ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  17 กันยายน 2561
09:00 - 11:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 114101-2 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
 114141-1 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 214203-1 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 235105-1 MICROECONOMICS
 235371-1 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 325322-1 FOOD ANALYSIS
 522242-1 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 523301-1 COMPUTER STATISTICS
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 527205-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 528423-1 TEXTILE TECHNOLOGY
 528445-1 TEXTILE TECHNOLOGY
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
 532423-1 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 537312-1 AIRCRAFT SYSTEM
 537455-1 AIRCRAFT SYSTEMS
 540201-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 585101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 617215-1 EPIDEMIOLOGY
 617334-2 CLEAN TECHNOLOGY
 617343-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 618303-1 SAFETY AT WORK
 618409-1 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 701420-1 NURSING RESEARCH
 711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
12:00 - 14:00102101-2 CHEMISTRY I
 102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 103105-1 CALCULUS III
 204317-1 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 235207-1 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235326-1 SERVICE MARKETING
 303433-1 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 322327-1 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
 323313-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 522311-1 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 525208-1 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 527211-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 527311-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 529307-1 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 533426-1 ENTREPRENEURSHIP
 538301-1 GEOTECHNIQUES
 618410-1 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
15:00 - 16:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
15:00 - 17:00104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 105104-1 FUNDAMENTAL PHYSICS
 111205-1 BASIC PHYSIOLOGY
 114323-2 SPORTS INJURIES
 114421-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 204373-1 METADATA
 214101-1 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 303320-1 PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION
 430352-1 HYDROLOGY
 522343-1 TRANSPORT ECONOMICS
 523371-1 MICROPROCESSORS
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529293-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529297-1 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 529315-2 PROCESS INSTRUMENTATION
 530233-1 HYDROLOGY
 531301-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 534303-1 DRILLING ENGINEERING
 539302-1 ELECTRONIC MATERIALS
17:30 - 19:30335211-1 FOOD MICROBIOLOGY
 529202-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  18 กันยายน 2561
09:00 - 10:00102203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 111206-1 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
09:00 - 10:30214201-1 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
09:00 - 11:00104172-1 BIOLOGY LABORATORY I
 114423-2 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 202201-1 LIFE SKILLS
 204301-1 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
 215351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 235351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 312320-1 SOILLESS CULTURE
 322317-1 SOILLESS CULTURE
 521338-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522342-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524432-1 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 524433-1 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 525308-1 HEAT TRANSFER
 527401-1 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528303-1 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 528402-1 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-1 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 531311-1 NONFERROUS METALLURGY
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200-1 GENERAL GEOLOGY
 538203-1 PHYSICAL GEOLOGY
 618306-1 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
12:00 - 13:00102102-1 CHEMISTRY LABORATORY I
12:00 - 14:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204362-1 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
 235327-1 RETAILING MANAGEMENT
 325342-1 FOOD ENGINEERING I
 523275-1 COMPUTER MATHEMATICS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 617438-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 618412-1 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
15:00 - 16:30202108-1 DIGITAL LITERACY
15:00 - 17:00215358-1 BUSINESS FORECASTING
 235356-1 BUSINESS FORECASTING
 527435-1 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 528206-1 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528311-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533441-1 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 617336-1 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336-2 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336-1 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336-2 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 618305-1 CHEMICAL SAFETY
17:30 - 19:30202213-1 GLOBALIZATION
 204342-1 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 313351-1 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 323353-1 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 521361-1 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 527213-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 606208-1 PATHOPHYSIOLOGY
 วันที่  19 กันยายน 2561
09:00 - 10:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 523313-1 WEB APPLICATIONS
 617344-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ETCHICS
09:00 - 11:00102202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 202212-1 MAN AND CULTURE
 235202-1 OPERATIONS MANAGEMENT
 235359-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 315331-1 FOOD PROCESSING II
 325331-1 FOOD PROCESSING II
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 526303-1 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 528401-1 MOLD DESIGN
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 535311-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 583100-1 ENGINEERING MATERIALS II
 716201-1 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
12:00 - 13:30104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 706401-1 COMMUNITY HEALTH NURSING I
12:00 - 14:00110206-1 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 235363-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 312340-1 APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 322301-1 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
 322330-1 BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 325472-1 FOOD ENZYME TECHNOLOGY
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526406-1 CLAY TECHNOLOGY
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 529429-1 RAILWAY ELECTRIFICATION
 531212-1 METAL PROCESSING
 538306-2 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
 541322-1 METAL DEFORMATION PROCESSES
 618413-1 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
15:00 - 17:00104103-2 PLANT BIOLOGY
 204309-1 INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
 204335-1 SOFTWARE TESTING
 204363-1 INFORMATION RETRIEVAL
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 528403-1 SAFETY ENGINEERING
 529421-2 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
 536301-1 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
 537402-1 AIRCRAFT DESIGN
 617439-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
17:30 - 18:30202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
17:30 - 19:30114422-2 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 526416-1 QUALITY CONTROL
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I
 วันที่  20 กันยายน 2561
09:00 - 10:00303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
09:00 - 11:00103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121-1 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 113201-1 PHARMACOLOGY
 204336-1 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 205210-1 ECONOMICS
 205315-1 FOOD INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT
 235322-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 521214-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 522263-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 523203-1 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 523414-1 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 601102-1 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
12:00 - 13:00102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 203431-1 KOREAN 1
 224201-1 PRINCIPLES OF VISUAL MESSAGE DESIGN
 322341-1 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
12:00 - 13:30235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 312341-1 FERTILIZERS AND SOIL FERTILITY
12:00 - 14:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 114333-1 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 204369-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 312316-1 SEED TECHNOLOGY
 322410-1 SEED TECHNOLOGY
 325451-1 FOOD MARKETING
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 522203-1 COMPUTER METHODS FOR LOGISTICS
 524202-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 529301-1 CONTROL SYSTEMS
 530324-1 FOUNDATION ENGINEERING
 534301-1 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 538304-1 GROUNDWATER ENGINEERING
 539203-1 ELECTRONICS
 618201-1 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
15:00 - 16:00617498-1 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
 706402-1 COMMUNITY HEALTH NURSING II
15:00 - 17:00105101-3 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 204319-1 ECONOMICS OF INFORMATION
 214103-1 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 235102-1 INTRODUCTION TO BUSINESS
 235203-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 313442-1 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 335212-1 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION
 529306-1 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 529436-1 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 531209-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 531402-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 537401-1 AIRCRAFT MAINTENANCE
 585208-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 618304-1 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE
 วันที่  21 กันยายน 2561
09:00 - 10:00104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
09:00 - 10:30325351-1 STATISTICS FOR FOOD TECHNOLOGISTS
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 105102-1 PHYSICS II
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 114327-2 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 204420-1 COMPUTER BASED LEARNING
 214204-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM II
 313443-1 HATCHERY MANAGEMENT
 521341-1 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 523312-1 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 525302-2 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 526304-1 KILNS AND FURNACES
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 530200-1 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532422-1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 533341-1 QUALITY CONTROL
 534300-1 LITHOLOGY
 535312-1 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 537302-1 AIRCRAFT INSTRUMENT
 617413-1 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 618302-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
 618411-1 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
 701421-1 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
 716212-1 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
12:00 - 13:00523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
12:00 - 14:00103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 104171-1 BIOLOGY I
 202181-1 HOLISTIC HEALTH
 522331-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 528207-1 POLYMER TESTING LABORATORY
 528312-1 POLYMER TESTING LABORATORY
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 531322-1 SURFACE TECHNOLOGY
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING
 536304-1 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
 540202-1 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 715312-1 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
15:00 - 16:00523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
15:00 - 16:30312314-1 PLANT PROPAGATION
 322314-1 PLANT PROPAGATION
 522344-1 ENVIRONMENT AND ENERGY IN TRANSPORTATION SYSTEM
 617337-1 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
15:00 - 17:00103102-1 CALCULUS II
 109201-1 BIOCHEMISTRY
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204103-1 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 204368-1 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 214102-1 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 215252-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 235104-1 BUSINESS STATISTICS
 235352-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 325222-1 FOOD CHEMISTRY I
 522264-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 523102-1 COMPUTER PROGRAMMING
 523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 523472-1 NUMERICAL ANALYSIS
 526204-1 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 529433-1 ELECTRICAL SAFETY
 531201-1 PHYSICAL METALLURGY I
 531211-1 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
 531304-1 METAL FORMING
 532322-1 SOLID WASTE ENGINEERING
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 537301-1 AERODYNAMICS
 537313-1 AERODYNAMICS
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
 617103-1 HEALTH PROMOTION
 706404-1 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.