ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  7 กรกฏาคม 2563
09:00 - 09:45711305-1 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
09:00 - 10:30110103-1 BASIC ANATOMY
09:00 - 11:00213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 617346-1 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
 715312-1 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
09:00 - 12:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 104105-2 FUNDAMENTAL GENETICS
 235204-1 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 521214-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 521215-1 MASS TRANSFER
 522266-1 OPERATIONS RESEARCH
 522311-1 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 537308-1 AIRCRAFT POWER PLANT
 538324-1 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 539204-2 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
 539205-1 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
 612201-1 ADOLESCENT HEALTH
13:00 - 15:00523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
 618202-1 PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 715303-1 MATERNAL NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY
13:00 - 16:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 104203-1 GENETICS
 235110-1 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 522268-1 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 526206-1 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526206-2 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 530431-1 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 531100-1 ENGINEERING MATERIALS I
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 538321-1 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 วันที่  8 กรกฏาคม 2563
09:00 - 11:00523452-1 DIGITAL IMAGE PROCESSING
 618203-1 FLUID MECHANICS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
09:00 - 12:00103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 103105-1 CALCULUS III
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 114245-1 SPORTS PSYCHOLOGY
 114473-1 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 224252-1 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
 235253-1 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 313343-1 AQUACULTURE
 323343-1 AQUACULTURE
 521337-1 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 601107-1 CELL BIOLOGY AND BASIC MEDICAL SCIENCE
13:00 - 14:00712401-1 EMERGENCY NURSING
13:00 - 14:15714301-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
13:00 - 16:00103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 105192-1 PHYSICS LABORATORY II
 105193-1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 105195-1 PHYSICS LABORATORY
 114468-1 SPORTS AND FITNESS CENTER ADMINISTRATION
 214376-1 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
 235104-1 BUSINESS STATISTICS
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 528434-1 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 532450-1 ENERGY AND ENVIRONMENT
 วันที่  9 กรกฏาคม 2563
09:00 - 11:00617215-1 EPIDEMIOLOGY
 617220-1 VECTOR CONTROL
 801102-1 EPIDEMIOLOGY
09:00 - 12:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 204361-1 KNOWLEDGE DISCOVERY IN BUSINESS DATABASES
 205210-1 ECONOMICS
 214243-1 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 214350-1 SOCIAL MEDIA CONTENT ANALYSIS
 325452-1 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
 335452-1 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
 521316-2 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526301-2 GLAZE TECHNOLOGY
 526301-1 GLAZE TECHNOLOGY
 528215-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 536341-1 VEHICLE SYSTEM LABORATORY
 536342-1 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
 585308-1 POWER PLANT ENGINEERING
 601103-1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 601109-1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 712101-1 NURSING INFORMATICS
13:00 - 15:00523251-1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 617345-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
13:00 - 16:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 103141-2 STATISTICAL METHODS
 224324-1 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
 235358-1 QUALITY MANAGEMENT
 235373-1 MANAGING A GROWING BUSINESS
 524312-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 524315-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 525205-1 THERMODYNAMICS II
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 526207-1 CERAMIC FABRICATION LABORATORY
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I
 537302-1 AIRCRAFT INSTRUMENT
 537305-1 FLIGHT MECHANICS
 537314-1 FLIGHT MECHANICS
 537467-1 AIRCRAFT INSTRUMENT
 585206-1 THERMODYNAMICS II
 วันที่  10 กรกฏาคม 2563
09:00 - 10:00110104-1 BASIC ANATOMY LABORATORY
09:00 - 10:30713208-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II
09:00 - 11:00716402-1 COMMUNITY HEALTH NURSING
09:00 - 12:00105102-1 PHYSICS II
 214267-1 INDEXING AND ABSTRACTING
 235402-1 STRATEGIC MANAGEMENT
 335224-1 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
 522391-1 STRATEGIC MANAGEMENT
 524332-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 524332-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526421-1 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 531319-1 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
 533322-1 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 535209-1 AUTOMATION
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 585309-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
13:00 - 15:00323344-1 CATTLE PRODUCTION
 323425-1 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
 523202-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS
 617341-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
13:00 - 16:00214223-1 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 214302-1 COMPUTER SERVICES
 235376-1 LABOR RELATIONS
 322101-1 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 325223-1 FOOD CHEMISTRY II
 332101-1 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 524203-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 532205-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 533302-1 OPERATIONS RESEARCH II
 537309-1 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 537316-1 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
 539309-1 SENSOR ENGINEERING
 601101-1 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
16:30 - 18:30523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
16:30 - 19:30202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 224353-1 MEDIA IN ASEAN
 322251-1 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 325321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 335321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 522270-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
 527204-2 SIGNALS AND SYSTEMS
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 535304-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 601112-1 MUSIC THERAPY
 วันที่  11 กรกฏาคม 2563
09:00 - 10:00527308-1 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
09:00 - 11:00526308-1 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
09:00 - 12:00102121-1 ORGANIC CHEMISTRY I
 108201-1 MICROBIOLOGY
 204369-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 204410-1 INFORMATION SYSTEMS NETWORK
 214268-1 INFORMATION SYSTEM NETWORK
 214331-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 235362-1 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS
 521354-1 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 522367-1 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 524321-1 TRANSPORT PHENOMENA I
 524323-1 TRANSPORT PHENOMENA
 525314-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 529208-1 POWER ELECTRONICS
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY
 530324-1 FOUNDATION ENGINEERING
 531331-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 533421-1 SAFETY ENGINEERING
 536303-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 536312-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 585207-1 FLUID MECHANICS
13:00 - 14:30701421-1 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
 711405-1 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
13:00 - 15:00714302-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
13:00 - 16:00105101-3 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 108202-1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 204240-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214224-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214344-1 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 528307-1 POLYMER PROCESSING II
 528321-1 INJECTION MOLDING OF POLYMER
 529432-1 SENSORS AND TRANSDUCERS
 538416-2 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 วันที่  12 กรกฏาคม 2563
09:00 - 10:00712209-1 ADULT NURSING II
09:00 - 10:30523435-1 SOFTWARE PROCESS
09:00 - 11:00617219-1 BASIC HEALTH ASSESSMENT AND TREATMENT
 617326-1 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 617347-1 CLEAN WATER MANAGEMENT
09:00 - 12:00105105-1 PHYSICS
 335341-1 FOOD ENGINEERING I
 522331-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 522371-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 524208-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 527317-1 DIGITAL TELEPHONY
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529312-1 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 529463-1 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
 536310-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 537310-1 AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEMS
 540202-1 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 601106-1 MEDICAL BIOSTATISTICS
 618314-1 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
13:00 - 14:30706404-1 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
 716403-1 PRIMARY MEDICAL CARE
13:00 - 15:00523276-1 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
13:00 - 16:00102122-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 235108-1 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 235208-1 BUSINESS RESEARCH
 522370-1 PURCHASING AND LOGISTICS MANAGEMENT
 524205-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 525209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 526205-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 526212-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 530233-1 HYDROLOGY
 582233-1 HYDROLOGY
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 วันที่  13 กรกฏาคม 2563
09:00 - 12:00103102-1 CALCULUS II
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 204420-1 COMPUTER BASED LEARNING
 214108-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 214374-1 COMPUTER BASED LEARNING
 235354-1 BUSINESS SIMULATION
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 531217-1 PHYSICAL METALLURGY LABORATORY
13:00 - 14:00535315-1 PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
 535336-1 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
13:00 - 16:00103221-2 ADVANCED CALCULUS
 114466-1 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SPORTS TRAINING
 202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 205225-1 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 205386-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235382-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 325342-1 FOOD ENGINEERING I
 521426-1 RICE MILL ENGINEERING
 521442-1 RICE MILL ENGINEERING
 524301-1 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 525460-1 FLUID AND HEAT
 530317-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 533263-1 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
 536306-1 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 536313-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 538433-1 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
 539310-1 PHOTONICS
 วันที่  14 กรกฏาคม 2563
09:00 - 11:00617351-2 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
09:00 - 12:00204414-1 BEHAVIOR AND ORGANIZATION COMMUNICATION
 224360-1 BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
 529202-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 533251-1 INDUSTRIAL WORK STUDY
 537201-1 INTRODUCTION FLIGHT TRAINING WITH FLIGHT SIMULATOR
 538205-1 ROCKS AND MINERALS
 538312-2 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
13:00 - 15:00715404-1 NURSING RESEARCH AND INNOVATION
13:00 - 16:00204372-1 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 204416-1 COMMUNICATION RESEARCH
 214107-1 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 214227-1 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 224251-1 BUSINESS COMMUNICATION
 224361-1 COMMUNICATION RESEARCH
 235302-1 BUSINESS LAWS
 325453-1 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 335451-1 FOOD PLANT SANITATION AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING
 522390-1 BUSINESS LAWS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 529318-1 INDUSTRIAL SAFETY
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.