ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  15 ตุลาคม 2562
09:00 - 11:00108201-1 MICROBIOLOGY
 114342-1 SPORTS BIOMECHANICS LABORATORY
 323431-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
 527305-1 MICROWAVE ENGINEERING
 617334-2 CLEAN TECHNOLOGY
 617343-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 618303-1 SAFETY AT WORK
 706404-1 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
 711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
09:00 - 12:00102101-2 CHEMISTRY I
 103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103102-1 CALCULUS II
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 211122-1 INTRODUCTION TO TOURISM INDUSTRY
 215358-1 BUSINESS FORECASTING
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 235356-1 BUSINESS FORECASTING
 322361-1 WEEDS AND THEIR CONTROL
 323353-1 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 522349-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 522379-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 533372-1 FORMING PROCESSES
 601102-1 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
13:00 - 14:30203325-1 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
13:00 - 15:00102102-1 CHEMISTRY LABORATORY I
 102224-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
 114142-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 204349-1 TECHNOLOGY OF ANIMATION PRODUCTION
 224321-1 TECHNOLOGY OF ANIMATION PRODUCTION FOR APPLICATION
 235105-1 MICROECONOMICS
 322314-1 PLANT PROPAGATION
 325222-1 FOOD CHEMISTRY I
 523275-1 COMPUTER MATHEMATICS
 523414-1 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 531322-1 SURFACE TECHNOLOGY
 531378-1 SURFACE TECHNOLOGY
 617441-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
 618422-1 RISK ASSESSMENTS AND MANAGEMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13:00 - 16:00114341-1 SPORTS BIOMECHANICS
 202373-1 DESIGN THINKING
 204331-1 SOFTWARE ENGINEERING
 214322-1 SOFTWARE ENGINEERING
 522360-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 524432-1 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 525457-1 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 528437-1 SURFACE COATINGS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES
 534301-1 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 538301-1 GEOTECHNIQUES
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 วันที่  16 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:30108202-1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 202331-1 ASEAN STUDIES
 523416-1 COMPUTER AND DATA ANALYSIS
09:00 - 11:00104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 110206-1 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 110207-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 114241-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 235326-1 SERVICE MARKETING
 303433-1 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
 523203-1 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 716212-1 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
09:00 - 11:30202331-1 ASEAN STUDIES
 323441-1 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
 706402-1 COMMUNITY HEALTH NURSING II
09:00 - 12:00114344-1 SPORTS NUTRITION LABORATORY
 204341-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 224351-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 322322-1 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
 323313-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 325322-1 FOOD ANALYSIS
 335322-1 FOOD ANALYSIS
 523301-1 COMPUTER STATISTICS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 528303-1 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 529209-1 ELECTRICAL MACHINES
 530322-1 SOIL MECHANICS LABORATORY
 531301-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 532423-1 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I
 618409-1 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13:00 - 15:00213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 522312-1 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 522362-1 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 525304-1 MACHINE DESIGN I
13:00 - 16:00114423-2 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 204221-1 ACCOUNTING
 214346-1 FUNDAMENTAL OF MANAGERIAL ACCOUNTING
 235322-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 235351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 526420-1 BIOMATERIALS
 531211-1 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
16:30 - 18:00202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 523202-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS
16:30 - 18:30214367-1 METADATA
 527426-1 COMMUNICATION ELECTRONICS
16:30 - 19:30103105-1 CALCULUS III
 114345-1 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH AND SPORTS
 204317-1 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 214345-1 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 วันที่  17 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:30202213-1 GLOBALIZATION
09:00 - 11:00204363-1 INFORMATION RETRIEVAL
 214201-1 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214366-1 INFORMATION RETRIEVAL
 323442-1 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 532434-1 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL
09:00 - 11:15102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
09:00 - 11:30583100-1 ENGINEERING MATERIALS II
09:00 - 12:00211121-1 INTRODUCTION TO HOTEL BUSINESS
 214103-1 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 235301-1 BUSINESS ETHICS
 312340-1 APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 322330-1 BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316-2 FREEZING AND COLD STORAGE
 523455-1 COMPUTER SECURITY
 523455-2 COMPUTER SECURITY
 525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 525212-1 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
 525308-1 HEAT TRANSFER
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 528402-1 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 528413-1 PLASTIC PRODUCT DESIGN AND MATERIALS SELECTION
13:00 - 14:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 203421-1 VIETNAMESE I
 523313-1 WEB APPLICATIONS
13:00 - 14:30102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
13:00 - 15:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 104211-1 CELL BIOLOGY
 105193-1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 202212-1 MAN AND CULTURE
 526303-1 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 526303-2 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 535203-1 INTERNET OF THINGS
 618305-1 CHEMICAL SAFETY
13:00 - 15:30235202-1 OPERATIONS MANAGEMENT
 617336-1 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336-2 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
13:00 - 16:00102211-2 INORGANIC CHEMISTRY I
 111205-1 BASIC PHYSIOLOGY
 114350-1 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
 235303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 522263-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 524431-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 524431-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
 531314-1 MECHANICAL METALLURGY
 533262-1 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 536313-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 วันที่  18 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:00110208-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
 202181-1 HOLISTIC HEALTH
09:00 - 11:00235323-1 MARKETING RESEARCH
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 525213-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 528403-1 SAFETY ENGINEERING
 528416-1 SAFETY ENGINEERING
 535301-1 DIGITAL MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 535322-1 MANUFACTURING LABORATORY
 701420-1 NURSING RESEARCH
09:00 - 12:00103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121-1 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 114141-1 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 205210-1 ECONOMICS
 235104-1 BUSINESS STATISTICS
 312320-1 SOILLESS CULTURE
 322317-1 SOILLESS CULTURE
 335212-1 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 527435-1 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 533441-1 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 582315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
13:00 - 14:00104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 617412-1 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
13:00 - 14:30585101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
13:00 - 15:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 114100-1 SPORT AND RECREATION
 202175-1 ART APPRECIATION
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 214326-1 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 335342-1 FOOD ENGINEERING II
 532422-1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER
13:00 - 15:30113201-1 PHARMACOLOGY
 235111-1 PERSONAL AND RELATIONSHIP DEVELOPMENT
13:00 - 16:00105102-1 PHYSICS II
 235359-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 530412-1 BUILDING DESIGN
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 540201-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 วันที่  21 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:00203461-1 INDONESIAN I
 204235-1 INFORMATION SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT
 214202-1 INFORMATION SYSTEM DESIGN
09:00 - 11:00104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 205305-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213305-1 ENGLISH FOR CAREERS
 224322-1 HUMAN-CENTERED DESIGN
 235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 325343-1 FOOD ENGINEERING II
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 617440-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL LABORATORY
09:00 - 11:30114353-1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE I
09:00 - 12:00105101-3 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 335351-1 STATISTICS IN FOOD TECHNOLOGY
 522368-1 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 529317-2 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 538203-1 PHYSICAL GEOLOGY
13:00 - 14:30202292-1 TECHNOPRENEUR
 205387-1 TECHNOPRENEURSHIP
 535404-1 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
13:00 - 15:00105191-1 PHYSICS LABORATORY I
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235371-1 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 526410-1 NANOMATERIALS
13:00 - 15:30531209-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 531218-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
13:00 - 16:00235352-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 335211-1 FOOD MICROBIOLOGY
 528206-1 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528311-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II
 535305-1 QUALITY CONTROL
 535321-1 PRODUCT QUALITY
16:30 - 18:00202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 523351-1 FORMAL METHODS AND COMPUTABILITY
16:30 - 18:30523312-1 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 532201-1 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 535201-1 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 536441-1 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
 536442-1 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
 617215-1 EPIDEMIOLOGY
16:30 - 19:00701421-1 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
16:30 - 19:30322410-1 SEED TECHNOLOGY
 524202-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524512-1 BIOCHEMICAL ENGINEERING
 524571-1 BIOCHEMICAL ENGINEERING
 526416-1 QUALITY CONTROL
 527311-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 529307-1 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 529433-1 ELECTRICAL SAFETY
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING
 535312-1 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 537301-1 AERODYNAMICS
 537313-1 AERODYNAMICS
 537402-1 AIRCRAFT DESIGN
 537403-1 AIRCRAFT DESIGN
 538306-2 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
 วันที่  22 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:00102203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 617344-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ETCHICS
09:00 - 10:15203411-1 JAPANESE I
09:00 - 10:30103001-1 FOUNDATIONS FOR CALCULUS
 203401-1 CHINESE I
09:00 - 11:00203403-1 CHINESE III
 204103-1 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 204209-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 204342-1 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 214102-1 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 214204-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM II
 214327-1 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 235102-1 INTRODUCTION TO BUSINESS
 322341-1 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
 531303-1 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 531315-1 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 539302-1 ELECTRONIC MATERIALS
 618306-1 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
 716201-1 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
09:00 - 12:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 105104-1 FUNDAMENTAL PHYSICS
 105105-1 PHYSICS
 114421-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 535208-1 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
 535332-1 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
13:00 - 14:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 111206-1 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
13:00 - 14:30523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
13:00 - 15:00105194-1 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
 105195-1 PHYSICS LABORATORY
 204403-1 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
 224354-1 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
 235203-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 533423-1 ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 535200-1 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
 537466-1 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
 538304-1 GROUNDWATER ENGINEERING
 617439-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
 715312-1 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
 801101-1 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
13:00 - 15:30531316-1 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS
13:00 - 16:00104103-2 PLANT BIOLOGY
 104171-1 BIOLOGY I
 114333-1 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 235363-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 523472-1 NUMERICAL ANALYSIS
 524331-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 524331-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 529429-1 RAILWAY ELECTRIFICATION
 530464-1 CONSTRUCTION TECHNIQUE IN BUILDING SYSTEMS
 535309-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 535311-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 537401-1 AIRCRAFT MAINTENANCE
 539306-1 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 606208-1 PATHOPHYSIOLOGY
16:30 - 17:30323322-1 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
16:30 - 18:30204112-1 LAWS AND ETHICS IN INFORMATION TECHNOLOGY
 214301-1 LAWS AND ETHICS IN DIGITAL TECHNOLOGY
 301101-1 AGRICULTURAL ORIENTATION
 301111-1 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL INSPIRATION AND INNOVATION
 523371-1 MICROPROCESSORS
 538420-2 SALT MINING TECHNOLOGY
 618421-1 ERGONOMICS
16:30 - 19:30109201-1 BIOCHEMISTRY
 114343-1 SPORTS NUTRITION
 204237-1 NEWSPAPER AND ONLINE NEWS WRITING AND REPORTING
 224221-1 ON-LINE NEWS WRITING AND REPORTING
 522361-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 525479-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529297-1 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 530321-1 SOIL MECHANICS
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 535304-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 539201-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  24 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:30202108-1 DIGITAL LITERACY
09:00 - 11:00617438-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 617442-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
09:00 - 12:00525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
13:00 - 14:00104104-1 PLANT BIOLOGY LABORATORY
13:00 - 14:30203431-1 KOREAN 1
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 523102-1 COMPUTER PROGRAMMING
13:00 - 15:00102241-2 PHYSICAL CHEMISTRY I
 103104-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 204206-2 PRINCIPLES OF MESSAGE DESIGN AND WRITING
 224201-1 PRINCIPLES OF VISUAL MESSAGE DESIGN
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 531402-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 535452-1 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
 537200-1 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
 617413-2 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 617413-1 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 706401-1 COMMUNITY HEALTH NURSING I
13:00 - 15:30114422-2 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION
13:00 - 16:00103104-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 214101-1 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 214341-1 BUSINESS INTELLIGENCE
 235207-1 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 313422-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 529306-1 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 529436-1 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200-1 GENERAL GEOLOGY
 539203-1 ELECTRONICS
 585208-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
16:30 - 18:00204225-1 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 214203-1 KNOWLEDGE MANAGEMENT
16:30 - 18:30202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 204359-1 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 214321-1 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 312354-1 LAWS CONCERNING WITH PLANT PROTECTION
 322354-1 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
 522205-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 522264-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 533251-1 INDUSTRIAL WORK STUDY
 618420-1 NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
16:30 - 19:30526304-1 KILNS AND FURNACES
 526311-1 KILNS AND FURNACES
 529202-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 530318-1 TIMBER AND STEEL DESIGN
 536240-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
 601112-1 MUSIC THERAPY
 618201-1 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
 วันที่  25 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:30617337-1 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
09:00 - 11:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 235327-1 RETAILING MANAGEMENT
 523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 531213-1 METAL PROCESSING LABORATORY I
 537312-1 AIRCRAFT SYSTEM
 538310-2 MINE ECONOMICS
09:00 - 12:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 325473-1 FOOD AND DIET THERAPY
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532322-1 SOLID WASTE ENGINEERING
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 533341-1 QUALITY CONTROL
 533426-1 ENTREPRENEURSHIP
 534300-1 LITHOLOGY
 536304-1 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
13:00 - 14:00104172-1 BIOLOGY LABORATORY I
 535302-1 MATERIAL TESTING LABORATORY
 535313-1 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
 540302-1 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
13:00 - 15:00109204-1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 202201-1 LIFE SKILLS
13:00 - 16:00102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 205386-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235382-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 529421-2 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
 618304-1 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.