ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  1 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 102233-2 ANALYTICAL CHEMISTRY II
 104221-1 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
 105212-2 CLASSICAL MECHANICS II
 105664-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 214369-1 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 235333-1 EVENT MARKETING
 235372-1 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 322211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 332211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 335222-1 FOOD CHEMISTRY
 521353-1 INTEGRATED AGRICULTURAL STRUCTURE DESIGN
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
 528212-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 803315-1 INDUSTRIAL VENTILATION
 IST20 2501-1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 SCI02 1115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 SCI03 1002-1 CALCULUS II
 SCI08 2003-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
13:00 - 16:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 102306-1 RESEARCH WRITING IN CHEMISTRY
 104333-1 VERTEBRATE ZOOLOGY
 105112-1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS
 114243-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 203322-1 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 235206-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 245205-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 322351-1 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 332351-1 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 523352-1 COMPUTER AND COMMUNICATION
 525401-2 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 529301-2 CONTROL SYSTEMS
 531306-1 CHEMICAL METALLURGY I
 531318-1 CHEMICAL METALLURGY
 537342-1 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 ENG25 1010-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 SCI03 1001-1 CALCULUS I
 วันที่  2 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00103122-1 ANALYTICAL CALCULUS II
 105303-2 INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL PHYSICS
 211101-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 214330-1 USER EXPERIENCE DESIGN
 245221-1 MARKETING MANAGEMENT
 325344-1 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 335343-1 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 521363-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 528432-1 POLYMER CHARACTERIZATION
 533342-1 QUALITY ASSURANCE
 617338-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
 618417-2 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICE
 712205-1 GERIATRIC NURSING
 802308-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
 ENG23 1001-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 IST20 2001-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 IST20 2505-1 LOVE YOURSELF
 IST50 2402-1 GO-TO-MARKET STRATEGIES FOR INNOVATIVE PRODUCT AND SERVICE
 SCI02 1105-1 ORGANIC CHEMISTRY
13:00 - 16:00114348-1 PRINCIPLES OF WEIGHT TRAINING
 114465-1 MIND AND BODY EXERCISE
 235353-1 INTERNATIONAL LOGISTICS
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 333321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 333344-1 CATTLE PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526203-1 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203-2 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 532325-1 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 716413-1 ENGLISH IN NURSING PROFESSIONAL II
 802101-1 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
 ENG23 2001-1 COMPUTER PROGRAMMING II
 ENG30 2001-1 ENGINEERING STATICS
 IST20 2502-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 SCI02 1114-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 SCI09 2204-1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
16:30 - 19:30102336-1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
 109704-2 NUCLEIC ACIDS AND RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY
 214348-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 335333-1 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 526305-1 GLASS TECHNOLOGY I
 526312-1 GLASS TECHNOLOGY
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 535205-1 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 601112-1 MUSIC THERAPY
 712204-1 HEALTH ASSESSMENT
 IST20 1502-1 ART APPRECIATION
 SCI15 1301-1 PHYSIOLOGY
 วันที่  3 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00102103-2 CHEMISTRY II
 104325-1 PLANT TAXONOMY
 104351-1 ECOLOGY
 114244-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 211123-1 INTRODUCTION TO AVIATION INDUSTRY
 214363-1 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 235382-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 245104-1 BUSINESS STATISTICS
 322201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 323451-1 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 325455-1 FOOD LAW AND STANDARDS
 332201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 335353-1 FOOD LAW AND STANDARDS
 335464-1 BAKERY PRODUCT TECHNOLOGY
 521432-1 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
 523453-1 COMPUTER VISION
 526202-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 526406-1 CLAY TECHNOLOGY
 526406-2 CLAY TECHNOLOGY
 527245-1 SIGNALS AND SYSTEMS
 528317-1 POLYMER EXTRUSION
 528433-1 POLYMER ADDITIVES AND MODIFICATION
 529431-2 ELECTRIC DRIVES
 531214-1 METAL PROCESSING LABORATORY II
 532453-1 LAWS AND ECONOMICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 533341-1 QUALITY CONTROL
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 537307-1 GAS DYNAMICS I
 537459-1 GAS DYNAMICS
 539201-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 618418-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
 715210-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
 802306-1 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
 803306-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
 IST50 2409-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 SCI02 1116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 SCI05 1001-1 PHYSICS I
 SCI15 1302-1 PHYSIOLOGY LABORATORY
13:00 - 16:00102335-1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS
 104270-1 BIOSTATISTICS
 114351-1 SPORTS INJURIES
 224357-1 ADVANCED TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 235324-1 INTERNATIONAL MARKETING
 245222-1 CONSUMER BEHAVIOR
 303439-1 KORAT CHICKEN BUSINESS
 322316-1 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 332316-1 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 521214-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 521317-1 POWER SYSTEMS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521365-1 POWER SYSTEM IN FOOD INDUSTRY
 524205-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 529441-1 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 530254-1 ROUTE SURVEYING
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 IST20 1501-1 THAI FOR COMMUNICATION
 SCI03 1009-1 ESSENTIAL CALCULUS
 SCI05 1002-1 PHYSICS II
 SCI05 1191-1 PHYSICS LABORATORY I
 วันที่  4 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00102626-1 PHYSICAL METHODS FOR CHARACTERIZATION OF INORGANIC MATERIALS
 104174-1 BIOLOGY LABORATORY II
 114346-1 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION
 202292-1 TECHNOPRENEUR
 235105-1 MICROECONOMICS
 235321-1 DIGITAL MARKETING
 235329-1 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 235363-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 245105-1 ECONOMICS FOR MANAGEMENT
 245251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 322241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 332241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 335223-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 335342-1 FOOD ENGINEERING II
 521338-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522267-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS I
 529311-2 POWER SYSTEM STABILITY AND CONTROL
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 531323-1 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 531331-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 531363-1 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 531402-1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 532207-1 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 532440-1 LAND TREATMENT
 533465-1 VALUE ENGINEERING
 536311-1 MECHANICS OF VEHICLES
 537314-1 FLIGHT MECHANICS
 582202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 582254-1 ROUTE SURVEYING
 582316-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN I
 617323-1 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 618425-1 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
 711203-1 FUNDAMENTAL OF NURSING
 714302-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
 802307-1 PRINCIPLES OF TOXICOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
 803308-1 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
 ENG25 2070-1 MECHANICAL DRAWING
 ENG25 2140-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 IST50 2410-1 TECHNOPRENEURSHIP
 SCI03 1004-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 SCI04 1001-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 SCI08 1001-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 SCI09 2201-1 BIOCHEMISTRY
13:00 - 16:00102462-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
 105481-1 SELECTED TOPICS IN PHYSICS I
 214364-1 INFORMATION AND LIBRARY DATABASES
 235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 322318-1 ECONOMIC FRUIT CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 323315-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 332318-1 ECONOMIC FRUIT CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 333315-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 522389-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 524433-1 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 527345-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528411-1 MOLD DESIGN
 529204-1 ENGINEERING ELECTRONICS
 531305-1 METAL FORMING LABORATORY
 532471-1 SPECIAL STUDIES IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 533379-1 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 538313-2 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING
 IST20 2002-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 IST20 2503-1 ASEAN STUDIES
16:30 - 19:30102234-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II
 105202-2 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS II
 521312-1 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN
 526405-1 WHITEWARE
 526425-1 WHITEWARE
 IST20 1003-1 LIFE SKILLS
 วันที่  7 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00102243-1 PHYSICAL CHEMISTRY II
 102344-1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
 104222-1 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY LABORATORY
 105213-2 ELECTROMAGNETISM I
 114463-1 SPORTS PEDAGOGY
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 214324-1 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 235334-1 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 245252-1 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 303431-1 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 323414-1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 335411-1 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 521321-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AGRICULTURAL SYSTEMS
 521351-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AGRICULTURAL SYSTEMS
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 526307-1 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
 529207-1 DIGITAL LOGIC
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529308-2 PROTECTION AND RELAY
 529325-2 RENEWABLE ENERGY
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 531317-1 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
 532203-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 533343-1 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
 536241-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE II
 539202-1 ELECTRONIC DEVICES
 539303-1 R.F. CIRCUIT DESIGNS
 539303-2 RF CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
 582351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 585205-1 ELECTRICAL ENGINEERING I
 585304-1 MECHANICAL VIBRATION
 617339-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
 617499-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HOSPITAL
 716412-1 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS
 802309-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
 803309-1 ERGONOMICS
 ENG31 1001-1 ENGINEERING MATERIALS
 IST50 2404-1 BUSINESS MODEL INNOVATION
 SCI02 2204-1 ANALYTICAL CHEMISTRY
 SCI04 1002-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 SCI04 1009-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 SCI04 1011-1 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY LAB
13:00 - 16:00114352-1 MOTOR SKILL LEARNING
 203404-1 BUSINESS CHINESE I
 313312-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 322261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 322311-1 PLANT BREEDING
 332261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 332311-1 PLANT BREEDING
 335332-1 FOOD PROCESSING LABORATORY
 521434-1 DAIRY PROCESS ENGINEERING
 522269-1 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523231-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 526404-1 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 526422-1 REFRACTORIES ABRASIVES AND CUTTING TOOLS TECHNOLOGIES
 529316-1 METROLOGY
 531372-1 STRUCTURES AND PROPERTIES OF ALLOY STEELS
 532333-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 617440-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL LABORATORY
 715304-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
 ENG30 2002-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 IST30 1102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 SCI08 1002-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
16:30 - 19:30102271-1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY I
 104334-1 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
 105261-2 OPTICS
 214370-1 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 323431-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 333331-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING
 617495-2 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
 716313-1 ENGLISH IN NURSING PROFESSIONAL I
 IAT31 1002-1 ACADEMIC WRITING
 IST20 1503-1 HOLISTIC HEALTH
 SCI08 2004-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 วันที่  8 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00102104-1 CHEMISTRY LABORATORY II
 105351-2 INTRODUCTION TO CONDENSED MATTER PHYSICS
 114467-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 211124-1 INTRODUCTION TO M.I.C.E. INDUSTRY
 214342-1 ADVANCED STATISTICS FOR DATA ANALYTICS
 235325-1 SALES MANAGEMENT
 322319-1 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 332319-1 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 521314-1 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522366-1 TRAFFIC ENGINEERING LABORATORY
 525214-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 525308-1 HEAT TRANSFER
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526209-1 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 527316-1 OPTICAL COMMUNICATIONS
 528314-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 529302-1 MICROCONTROLLERS
 530321-1 SOIL MECHANICS
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531304-1 METAL FORMING
 532204-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 538207-1 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
 582442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 585204-1 THERMODYNAMICS I
 617340-1 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 617442-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 802310-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL LABORATORY
 IST20 1004-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 SCI02 1113-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
13:00 - 16:00101302-1 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 214347-1 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 235209-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 245271-1 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 322352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 332352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 527346-1 OPTICAL COMMUNICATIONS
 529454-1 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 530203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 531311-1 NONFERROUS METALLURGY
 531374-1 NONFERROUS METALLURGY
 532312-1 WATER SUPPLY ENGINEERING
 533321-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 537315-1 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 538319-1 ROCK MECHANICS
 539304-1 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 539304-2 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 582203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 585203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 714301-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
 803202-1 HEALTH MANAGEMENT IN WORKPLACE
 803310-1 INDUSTRIAL HYGIENE AND SAFETY CONTROL
 IST30 1101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 IST30 1103-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 SCI02 1112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 SCI02 2205-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 SCI03 1103-1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 วันที่  9 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00102272-1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I
 104173-1 BIOLOGY II
 105331-1 INTRODUCTION TO RELATIVITY
 235357-1 SERVICE OPERATIONS
 322102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 322323-1 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
 332102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 332323-1 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
 521311-1 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 521325-1 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
 522369-1 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523273-1 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 523355-1 INTRODUCTION TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
 523415-1 SEMANTIC WEB
 524323-1 TRANSPORT PHENOMENA
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527347-1 MICROWAVE ENGINEERING
 528318-1 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
 530231-1 HYDRAULICS
 531218-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 582231-1 HYDRAULICS
 711305-1 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
 712206-1 ADULT NURSING I
 802315-1 CLEAN WATER MANAGEMENT
 SCI04 1008-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 SCI15 1101-1 ANATOMY
13:00 - 16:00102345-1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 105291-2 INTERMEDIATE PHYSICS LABORATORY I
 114100-1 SPORT AND RECREATION
 114143-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 214343-1 BUSINESS PROCESSES AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
 235381-1 INVESTMENT ANALYSIS
 235401-1 INNOVATION MANAGEMENT
 245272-1 INNOVATION MANAGEMENT
 322303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 322304-1 COMMERCIAL CROP PRODUCTION PROJECT I
 332303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 332304-1 COMMERCIAL CROP PRODUCTION PROJECT I
 335221-1 FOOD AND NUTRITION
 335352-1 FOOD QUALITY CONTROL
 522265-1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 523441-1 CYBER SECURITY FUNDAMENTALS
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 524313-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 525314-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 526204-2 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 528412-1 MOLD DESIGN LABORATORY
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 530251-1 SURVEYING
 532208-1 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
 532321-1 AIR POLLUTION ENGINEERING
 533262-1 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 533451-2 ERGONOMICS
 534339-1 ENGINEERING GEOLOGY
 535204-1 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 536312-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 536424-1 INTRODUCTION TO RAILWAY SYSTEM ENGINEERING
 537201-1 INTRODUCTION FLIGHT TRAINING WITH FLIGHT SIMULATOR
 538305-2 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 585307-1 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
 SCI05 1003-1 GENERAL PHYSICS
 วันที่  10 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00104352-1 ECOLOGY LABORATORY
 105197-1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS LABORATORY
 203401-1 CHINESE I
 522380-1 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 526409-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
 526426-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
 528214-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 539203-1 ELECTRONICS
 713207-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
 803101-1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 IST30 1104-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 IST30 1105-1 ENGLISH FOR CAREERS
 SCI04 1010-1 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 SCI15 1102-1 ANATOMY LABORATORY
13:00 - 16:00202291-1 MODERN MANAGEMENT
 203326-1 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 214328-1 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 245103-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 322362-1 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
 332362-1 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
 521341-1 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522378-1 THREE-DIMENSIONAL MODELING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522386-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 531216-1 PHYSICAL METALLURGY
 533322-1 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 715303-1 MATERNAL NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY
 SCI02 1106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 SCI02 1111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 SCI03 1005-1 CALCULUS III
 SCI05 1192-1 PHYSICS LABORATORY II
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.