ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  24 มิถุนายน 2562
09:00 - 10:30102105-2 LABORATORY SAFETY
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 525441-1 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 526309-1 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 533466-1 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
 535315-1 PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
 535336-1 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
 538324-1 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 617346-1 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
 618498-1 CHEMICAL SAFETY
09:00 - 11:30110103-1 BASIC ANATOMY
 205225-1 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
09:00 - 12:00103202-1 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 104105-2 FUNDAMENTAL GENETICS
 204376-1 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
 224252-1 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
 235204-1 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 235354-1 BUSINESS SIMULATION
 313424-1 ANIMAL FEED PROCESSING
 521215-1 MASS TRANSFER
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 532211-1 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
 536305-1 VEHICLE AIR CONDITIONING SYSTEM
 537308-1 AIRCRAFT POWER PLANT
 539206-1 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
13:00 - 14:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 214242-1 STRATEGY AND PERFORMANCE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
13:00 - 14:30523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
13:00 - 15:00114242-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIES
 315222-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 325224-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 523211-1 DATABASE SYSTEMS
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 523211-1 DATABASE SYSTEMS
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 523211-1 DATABASE SYSTEMS
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 526206-1 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526206-2 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 528426-1 RUBBER TECHNOLOGY
 528439-1 RUBBER TECHNOLOGY
 532452-1 CLIMATE CHANGE AND CARBON FOOTPRINT
13:00 - 15:30523451-1 COMPUTER GRAPHICS
13:00 - 16:00104203-1 GENETICS
 114332-2 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 235110-1 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 235336-1 BRAND MANAGEMENT
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 530431-1 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 531100-1 ENGINEERING MATERIALS I
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 531208-1 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN METALLURGICAL ENGINEERING
 531215-1 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
 538321-1 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 618314-1 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
 วันที่  25 มิถุนายน 2562
09:00 - 10:00214109-1 INFORMATION SYSTEM ANALYSIS
 617342-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
09:00 - 11:00102131-1 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 104106-2 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
 202331-1 ASEAN STUDIES
 204416-1 COMMUNICATION RESEARCH
 323343-1 AQUACULTURE
 525209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 539309-1 SENSOR ENGINEERING
09:00 - 11:30204356-1 OPERATIONS MANAGEMENT
09:00 - 12:00103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103105-1 CALCULUS III
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 114245-1 SPORTS PSYCHOLOGY
 235253-1 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 235321-1 DIGITAL MARKETING
 315452-1 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 322324-1 VEGETABLE BREEDING
 325453-1 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 521213-1 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 530203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 534207-1 GEOMORPHOLOGY
 535207-1 WORK STUDY
13:00 - 15:00114100-1 SPORT AND RECREATION
 204360-1 ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT
 214243-1 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 235373-1 MANAGING A GROWING BUSINESS
 522208-1 TRANSPORTATION AND LOGISTICS APPLICATION DEVELOPMENT
 522269-1 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 531309-1 FOUNDRY ENGINEERING
 533251-1 INDUSTRIAL WORK STUDY
13:00 - 15:20204352-1 DIGITAL LIBRARIES
13:00 - 15:30204355-1 PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
13:00 - 16:00103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 105192-1 PHYSICS LABORATORY II
 105193-1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 105195-1 PHYSICS LABORATORY
 114329-2 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
 235104-1 BUSINESS STATISTICS
 235223-1 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528427-1 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 528434-1 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 530231-1 HYDRAULICS
 531217-1 PHYSICAL METALLURGY LABORATORY
 532450-1 ENERGY AND ENVIRONMENT
 536429-1 INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE ENGINEERING
 539210-1 ENGINEERING ELECTRONICS I
 582231-1 HYDRAULICS
 วันที่  26 มิถุนายน 2562
09:00 - 11:00202212-1 MAN AND CULTURE
 203402-1 CHINESE II
 312352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 322352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 523374-1 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
 537202-1 AIRCRAFT MATERIALS
 537203-1 AIRCRAFT MATERIALS
 538209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 538417-1 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 538417-2 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 617220-1 VECTOR CONTROL
 618102-1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 618202-1 PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
09:00 - 11:15102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
09:00 - 12:00204405-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 205210-1 ECONOMICS
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316-2 FREEZING AND COLD STORAGE
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526301-1 GLAZE TECHNOLOGY
 526301-2 GLAZE TECHNOLOGY
 528205-1 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS I
 528215-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 531205-1 PHYSICAL METALLURGY III
 535232-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535308-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
13:00 - 14:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 203421-1 VIETNAMESE I
13:00 - 14:30312242-1 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 322242-1 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 618416-1 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
13:00 - 15:00204319-1 ECONOMICS OF INFORMATION
 523251-1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 535100-1 ENGINEERING WORKSHOP SKILLS
 617330-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
 617345-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
13:00 - 15:30114334-1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
13:00 - 16:00103141-2 STATISTICAL METHODS
 215360-1 QUALITY MANAGEMENT
 235358-1 QUALITY MANAGEMENT
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526207-1 CERAMIC FABRICATION LABORATORY
 529309-1 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531219-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 531308-1 CHEMICAL METALLURGY II
 536306-1 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 539205-1 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
 618312-1 OCCUPATIONAL MEDICINE
 วันที่  27 มิถุนายน 2562
09:00 - 10:00110104-1 BASIC ANATOMY LABORATORY
09:00 - 10:30102132-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
09:00 - 11:00114246-1 SPORTS PSYCHOLOGY LABORATORY
 202213-1 GLOBALIZATION
 204349-1 TECHNOLOGY OF ANIMATION PRODUCTION
 214267-1 INDEXING AND ABSTRACTING
 531313-1 CORROSION OF METALS
 617218-1 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION AND HEALTH MANAGEMENT
 618313-1 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING
09:00 - 11:30235274-1 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
09:00 - 12:00105102-1 PHYSICS II
 109203-1 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 214246-1 DIGITAL MARKETING
 235224-1 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 235375-1 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
 313453-1 LIVESTOCK EXTENSION AND AGRARIAN LAWS
 335224-1 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
 430201-1 ENGINEERING STATICS
 524332-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 524332-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 582314-1 THEORY OF STRUCTURES
13:00 - 15:00109206-1 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
 114144-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK AND FIELD
 202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 235109-1 PRINCIPLE OF MARKETING
 235376-1 LABOR RELATIONS
 304301-1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 527305-1 MICROWAVE ENGINEERING
 617341-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
13:00 - 15:30315411-1 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 325411-1 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 532205-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
13:00 - 16:00114331-2 SPORTS COACHING
 214223-1 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 322101-1 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 323344-1 CATTLE PRODUCTION
 325223-1 FOOD CHEMISTRY II
 524203-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 528309-1 DIE DESIGN
 528319-1 DIE DESIGN
 529326-1 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 529326-2 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 537309-1 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 537316-1 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
 601101-1 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
16:30 - 17:45203461-1 INDONESIAN I
16:30 - 18:00202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 202181-1 HOLISTIC HEALTH
 203431-1 KOREAN 1
16:30 - 18:30322251-1 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 522270-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 537310-1 AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEMS
16:30 - 19:30315322-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGYCAL MATERIALS
 325321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 335321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 522212-1 BUSINESS MANAGEMENT
 527204-2 SIGNALS AND SYSTEMS
 529313-2 INTRODUCTION TO POWER SYSTEM OPTIMIZATION
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 535209-1 AUTOMATION
 535304-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 601112-1 MUSIC THERAPY
 วันที่  28 มิถุนายน 2562
09:00 - 10:00527308-1 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
09:00 - 10:30214268-1 INFORMATION SYSTEM NETWORK
09:00 - 11:00202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 235362-1 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS
 521326-1 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 521354-1 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 526308-1 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 533421-1 SAFETY ENGINEERING
09:00 - 12:00108201-1 MICROBIOLOGY
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 313352-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 323211-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 323352-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 325231-1 FOOD PROCESSING I
 335231-1 FOOD PROCESSING I
 522331-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 523353-1 COMPUTER NETWORKS
 524321-1 TRANSPORT PHENOMENA I
 529208-1 POWER ELECTRONICS
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY
 530324-1 FOUNDATION ENGINEERING
 539308-1 MICROWAVE CIRCUITS
13:00 - 14:00204302-2 TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION II
 224225-1 TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION II
13:00 - 14:30202292-1 TECHNOPRENEUR
 204240-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214224-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 522411-1 SIMULATION FOR LOGISTICS
13:00 - 15:00114247-1 PHYSICAL FITNESS TESTING
 114330-2 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 203324-1 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
 528307-1 POLYMER PROCESSING II
 528321-1 INJECTION MOLDING OF POLYMER
 531206-1 PHYSICAL METALLURGY LABORATORY III
 532209-1 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 538416-2 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
13:00 - 16:00105101-2 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 108202-1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 204222-1 LANGUAGE AND COMMUNICATION BEHAVIOR
 235344-1 STORE LOCATION AND DESIGN
 325232-1 FOOD PROCESSING LABORATORY I
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525205-1 THERMODYNAMICS II
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 529432-1 SENSORS AND TRANSDUCERS
 533378-1 WELDING ENGINEERING
 534325-1 SUBSURFACE GEOLOGY
 วันที่  1 กรกฏาคม 2562
09:00 - 10:00523435-1 SOFTWARE PROCESS
09:00 - 10:45204236-1 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 214206-1 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
09:00 - 11:00202108-1 DIGITAL LITERACY
 203405-1 BUSINESS CHINESE II
 204344-1 MULTIMEDIA ARCHIVES
 522312-1 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 535454-1 MAINTENANCE ENGINEERING
 538310-2 MINE ECONOMICS
 617219-1 BASIC HEALTH ASSESSMENT AND TREATMENT
09:00 - 12:00105105-1 PHYSICS
 114430-2 SPORTS SCIENCE FOR PROFESSIONAL SPORTS
 325455-1 FOOD LAW AND STANDARDS
 335341-1 FOOD ENGINEERING I
 524208-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 527317-1 DIGITAL TELEPHONY
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529293-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529312-1 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 536310-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 540202-1 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 617335-1 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
13:00 - 14:00533062-1 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
13:00 - 14:15102122-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
13:00 - 15:00102202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 114248-1 KINESIOLOGY
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 235108-1 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 313454-1 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
 523276-1 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 526205-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 526212-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 531310-1 FOUNDRY ENGINEERING LABORATORY
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13:00 - 16:00235208-1 BUSINESS RESEARCH
 524205-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 529454-1 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 530233-1 HYDROLOGY
 532324-1 DESIGN AND OPERATION OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS
 535205-1 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 582233-1 HYDROLOGY
 601103-1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 วันที่  2 กรกฏาคม 2562
09:00 - 11:00213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 213305-1 ENGLISH FOR CAREERS
 214108-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 235402-1 STRATEGIC MANAGEMENT
 617326-1 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 617347-1 CLEAN WATER MANAGEMENT
09:00 - 12:00103102-1 CALCULUS II
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 204414-1 BEHAVIOR AND ORGANIZATION COMMUNICATION
 235107-1 BUSINESS COMMUNICATION
 235254-1 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 313425-1 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
13:00 - 14:30536342-1 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
13:00 - 15:00213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 531324-1 CORROSION TESTING
 617105-1 BASIC ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE
13:00 - 16:00103221-2 ADVANCED CALCULUS
 202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 204323-1 TECHNOLOGY IN POLITICAL COMMUNICATION
 235273-1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 325342-1 FOOD ENGINEERING I
 529209-1 ELECTRICAL MACHINES
 530317-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 533324-1 MAINTENANCE MANAGEMENT
 535208-1 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
 535332-1 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
 536341-1 VEHICLE SYSTEM LABORATORY
 539310-1 PHOTONICS
 วันที่  3 กรกฏาคม 2562
09:00 - 10:00303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 536344-1 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
09:00 - 10:30203412-1 JAPANESE II
 204245-1 COMMUNICATION ETHICS
 537201-1 INTRODUCTION FLIGHT TRAINING WITH FLIGHT SIMULATOR
09:00 - 11:00202373-1 DESIGN THINKING
 203323-1 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
 531321-1 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
 538312-2 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 617351-1 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 617351-2 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 618203-1 FLUID MECHANICS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
09:00 - 11:30531209-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
09:00 - 12:00312317-1 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 322313-1 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 325344-1 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 524312-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 524315-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 529202-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 535204-1 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535309-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 535311-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 538205-1 ROCKS AND MINERALS
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
13:00 - 14:15203411-1 JAPANESE I
13:00 - 14:30203401-1 CHINESE I
13:00 - 15:00202201-1 LIFE SKILLS
 204232-1 PRINCIPLE OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 204337-1 PARALLEL AND DISTRIBUTED PROGRAMMING
 214227-1 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 235302-1 BUSINESS LAWS
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
 527212-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
13:00 - 15:30214107-1 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
13:00 - 16:00105113-1 MAN AND TECHNOLOGY
 204220-1 BUSINESS COMMUNICATION
 224251-1 BUSINESS COMMUNICATION
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 530321-1 SOIL MECHANICS
 530352-1 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 538311-2 DAM AND RESERVOIR
 712101-1 NURSING INFORMATICS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.