ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  26 ตุลาคม 2563
09:00 - 10:30102215-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS LABORATORY
09:00 - 11:00108201-1 MICROBIOLOGY
 114342-1 SPORTS BIOMECHANICS LABORATORY
 203402-1 CHINESE II
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
 618303-1 SAFETY AT WORK
09:00 - 11:30103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
09:00 - 12:00102101-2 CHEMISTRY I
 103102-1 CALCULUS II
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 114441-1 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 211122-1 INTRODUCTION TO TOURISM INDUSTRY
 322361-1 WEEDS AND THEIR CONTROL
 323353-1 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 325343-1 FOOD ENGINEERING II
 335342-1 FOOD ENGINEERING II
 522379-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 526417-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 526423-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 601102-1 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
13:00 - 14:00102102-1 CHEMISTRY LABORATORY I
13:00 - 15:00114142-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 214322-1 SOFTWARE ENGINEERING
 523275-1 COMPUTER MATHEMATICS
 523414-1 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
13:00 - 15:30203325-1 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
13:00 - 16:00114341-1 SPORTS BIOMECHANICS
 245102-1 BUSINESS MATHEMATICS
 322314-1 PLANT PROPAGATION
 522360-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES
 531322-1 SURFACE TECHNOLOGY
 531378-1 SURFACE TECHNOLOGY
 538301-1 GEOTECHNIQUES
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 617441-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
 618422-1 RISK ASSESSMENTS AND MANAGEMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 วันที่  27 ตุลาคม 2563
09:00 - 10:00202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
09:00 - 10:30108202-1 MICROBIOLOGY LABORATORY
09:00 - 11:00104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 114241-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 202331-1 ASEAN STUDIES
 303320-1 PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION
 618409-1 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 716212-1 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
09:00 - 11:30103113-1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
09:00 - 12:00110206-1 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 110207-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 114344-1 SPORTS NUTRITION LABORATORY
 235326-1 SERVICE MARKETING
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 323313-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 325322-1 FOOD ANALYSIS
 335322-1 FOOD ANALYSIS
 521311-1 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 523301-1 COMPUTER STATISTICS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 530322-1 SOIL MECHANICS LABORATORY
 532423-1 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER
13:00 - 15:00213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 214346-1 FUNDAMENTAL OF MANAGERIAL ACCOUNTING
 522362-1 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
13:00 - 16:00235322-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 235351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 525201-1 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 525209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 531211-1 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
16:30 - 17:30202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
16:30 - 19:30103105-1 CALCULUS III
 วันที่  28 ตุลาคม 2563
09:00 - 11:00202213-1 GLOBALIZATION
 214201-1 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214206-1 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 323442-1 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 521361-1 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY
 522209-1 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 532434-1 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL
 583100-1 ENGINEERING MATERIALS II
09:00 - 11:15102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
09:00 - 12:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 102325-1 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY
 114247-1 PHYSICAL FITNESS TESTING
 211121-1 INTRODUCTION TO HOTEL BUSINESS
 235301-1 BUSINESS ETHICS
 322327-1 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316-2 FREEZING AND COLD STORAGE
 525212-1 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
 525308-1 HEAT TRANSFER
 525465-1 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 530251-1 SURVEYING
13:00 - 14:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 202212-1 MAN AND CULTURE
13:00 - 14:30102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 1101012-1 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
13:00 - 15:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 104211-1 CELL BIOLOGY
 105193-1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 114350-1 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
 214366-1 INFORMATION RETRIEVAL
 526303-1 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 526303-2 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 526303-1 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 618305-1 CHEMICAL SAFETY
13:00 - 16:00111205-1 BASIC PHYSIOLOGY
 235202-1 OPERATIONS MANAGEMENT
 235303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 522211-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 522263-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 524431-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 524431-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
 531314-1 MECHANICAL METALLURGY
 535203-1 INTERNET OF THINGS
 617336-2 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 วันที่  29 ตุลาคม 2563
09:00 - 10:30202181-1 HOLISTIC HEALTH
09:00 - 11:00103121-1 ANALYTICAL CALCULUS I
 104175-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 1101013-1 DIGITAL TECHNOLOGY SERVICES
 110208-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
 114141-1 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 528403-1 SAFETY ENGINEERING
 528416-1 SAFETY ENGINEERING
 535301-1 DIGITAL MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
09:00 - 11:30103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
09:00 - 12:00104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 205210-1 ECONOMICS
 235323-1 MARKETING RESEARCH
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 335212-1 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY
 522331-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 522371-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 525213-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 582315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
13:00 - 14:00617412-1 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
13:00 - 14:30202175-1 ART APPRECIATION
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
13:00 - 15:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
13:00 - 16:00105102-1 PHYSICS II
 245111-1 PERSONAL AND RELATIONSHIP DEVELOPMENT
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 วันที่  30 ตุลาคม 2563
09:00 - 10:00203461-1 INDONESIAN I
 617440-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL LABORATORY
09:00 - 11:00104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213305-1 ENGLISH FOR CAREERS
 224322-1 HUMAN-CENTERED DESIGN
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 618302-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
09:00 - 11:30335351-1 STATISTICS IN FOOD TECHNOLOGY
09:00 - 12:00105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 114353-1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE I
 235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 522368-1 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525340-1 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
 529317-2 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN
 537340-1 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY
 538203-1 PHYSICAL GEOLOGY
13:00 - 15:00213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 214326-1 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 526410-1 NANOMATERIALS
 526427-1 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
 528206-1 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528311-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II
 535305-1 QUALITY CONTROL
 535321-1 PRODUCT QUALITY
13:00 - 16:00202292-1 TECHNOPRENEUR
 235352-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 235371-1 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 335211-1 FOOD MICROBIOLOGY
 530412-1 BUILDING DESIGN
 530413-2 BUILDING DESIGN
16:30 - 18:30105191-1 PHYSICS LABORATORY I
 114144-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK AND FIELD
 114349-1 GROUP EXERCISE
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 532201-1 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING
 535201-1 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
16:30 - 19:30202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 235359-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 529307-1 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 529433-1 ELECTRICAL SAFETY
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 535312-1 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 537313-1 AERODYNAMICS
 537402-1 AIRCRAFT DESIGN
 537403-1 AIRCRAFT DESIGN
 538306-2 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
 วันที่  2 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 10:00527402-1 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
 617344-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ETCHICS
09:00 - 10:15203411-1 JAPANESE I
09:00 - 10:30203401-1 CHINESE I
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
09:00 - 11:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 102203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 114242-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIES
 203403-1 CHINESE III
 214204-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM II
 322341-1 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
 531303-1 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 531315-1 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 618306-1 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
 716201-1 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
09:00 - 12:00109201-1 BIOCHEMISTRY
 214327-1 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 235102-1 INTRODUCTION TO BUSINESS
 245101-1 INTRODUCTION TO BUSINESS AND BUSINESS LAW
 521342-1 HEAT TRANSFER FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 527213-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 527242-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 528401-1 MOLD DESIGN
 528411-1 MOLD DESIGN
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 535453-1 SAFETY AT WORK
 539301-2 ELECTRONIC MATERIALS
 539302-1 ELECTRONIC MATERIALS
13:00 - 14:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 533423-1 ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
13:00 - 14:30523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
 535200-1 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
13:00 - 15:00105194-1 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
 105195-1 PHYSICS LABORATORY
 111206-1 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
 617439-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
 801101-1 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
13:00 - 15:30531316-1 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS
13:00 - 16:00104103-2 PLANT BIOLOGY
 104171-1 BIOLOGY I
 114444-1 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 235203-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 235363-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 524331-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 524331-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 529429-1 RAILWAY ELECTRIFICATION
 530464-1 CONSTRUCTION TECHNIQUE IN BUILDING SYSTEMS
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 537404-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AERONAUTICAL ENGINEERING
 538304-1 GROUNDWATER ENGINEERING
 585301-1 MECHANICS OF MACHINERY
 606208-1 PATHOPHYSIOLOGY
16:30 - 18:30301111-1 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL INSPIRATION AND INNOVATION
 522385-1 INTRODUCTION TO BUSINESS
 523202-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS
 618421-1 ERGONOMICS
16:30 - 19:30114343-1 SPORTS NUTRITION
 224221-1 ON-LINE NEWS WRITING AND REPORTING
 224351-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 522361-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY
 523371-1 MICROPROCESSORS
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525341-1 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 525479-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 530321-1 SOIL MECHANICS
 535304-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 538420-2 SALT MINING TECHNOLOGY
 539201-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  3 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 11:00202108-1 DIGITAL LITERACY
 617343-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
09:00 - 12:00224354-1 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 526416-1 QUALITY CONTROL
13:00 - 14:00104104-1 PLANT BIOLOGY LABORATORY
13:00 - 15:00114461-1 PERFORMANCE ANALYSIS AND SCOUTING
 214341-1 BUSINESS INTELLIGENCE
 224201-1 PRINCIPLES OF VISUAL MESSAGE DESIGN
 523102-1 COMPUTER PROGRAMMING
 617413-2 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 801201-1 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
13:00 - 15:30103104-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
13:00 - 16:00113201-1 PHARMACOLOGY
 235207-1 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 325467-1 FISHERY PRODUCT TECHNOLOGY
 335467-1 FISHERY PRODUCT TECHNOLOGY
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 524208-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 529306-1 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 529436-1 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 531331-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 531402-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200-1 GENERAL GEOLOGY
 537200-1 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
 537343-1 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
 585208-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 618311-1 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
16:30 - 18:30114345-1 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH AND SPORTS
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 214321-1 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 522264-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 618420-1 NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
16:30 - 19:30526304-1 KILNS AND FURNACES
 526311-1 KILNS AND FURNACES
 530318-1 TIMBER AND STEEL DESIGN
 536240-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
 601112-1 MUSIC THERAPY
 วันที่  4 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 11:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 531213-1 METAL PROCESSING LABORATORY I
09:00 - 11:30617337-1 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
09:00 - 12:00214345-1 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 235327-1 RETAILING MANAGEMENT
 325473-1 FOOD AND DIET THERAPY
 335473-1 FOOD AND DIET THERAPY
 523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 528215-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 531404-1 METALLURGICAL FAILURE ANALYSIS
 532322-1 SOLID WASTE ENGINEERING
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 533341-1 QUALITY CONTROL
 534300-1 LITHOLOGY
 534315-1 HYDROGEOLOGY
 536304-1 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
 537312-1 AIRCRAFT SYSTEM
 538310-2 MINE ECONOMICS
 540201-1 STATISTICS FOR ENGINEER
13:00 - 14:00535302-1 MATERIAL TESTING LABORATORY
 535313-1 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
 540302-1 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
13:00 - 15:00102214-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS
 104172-1 BIOLOGY LABORATORY I
 109204-1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 114246-1 SPORTS PSYCHOLOGY LABORATORY
 202201-1 LIFE SKILLS
 214203-1 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 224225-1 TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION II
 532422-1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 617442-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 618315-1 FIRE PREVENTION AND CONTROL
 803201-1 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
13:00 - 16:00102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 205386-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 235382-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 335331-1 FOOD PROCESSING II
 521214-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 521341-1 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522388-1 FINANCIAL ACCOUNTING
 529421-2 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
 536301-1 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
 536427-1 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
 618304-1 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.