ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  29 ตุลาคม 2561
09:00 - 11:00202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 522264-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 617334-2 CLEAN TECHNOLOGY
 617343-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 706404-1 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
09:00 - 11:30522344-1 ENVIRONMENT AND ENERGY IN TRANSPORTATION SYSTEM
09:00 - 12:00102101-2 CHEMISTRY I
 103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 103102-1 CALCULUS II
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 204317-1 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 313351-1 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 323353-1 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 325472-1 FOOD ENZYME TECHNOLOGY
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525201-1 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
 618303-1 SAFETY AT WORK
 711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
13:00 - 14:30203325-1 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
13:00 - 15:00114142-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 204335-1 SOFTWARE TESTING
 235105-1 MICROECONOMICS
 522343-1 TRANSPORT ECONOMICS
 523275-1 COMPUTER MATHEMATICS
 523414-1 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 531322-1 SURFACE TECHNOLOGY
 532212-1 FUNDAMENTALS ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
 618412-1 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
13:00 - 15:30312314-1 PLANT PROPAGATION
 322314-1 PLANT PROPAGATION
 536301-1 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
13:00 - 16:00102102-1 CHEMISTRY LABORATORY I
 204237-1 NEWSPAPER AND ONLINE NEWS WRITING AND REPORTING
 521311-1 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 524432-1 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 524433-1 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 529301-1 CONTROL SYSTEMS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 534301-1 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 537302-1 AIRCRAFT INSTRUMENT
 538301-1 GEOTECHNIQUES
 539303-1 R.F. CIRCUIT DESIGNS
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 617438-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
16:30 - 17:30202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
16:30 - 18:30523312-1 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 538306-2 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
16:30 - 19:00532201-1 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
16:30 - 19:30524571-1 BIOCHEMICAL ENGINEERING
 527311-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 529307-1 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 531209-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 วันที่  30 ตุลาคม 2561
09:00 - 11:00104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 114241-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 202331-1 ASEAN STUDIES
 303433-1 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
 523203-1 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 528303-1 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
09:00 - 11:30706402-1 COMMUNITY HEALTH NURSING II
09:00 - 12:00110206-1 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 235326-1 SERVICE MARKETING
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 323313-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 325322-1 FOOD ANALYSIS
 521341-1 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 523301-1 COMPUTER STATISTICS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 531301-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 532423-1 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I
 618409-1 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13:00 - 15:00213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235371-1 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 521331-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 525304-1 MACHINE DESIGN I
13:00 - 15:30114423-2 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 204301-1 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
13:00 - 16:00215351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 235322-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 235351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 430352-1 HYDROLOGY
 529293-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529297-1 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 530233-1 HYDROLOGY
 531211-1 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
 537402-1 AIRCRAFT DESIGN
16:30 - 18:30202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204369-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 525441-1 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 535201-1 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
16:30 - 19:30103105-1 CALCULUS III
 312316-1 SEED TECHNOLOGY
 322410-1 SEED TECHNOLOGY
 524202-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 529433-1 ELECTRICAL SAFETY
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 วันที่  31 ตุลาคม 2561
09:00 - 10:00525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 536440-1 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
09:00 - 11:00202213-1 GLOBALIZATION
 214201-1 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 325451-1 FOOD MARKETING
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 532434-1 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL
 617413-1 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
09:00 - 11:25102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
09:00 - 11:30204103-1 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 214102-1 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 618411-1 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
09:00 - 12:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 215301-1 BUSINESS ETHICS
 235301-1 BUSINESS ETHICS
 322327-1 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
 522263-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 583100-1 ENGINEERING MATERIALS II
13:00 - 14:00203421-1 VIETNAMESE I
 523313-1 WEB APPLICATIONS
13:00 - 15:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 105193-1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 114322-2 EXERCISE PRESCRIPTION FOR COMPETITION
 202212-1 MAN AND CULTURE
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 526303-1 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 617336-1 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336-2 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336-1 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336-2 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 618305-1 CHEMICAL SAFETY
 716212-1 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
13:00 - 15:30235202-1 OPERATIONS MANAGEMENT
13:00 - 16:00102202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 111205-1 BASIC PHYSIOLOGY
 235303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 521214-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 522311-1 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 528401-1 MOLD DESIGN
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
16:30 - 17:30706401-1 COMMUNITY HEALTH NURSING I
16:30 - 18:00533262-1 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
16:30 - 18:30204342-1 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 521361-1 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY
 535203-1 INTERNET OF THINGS
16:30 - 19:30527205-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 531311-1 NONFERROUS METALLURGY
 585101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 วันที่  1 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:00202181-1 HOLISTIC HEALTH
 204302-2 TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION II
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
09:00 - 11:00204359-1 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 528403-1 SAFETY ENGINEERING
 533441-1 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 535301-1 DIGITAL MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 535322-1 MANUFACTURING LABORATORY
 540305-1 PRODUCT PROTOTYPING LABORATORY
 701420-1 NURSING RESEARCH
09:00 - 11:30215333-1 MARKETING RESEARCH
 235323-1 MARKETING RESEARCH
09:00 - 12:00103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121-1 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 114101-2 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
 114141-1 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 204362-1 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
 205210-1 ECONOMICS
 205315-1 FOOD INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT
 335212-1 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525308-1 HEAT TRANSFER
 527435-1 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
13:00 - 14:00104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
13:00 - 15:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 114100-1 SPORT AND RECREATION
 202175-1 ART APPRECIATION
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 204341-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 526204-1 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 532422-1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 617412-1 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
13:00 - 15:30313443-1 HATCHERY MANAGEMENT
13:00 - 16:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 105102-1 PHYSICS II
 113201-1 PHARMACOLOGY
 114327-2 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 235111-1 PERSONAL AND RELATIONSHIP DEVELOPMENT
 235359-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 525302-2 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 540201-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 601102-1 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
 วันที่  2 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:00203461-1 INDONESIAN I
 204235-1 INFORMATION SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT
 214202-1 INFORMATION SYSTEM DESIGN
09:00 - 11:00104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213305-1 ENGLISH FOR CAREERS
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
09:00 - 11:30235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 528423-1 TEXTILE TECHNOLOGY
 528445-1 TEXTILE TECHNOLOGY
09:00 - 12:00105101-3 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 204403-1 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
 312340-1 APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 322330-1 BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 527211-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 538203-1 PHYSICAL GEOLOGY
13:00 - 15:00105191-1 PHYSICS LABORATORY I
 202292-1 TECHNOPRENEUR
 204319-1 ECONOMICS OF INFORMATION
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 313455-1 INFORMATION TECHNOLOGY IN ANIMAL SCIENCE
13:00 - 15:30541322-1 METAL DEFORMATION PROCESSES
13:00 - 16:00335211-1 FOOD MICROBIOLOGY
 528206-1 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528311-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II
 535311-1 ECONOMY FOR ENGINEER
16:30 - 18:00523351-1 FORMAL METHODS AND COMPUTABILITY
16:30 - 18:30535312-1 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 536441-1 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
 617215-1 EPIDEMIOLOGY
16:30 - 19:30312320-1 SOILLESS CULTURE
 322317-1 SOILLESS CULTURE
 325222-1 FOOD CHEMISTRY I
 522331-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 526416-1 QUALITY CONTROL
 527213-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 529202-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING
 537301-1 AERODYNAMICS
 537313-1 AERODYNAMICS
 701421-1 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
 วันที่  5 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:00312341-1 FERTILIZERS AND SOIL FERTILITY
 322341-1 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
 617344-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ETCHICS
09:00 - 10:15203411-1 JAPANESE I
09:00 - 10:30103001-1 FOUNDATIONS FOR CALCULUS
 203401-1 CHINESE I
09:00 - 11:00102203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 114421-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 203403-1 CHINESE III
 204373-1 METADATA
 214204-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM II
 235102-1 INTRODUCTION TO BUSINESS
 523371-1 MICROPROCESSORS
 531303-1 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 539302-1 ELECTRONIC MATERIALS
 618306-1 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
 618413-1 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
 716201-1 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
09:00 - 12:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 105104-1 FUNDAMENTAL PHYSICS
 214101-1 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 315331-1 FOOD PROCESSING II
 325331-1 FOOD PROCESSING II
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529315-2 PROCESS INSTRUMENTATION
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 534303-1 DRILLING ENGINEERING
13:00 - 14:00111206-1 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
13:00 - 14:30523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
13:00 - 15:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 105194-1 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
 235203-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 235363-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 535200-1 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
 538304-1 GROUNDWATER ENGINEERING
 617103-1 HEALTH PROMOTION
 617439-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
13:00 - 16:00104103-2 PLANT BIOLOGY
 104171-1 BIOLOGY I
 114323-2 SPORTS INJURIES
 114333-1 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 204425-1 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM
 522242-1 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 523472-1 NUMERICAL ANALYSIS
 524331-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 524331-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 525208-1 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 537401-1 AIRCRAFT MAINTENANCE
 539306-1 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 540202-1 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 715312-1 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
16:30 - 17:30527402-1 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
16:30 - 18:30539458-1 INDUSTRIAL ELECTRONICS
16:30 - 19:30529429-1 RAILWAY ELECTRIFICATION
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 606208-1 PATHOPHYSIOLOGY
 วันที่  6 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:30202108-1 DIGITAL LITERACY
 214203-1 KNOWLEDGE MANAGEMENT
09:00 - 11:00535413-1 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
 535414-1 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
09:00 - 12:00109201-1 BIOCHEMISTRY
 215358-1 BUSINESS FORECASTING
 235356-1 BUSINESS FORECASTING
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 618302-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
13:00 - 14:00104104-1 PLANT BIOLOGY LABORATORY
13:00 - 14:30523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 528207-1 POLYMER TESTING LABORATORY
 528312-1 POLYMER TESTING LABORATORY
 535452-1 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
 716313-1 ENGLISH IN NURSING PROFESSIONAL I
13:00 - 15:00203431-1 KOREAN 1
 204363-1 INFORMATION RETRIEVAL
 224201-1 PRINCIPLES OF VISUAL MESSAGE DESIGN
 523102-1 COMPUTER PROGRAMMING
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 525209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 531201-1 PHYSICAL METALLURGY I
 531402-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 538316-1 PETROLEUM TECHNOLOGY FOR ENGINEERS
 617498-1 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
 618201-1 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
13:00 - 15:30204336-1 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 313441-1 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 325351-1 STATISTICS FOR FOOD TECHNOLOGISTS
13:00 - 16:00103104-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 114422-2 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 204309-1 INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
 214103-1 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 235207-1 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235382-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 522203-1 COMPUTER METHODS FOR LOGISTICS
 524322-1 TRANSPORT PHENOMENA II
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION
 529306-1 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 529436-1 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 534315-1 HYDROGEOLOGY
 537200-1 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
 539203-1 ELECTRONICS
 585208-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 วันที่  7 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:30617337-1 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
09:00 - 11:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204368-1 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 303320-1 PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION
 313442-1 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 526304-1 KILNS AND FURNACES
 527401-1 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 531213-1 METAL PROCESSING LABORATORY I
 533426-1 ENTREPRENEURSHIP
 538310-2 MINE ECONOMICS
 618410-1 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
09:00 - 11:30533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
09:00 - 12:00235327-1 RETAILING MANAGEMENT
 325342-1 FOOD ENGINEERING I
 523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532322-1 SOLID WASTE ENGINEERING
 533341-1 QUALITY CONTROL
 534300-1 LITHOLOGY
 537312-1 AIRCRAFT SYSTEM
 537455-1 AIRCRAFT SYSTEMS
13:00 - 14:30323322-1 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
13:00 - 15:00109204-1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 202201-1 LIFE SKILLS
 202354-1 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 521338-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 531304-1 METAL FORMING
 535302-1 MATERIAL TESTING LABORATORY
 535313-1 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
 536304-1 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
 540302-1 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
13:00 - 15:30204420-1 COMPUTER BASED LEARNING
13:00 - 16:00102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 104172-1 BIOLOGY LABORATORY I
 215252-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 224221-1 ON-LINE NEWS WRITING AND REPORTING
 235104-1 BUSINESS STATISTICS
 235352-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 522342-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 529421-2 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200-1 GENERAL GEOLOGY
 534302-1 RESERVOIR ENGINEERING I
 538312-2 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 541415-1 DESIGN FOR PRODUCTION
 618304-1 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.