TO BUSINESS
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 585301-1 MECHANICS OF MACHINERY
 SCI04 1001-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 SCI15 2102-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00IST20 1002-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
13:00 - 16:00528403-1 SAFETY ENGINEERING
 528416-1 SAFETY ENGINEERING
 IST20 1002-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 SCI03 1003-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 วันที่  21 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00205210-1 ECONOMICS
 245111-1 PERSONAL AND RELATIONSHIP DEVELOPMENT
 522362-1 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525213-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 536423-1 ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 SCI02 1105-1 ORGANIC CHEMISTRY
13:00 - 16:00IST20 1503-1 HOLISTIC HEALTH
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.