ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00214225-1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
09:00 - 10:30617217-1 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
09:00 - 11:00214369-1 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 235372-1 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
09:00 - 11:30215352-1 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235252-1 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
09:00 - 12:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 103102-1 CALCULUS II
 114346-1 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION
 214105-1 MEDIA LITERACY IN THE DIGITAL AGE
 235333-1 EVENT MARKETING
 322211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 521353-1 INTEGRATED AGRICULTURAL STRUCTURE DESIGN
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 528204-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 528214-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529204-1 ENGINEERING ELECTRONICS
 530203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 535204-1 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535462-1 MACHINE ELEMENTS
 582203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 585304-1 MECHANICAL VIBRATION
13:00 - 14:30525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
13:00 - 15:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 108102-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 202213-1 GLOBALIZATION
 203322-1 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 531371-1 METALLURGY OF CAST IRONS
 617323-1 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 712205-1 GERIATRIC NURSING
13:00 - 15:30235304-1 LEADERSHIP DEVELOPMENT
 711305-1 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
13:00 - 16:00102233-2 ANALYTICAL CHEMISTRY II
 103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 114243-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 204241-1 BROADCASTING AND FILM SCRIPT WRITING
 224222-1 WRITING FOR DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 322351-1 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 325352-1 FOOD QUALITY CONTROL
 335222-1 FOOD CHEMISTRY
 335352-1 FOOD QUALITY CONTROL
 521415-1 FLUID MACHINERY IN AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY
 523352-1 COMPUTER AND COMMUNICATION
 524331-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 524331-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 527422-1 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 529301-1 CONTROL SYSTEMS
 529301-2 CONTROL SYSTEMS
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00204328-1 E-BUSINESS
 214241-1 DIGITAL BUSINESS
09:00 - 10:30523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 714301-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
09:00 - 11:00102234-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202212-1 MAN AND CULTURE
 204208-2 TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION I
 214330-1 USER EXPERIENCE DESIGN
 224223-1 TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION I
 525441-1 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 536343-1 FORMING AND JOINING LABORATORY
 536440-1 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
 617338-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
09:00 - 12:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 214262-1 INFORMATION SOURCES
 322303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 521363-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 527211-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 529422-1 ILLUMINATION ENGINEERING
 530416-1 APPLIED CONCRETE TECHNOLOGY
 533342-1 QUALITY ASSURANCE
 539203-2 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
13:00 - 14:00102114-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
13:00 - 14:30204336-1 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 214323-1 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
13:00 - 15:00109204-1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 114348-1 PRINCIPLES OF WEIGHT TRAINING
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 312352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 322352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 526203-1 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203-2 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 531307-1 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
 618308-1 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 802101-1 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
13:00 - 16:00102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 108101-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 235353-1 INTERNATIONAL LOGISTICS
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 532325-1 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
16:30 - 17:30202175-1 ART APPRECIATION
16:30 - 18:00203431-1 KOREAN 1
 325333-1 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 335333-1 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 712204-1 HEALTH ASSESSMENT
16:30 - 18:30526305-1 GLASS TECHNOLOGY I
 526312-1 GLASS TECHNOLOGY
 531317-1 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
16:30 - 19:30204405-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 214348-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 535205-1 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 601112-1 MUSIC THERAPY
 วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00313421-1 ANIMAL NUTRITION LABORATORY
 323324-1 ANIMAL NUTRITION LABORATORY II
09:00 - 11:00102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 110101-1 ANATOMY
 204238-1 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 214221-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 224224-1 CONTEMPORARY COMMUNICATION THEORY
 235401-1 INNOVATION MANAGEMENT
 527303-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 618307-1 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS
 715210-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
09:00 - 11:30114244-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 714302-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
09:00 - 12:00102103-2 CHEMISTRY II
 105101-2 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 205386-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235103-1 BUSINESS MATHEMATICS
 235271-1 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 235358-1 QUALITY MANAGEMENT
 235382-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 312311-1 PLANT BREEDING
 322201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 322311-1 PLANT BREEDING
 335353-1 FOOD LAW AND STANDARDS
 521312-1 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN
 521422-1 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
 521453-1 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526202-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 526417-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 528304-1 POLYMER PROCESSING I
 528317-1 POLYMER EXTRUSION
 530251-1 SURVEYING
 534202-1 STRUCTURAL GEOLOGY
 582251-1 SURVEYING
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 617339-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
13:00 - 15:00104270-1 BIOSTATISTICS
 105191-1 PHYSICS LABORATORY I
 204301-1 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
 214104-1 RESEARCH METHODOLOGIES IN INFORMATION SCIENCES
 235324-1 INTERNATIONAL MARKETING
 313423-1 RUMINANT NUTRITION
 323323-1 RUMINANT NUTRITION
 523332-1 SOFTWARE ENGINEERING
 523332-2 SOFTWARE ENGINEERING
 523332-1 SOFTWARE ENGINEERING
 523332-2 SOFTWARE ENGINEERING
13:00 - 15:30114351-1 SPORTS INJURIES
13:00 - 16:00102243-1 PHYSICAL CHEMISTRY II
 103109-1 ESSENTIAL CALCULUS
 105102-1 PHYSICS II
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 325332-1 FOOD PROCESSING LABORATORY II
 335332-1 FOOD PROCESSING LABORATORY
 521317-1 POWER SYSTEMS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521342-1 HEAT TRANSFER FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521365-1 POWER SYSTEM IN FOOD INDUSTRY
 524205-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 529441-1 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 535753-1 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
 539307-1 POWER ELECTRONICS
 วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00111102-1 PHYSIOLOGY LABORATORY
09:00 - 10:30711203-1 FUNDAMENTAL OF NURSING
09:00 - 11:00202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 235106-1 MACROECONOMICS
 235221-1 MARKETING MANAGEMENT
 335223-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 527212-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 618302-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
 618425-1 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
09:00 - 11:30715304-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
09:00 - 12:00102271-1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY I
 103104-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 109201-1 BIOCHEMISTRY
 214265-1 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 235329-1 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 325344-1 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 335343-1 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 521338-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522360-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 525457-1 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 531323-1 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 531363-1 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 532207-1 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 534200-1 GENERAL GEOLOGY
 534203-1 PETROLEUM INDUSTRY
 535221-1 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES
 536311-1 MECHANICS OF VEHICLES
 537305-1 FLIGHT MECHANICS
 537314-1 FLIGHT MECHANICS
 539305-1 EMBEDDED SYSTEMS
13:00 - 14:30202331-1 ASEAN STUDIES
13:00 - 15:00202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
13:00 - 15:30202331-1 ASEAN STUDIES
13:00 - 16:00204413-1 MASS COMMUNICATION PLANNING AND DISSEMINATION
 224356-1 MEDIA MANAGEMENT FOR SOCIAL ENGAGEMENT
 521426-1 RICE MILL ENGINEERING
 522361-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY
16:30 - 18:30202201-1 LIFE SKILLS
 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00114463-1 SPORTS PEDAGOGY
09:00 - 10:30104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 312333-1 ORGANIC CROPS PRODUCTION
 322323-1 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
09:00 - 11:00104111-2 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY LABORATORY
 114100-1 SPORT AND RECREATION
 204370-1 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 214324-1 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 303431-1 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 313414-1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 323414-1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 523203-1 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 526307-1 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
 536423-1 ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY
 538305-2 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
09:00 - 12:00102204-1 ANALYTICAL CHEMISTRY
 214342-1 ADVANCED STATISTICS FOR DATA ANALYTICS
 224323-1 DIGITAL MEDIA BUSINESS AND ENTREPRENEURS
 235206-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 525205-1 THERMODYNAMICS II
 529207-1 DIGITAL LOGIC
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529308-1 PROTECTION AND RELAY
 529308-2 PROTECTION AND RELAY
 529308-1 PROTECTION AND RELAY
 529308-2 PROTECTION AND RELAY
 529308-1 PROTECTION AND RELAY
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 532203-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 535471-2 FACTORY PHYSICS AND LAYOUTS
 585205-1 ELECTRICAL ENGINEERING I
 618311-1 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
13:00 - 15:00110102-1 ANATOMY LABORATORY
 114335-1 MOTOR SKILL LEARNING
 114352-1 MOTOR SKILL LEARNING
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 522269-1 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523231-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 535303-1 INTRODUCTION TO ROBOTICS
 538319-1 ROCK MECHANICS
13:00 - 15:30203404-1 BUSINESS CHINESE I
 522364-1 TRANSPORT ECONOMICS AND PROJECT EVALUATION
 532333-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
13:00 - 16:00102272-1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I
 313312-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 322261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 323315-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 325463-1 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 526404-1 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 526422-1 REFRACTORIES ABRASIVES AND CUTTING TOOLS TECHNOLOGIES
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 529316-1 METROLOGY
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 531372-1 STRUCTURES AND PROPERTIES OF ALLOY STEELS
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 618314-1 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
16:30 - 17:30203421-1 VIETNAMESE I
 203461-1 INDONESIAN I
16:30 - 18:00531327-1 POWDER METALLURGY
 531340-1 POWDER METALLURGY
 617495-2 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
16:30 - 18:30104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 204358-1 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 214222-1 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214261-1 INFORMATION IN THE SOCIAL CONTEXT
 214370-1 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 224250-1 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM IN CURRENT SITUATION
 301102-1 ACADEMIC WRITING
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 313331-1 ANIMAL BREEDING
 323431-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 617216-1 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
16:30 - 19:30325341-1 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 335211-1 FOOD MICROBIOLOGY
 522341-1 TRAFFIC ENGINEERING
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525314-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 529431-2 ELECTRIC DRIVES
 534309-1 PRODUCTION OPERATIONS
 537311-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR AIRCRAFT
 539303-1 R.F. CIRCUIT DESIGNS
 วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00102104-1 CHEMISTRY LABORATORY II
09:00 - 10:30204340-1 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 204343-1 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 214347-1 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 522366-1 TRAFFIC ENGINEERING LABORATORY
09:00 - 11:00114467-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 235272-1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 529290-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 531304-1 METAL FORMING
 538207-1 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
 538313-2 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING
 618315-1 FIRE PREVENTION AND CONTROL
09:00 - 11:30716412-1 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS
09:00 - 12:00102113-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 235325-1 SALES MANAGEMENT
 521314-1 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 525214-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 525308-1 HEAT TRANSFER
 526209-1 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526209-2 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526209-1 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 527316-1 OPTICAL COMMUNICATIONS
 529293-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529302-1 MICROCONTROLLERS
 530321-1 SOIL MECHANICS
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 535307-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 535331-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 537313-1 AERODYNAMICS
 540416-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS FOR PRODUCT DESIGN
 582442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
13:00 - 14:00214245-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE
13:00 - 14:30102205-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 523315-1 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
13:00 - 15:00213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235209-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 313451-1 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 323451-1 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION
 539304-1 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 617340-1 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 618309-1 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
13:00 - 16:00111101-1 PHYSIOLOGY
 235222-1 CONSUMER BEHAVIOR
 323341-1 POULTRY PRODUCTION
 521321-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AGRICULTURAL SYSTEMS
 521351-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AGRICULTURAL SYSTEMS
 525482-1 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 529454-1 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 532312-1 WATER SUPPLY ENGINEERING
 533321-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 534308-1 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING I
 537306-1 AIRCRAFT STRUCTURE
 537315-1 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00108206-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
09:00 - 11:00104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173-1 BIOLOGY II
 214106-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 214244-1 DIGITAL ECONOMICS
 224355-1 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS ON DIGITAL MEDIA
 523355-1 INTRODUCTION TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
 523415-1 SEMANTIC WEB
 525201-1 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 525208-1 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 526410-1 NANOMATERIALS
 526427-1 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
 535309-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 535311-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 536211-1 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 618310-1 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 712206-1 ADULT NURSING I
09:00 - 11:30313342-1 SWINE PRODUCTION
 323342-1 SWINE PRODUCTION
 523273-1 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 531218-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
09:00 - 12:00235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357-1 SERVICE OPERATIONS
 322102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 325472-1 FOOD ENZYME TECHNOLOGY
 332102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 521343-1 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522242-1 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 522369-1 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522411-1 SIMULATION FOR LOGISTICS
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 528306-1 POLYMERIC MATERIALS
 528313-1 POLYMERIC MATERIALS
 529453-1 ADVANCED ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 530231-1 HYDRAULICS
 531306-1 CHEMICAL METALLURGY I
 531318-1 CHEMICAL METALLURGY
 582231-1 HYDRAULICS
13:00 - 14:30214205-1 WEB TECHNOLOGY
13:00 - 15:00114103-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 114143-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 214343-1 BUSINESS PROCESSES AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
 235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 526204-1 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526204-2 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 528212-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 532321-1 AIR POLLUTION ENGINEERING
 536425-1 PRODUCTION SYSTEM MANAGEMENT IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
13:00 - 15:30215251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
13:00 - 16:00105103-1 GENERAL PHYSICS
 235381-1 INVESTMENT ANALYSIS
 302212-1 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 325221-1 FOOD AND NUTRITION
 325454-1 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 335221-1 FOOD AND NUTRITION
 521325-1 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
 521364-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
 522265-1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 522345-1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 522378-1 THREE-DIMENSIONAL MODELING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 524313-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 525309-1 MACHINE DESIGN II
 530352-1 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352-2 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352-1 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352-2 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352-1 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352-2 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
 531314-1 MECHANICAL METALLURGY
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 535474-1 FUZZY LOGIC FOR ENGINEERS
 536303-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 536312-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 537457-1 ADVANCED AIRCRAFT SYSTEM
 539210-1 ENGINEERING ELECTRONICS I
 582352-1 HIGHWAY MATERIAL TESING
 วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 11:00213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 213305-1 ENGLISH FOR CAREERS
 803101-1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
09:00 - 12:00104110-2 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 203401-1 CHINESE I
 235334-1 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 522207-1 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 522380-1 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 523441-1 CYBER SECURITY FUNDAMENTALS
 713207-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
13:00 - 14:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
13:00 - 14:15203411-1 JAPANESE I
13:00 - 14:30214328-1 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 322241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
13:00 - 15:00105192-1 PHYSICS LABORATORY II
 108205-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 203326-1 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 204424-3 ADVANCED TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION
 224357-1 ADVANCED TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 235101-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 531216-1 PHYSICAL METALLURGY
13:00 - 16:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 103105-1 CALCULUS III
 531312-1 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 533322-1 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.