ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2560  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  1 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 10:30617334-2 CLEAN TECHNOLOGY
09:00 - 11:00104312-1 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 531327-1 POWDER METALLURGY
 706404-1 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
09:00 - 12:00102101-2 CHEMISTRY I
 103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 103102-1 CALCULUS II
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 204317-1 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 215108-1 FINANCIAL ACCOUNTING
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 235363-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 312351-1 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 430211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 438212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
 522344-1 ENVIRONMENT AND ENERGY IN TRANSPORTATION SYSTEM
 523456-1 OPEN SOURCE DEVELOPMENT
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525201-1 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
13:00 - 14:00204235-1 INFORMATION SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT
13:00 - 14:30203325-1 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
13:00 - 15:00102102-1 CHEMISTRY LABORATORY I
 114142-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 204335-1 SOFTWARE TESTING
 215105-1 MICROECONOMICS
 235105-1 MICROECONOMICS
 523275-1 COMPUTER MATHEMATICS
 523414-1 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 531322-1 SURFACE TECHNOLOGY
 532202-1 FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROFESSION
 532212-1 FUNDAMENTALS ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
 618412-1 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
13:00 - 15:30312314-1 PLANT PROPAGATION
 537302-1 AIRCRAFT INSTRUMENT
13:00 - 16:00104323-1 PLANT PHYSIOLOGY
 114201-1 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 204237-1 NEWSPAPER AND ONLINE NEWS WRITING AND REPORTING
 430201-1 ENGINEERING STATICS
 521311-1 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 524432-1 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 529301-1 CONTROL SYSTEMS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 534301-1 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 536301-1 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
 538301-1 GEOTECHNIQUES
 617438-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
16:30 - 18:00202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
16:30 - 19:00532201-1 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
16:30 - 19:30524201-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 538306-2 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
 วันที่  2 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 11:00103106-1 BIOSTATISTICS
 104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 528303-1 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 535232-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 617315-1 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
 618409-1 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
09:00 - 11:30532423-1 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 706402-1 COMMUNITY HEALTH NURSING II
09:00 - 12:00110206-1 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 235326-1 SERVICE MARKETING
 315323-1 FOOD ANALYSIS
 325322-1 FOOD ANALYSIS
 523301-1 COMPUTER STATISTICS
 527301-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527311-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 531301-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I
 533423-1 ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 535337-1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
13:00 - 15:00204301-1 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 215332-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 235322-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 425303-1 MECHANICAL DESIGN
 525304-1 MACHINE DESIGN I
13:00 - 15:30114423-2 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
13:00 - 16:00215351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 235351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 325212-1 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY I
 521331-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 529297-1 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 530233-1 HYDROLOGY
 536201-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING
16:30 - 17:30104324-1 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
16:30 - 18:00204369-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
16:30 - 18:30202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 535201-1 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
16:30 - 19:00215380-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
16:30 - 19:30103105-1 CALCULUS III
 312316-1 SEED TECHNOLOGY
 325462-1 MEAT AND POULTRY PRODUCT TECHNOLOGY
 424202-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524202-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 วันที่  3 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 11:00202213-1 GLOBALIZATION
 214102-1 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 532434-1 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL
09:00 - 11:15102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
09:00 - 12:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 235301-1 BUSINESS ETHICS
 325451-1 FOOD MARKETING
 525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 617413-1 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
13:00 - 14:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 523313-1 WEB APPLICATIONS
13:00 - 14:30102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
13:00 - 15:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 105193-1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 114322-2 EXERCISE PRESCRIPTION FOR COMPETITION
 202212-1 MAN AND CULTURE
 204329-2 WEB TECHNOLOGY
 526303-1 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 528206-1 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 617336-1 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 701210-1 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
13:00 - 15:30102202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 235202-1 OPERATIONS MANAGEMENT
13:00 - 16:00215303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 235303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 431302-1 MECHANICAL METALLURGY
 522311-1 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 529305-1 POWER PLANT AND SUBSTATION
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
16:30 - 18:30204342-1 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 533262-1 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 535203-1 INTERNET OF THINGS
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 706401-1 COMMUNITY HEALTH NURSING I
16:30 - 19:00585101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
16:30 - 19:30202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235382-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 522349-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 527204-2 SIGNALS AND SYSTEMS
 531311-1 NONFERROUS METALLURGY
 วันที่  6 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 10:00204302-2 TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION II
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
09:00 - 11:00104175-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 204359-1 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 215333-1 MARKETING RESEARCH
 235323-1 MARKETING RESEARCH
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 528403-1 SAFETY ENGINEERING
 533021-1 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 581407-1 STYLISH AND FORM DESIGN
09:00 - 11:30701420-1 NURSING RESEARCH
09:00 - 12:00103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121-1 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 114141-1 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 204215-1 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 205210-1 ECONOMICS
 205315-1 FOOD INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 525308-1 HEAT TRANSFER
 527415-1 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 527435-1 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 531401-1 METALLURGY OF METAL JOINING
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 533441-1 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 540305-1 PRODUCT PROTOTYPING LABORATORY
 606208-1 PATHOPHYSIOLOGY
13:00 - 14:00104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
13:00 - 14:30204225-1 KNOWLEDGE MANAGEMENT
13:00 - 15:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 114100-1 SPORT AND RECREATION
 202175-1 ART APPRECIATION
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 235111-1 PERSONAL AND RELATIONSHIP DEVELOPMENT
 526204-1 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 532422-1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 617412-1 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
13:00 - 15:30313443-1 HATCHERY MANAGEMENT
13:00 - 16:00105102-1 PHYSICS II
 113201-1 PHARMACOLOGY
 114327-2 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 114327-1 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 215361-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 235359-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 325211-1 FOOD MICROBIOLOGY I
 425204-1 FLUID MECHANICS I
 522202-1 INTRODUCTION TO TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEM
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525302-2 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 618344-1 INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
 วันที่  7 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 10:00203421-1 VIETNAMESE I
 203461-1 INDONESIAN I
09:00 - 10:30104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
09:00 - 11:00213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213305-1 ENGLISH FOR CAREERS
 315321-1 FOOD AND NUTRITION
 325221-1 FOOD AND NUTRITION
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
09:00 - 12:00105101-3 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 204403-1 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
 425202-1 THERMODYNAMICS I
 523455-1 COMPUTER SECURITY
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 527201-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING I
 527211-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 535314-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 538203-1 PHYSICAL GEOLOGY
 540340-1 PRODUCT LIFE CYCLE ASSESSMENT AND ECODESIGN
13:00 - 14:30203413-1 JAPANESE III
13:00 - 15:00104331-1 INVERTEBRATE ZOOLOGY
 105191-1 PHYSICS LABORATORY I
 202292-1 TECHNOPRENEUR
 204319-1 ECONOMICS OF INFORMATION
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 313455-1 INFORMATION TECHNOLOGY IN ANIMAL SCIENCE
13:00 - 16:00529310-1 ELECTRICAL MACHINES ANALYSIS
 535311-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 541322-1 METAL DEFORMATION PROCESSES
16:30 - 18:00523351-1 FORMAL METHODS AND COMPUTABILITY
16:30 - 18:30235371-1 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 529303-1 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
 533042-1 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING
 536441-1 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
 617215-1 EPIDEMIOLOGY
 618498-1 CHEMICAL SAFETY
16:30 - 19:30235327-1 RETAILING MANAGEMENT
 312320-1 SOILLESS CULTURE
 426416-1 QUALITY CONTROL
 526416-1 QUALITY CONTROL
 527203-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
 527213-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING
 535312-1 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 537301-1 AERODYNAMICS
 701421-1 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
 วันที่  8 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 10:00102203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
09:00 - 10:15203411-1 JAPANESE I
09:00 - 10:30203401-1 CHINESE I
09:00 - 11:00203403-1 CHINESE III
 204373-1 METADATA
 235102-1 INTRODUCTION TO BUSINESS
 315331-1 FOOD PROCESSING II
 325331-1 FOOD PROCESSING II
 438302-1 ELECTRONIC MATERIALS
 523371-1 MICROPROCESSORS
 531303-1 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 539302-1 ELECTRONIC MATERIALS
 618413-1 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
09:00 - 11:30114421-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 214101-1 MATHEMATICS FOR COMPUTER
09:00 - 12:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 102204-1 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103001-1 FOUNDATIONS FOR CALCULUS
 105104-1 FUNDAMENTAL PHYSICS
 429296-1 ELECTRICAL ENGINEERING I
 430402-1 CONSTRUCTION MANAGEMENT
 521213-1 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529315-2 PROCESS INSTRUMENTATION
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 534303-1 DRILLING ENGINEERING
 535334-1 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535415-1 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 540307-1 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
13:00 - 14:30301101-1 AGRICULTURAL ORIENTATION
 301111-1 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL INSPIRATION AND INNOVATION
 523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
13:00 - 15:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 105194-1 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
 114102-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 235203-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 538304-1 GROUNDWATER ENGINEERING
 617103-1 HEALTH PROMOTION
13:00 - 15:30617439-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
13:00 - 16:00104103-2 PLANT BIOLOGY
 104171-1 BIOLOGY I
 114323-1 SPORTS INJURIES
 114323-2 SPORTS INJURIES
 114333-1 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 204425-1 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM
 430434-1 BUILDING DESIGN
 430451-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 522315-1 SAFETY ENGINEERING
 522411-1 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523472-1 NUMERICAL ANALYSIS
 524331-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 525208-1 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 526301-1 GLAZE TECHNOLOGY
 529296-1 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 530412-1 BUILDING DESIGN
 537401-1 AIRCRAFT MAINTENANCE
 539306-1 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 540202-1 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 715312-1 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
16:30 - 18:30601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  9 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 10:30202108-1 DIGITAL LITERACY
09:00 - 12:00109201-1 BIOCHEMISTRY
 215358-1 BUSINESS FORECASTING
 235356-1 BUSINESS FORECASTING
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
13:00 - 14:00104104-1 PLANT BIOLOGY LABORATORY
 203431-1 KOREAN 1
13:00 - 14:30523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 528402-1 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
13:00 - 15:00203402-1 CHINESE II
 204363-1 INFORMATION RETRIEVAL
 325351-1 STATISTICS FOR FOOD TECHNOLOGISTS
 425203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 523102-1 COMPUTER PROGRAMMING
 531402-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 535452-1 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
 538316-1 PETROLEUM TECHNOLOGY FOR ENGINEERS
 617498-1 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
 618201-1 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
13:00 - 15:30204336-1 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 313441-1 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
 528204-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
13:00 - 16:00103104-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 114422-1 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 114422-2 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 204309-1 INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
 214103-1 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 215206-1 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235207-1 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235378-1 TAX MANAGEMENT
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 424431-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 521214-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 524322-1 TRANSPORT PHENOMENA II
 524431-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION
 529306-1 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 530251-1 SURVEYING
 531201-1 PHYSICAL METALLURGY I
 534315-1 HYDROGEOLOGY
 537200-1 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
 540301-1 ERGONOMICS FOR PRODUCT DESIGN
 618346-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
 618411-1 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
 701212-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
 วันที่  10 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 10:30617337-1 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
09:00 - 11:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204368-1 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 531202-1 PHYSICAL METALLURGY LABORATORY I
 618410-1 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
09:00 - 12:00103113-1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 204372-1 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 312311-1 PLANT BREEDING
 313351-1 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 313442-1 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 325342-1 FOOD ENGINEERING I
 523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 526304-1 KILNS AND FURNACES
 527401-1 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532322-1 SOLID WASTE ENGINEERING
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 533341-1 QUALITY CONTROL
 534300-1 LITHOLOGY
 537303-1 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM
 537402-1 AIRCRAFT DESIGN
13:00 - 14:00535313-1 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
 540302-1 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
13:00 - 15:00104172-1 BIOLOGY LABORATORY I
 109204-1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 202354-1 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 521338-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522342-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 523497-1 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
 701105-1 FIRST AID
 701107-1 SPIRITUAL DEVELOPMENT AND HEALTH STATUS
13:00 - 15:30202201-1 LIFE SKILLS
13:00 - 16:00102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 204420-1 COMPUTER BASED LEARNING
 215252-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 235352-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 429302-1 ELECTRICAL MACHINES II
 430202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 528211-1 PRINCIPLES IN PETROCHEMICAL AND POLYMER CHEMISTRY
 529209-1 ELECTRICAL MACHINES
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200-1 GENERAL GEOLOGY
 534302-1 RESERVOIR ENGINEERING I
 535233-1 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 535411-1 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 618342-1 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.