ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา การจัดสอบ
 วันที่  25 ธันวาคม 2566
09:00 - 10:00IST20 2001-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1204-1 BUSINESS CHINESE I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:001101021-1 SOFTWARE DEVELOPMENT FOUNDATION I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 322323-1 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332323-1 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521312-1 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522360-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525306-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529308-2 PROTECTION AND RELAY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 536313-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 537404-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AERONAUTICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539309-2 MICROWAVE CIRCUITS DESIGN AND APPLICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802315-1 CLEAN WATER MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 3007-1 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3212-1 PROTECTION AND RELAY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4572-1 SAFETY AT WORK สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 3105-1 MICROWAVE ENGINEERING AND APPLICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IPH04 1101-1 PROFESSIONAL LAW AND ETHICS FOR DIETITIANS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1125-1 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1002-1 CALCULUS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:001101022-1 SOFTWARE DEVELOPMENT FOUNDATION II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30522386-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 711305-1 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00245103-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245205-1 FINANCIAL MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245327-1 DIRECT MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333344-1 CATTLE PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335352-1 FOOD QUALITY CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521361-1 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523332-2 SOFTWARE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528314-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532312-1 WATER SUPPLY ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 2002-1 INTRODUCTION TO FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG22 2007-1 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 3410-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3060-1 SAFETY ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 3108-1 CONTROL AND AUTOMATION SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2021-1 COMPUTER AIDED MANUFACTURING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2004-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST50 2401-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST60 1021-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1073-1 BIOLOGY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI14 2100-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00303438-1 POST-HARVEST TECHNOLOGY IN AQUATIC ANIMALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1007-1 CITIZENSHIP สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30802308-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2109-1 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY LABORATORY FOR MEDICAL SCIENCES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00114467-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245272-1 INNOVATION MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245352-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332311-1 PLANT BREEDING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526422-1 REFRACTORIES ABRASIVES AND CUTTING TOOLS TECHNOLOGIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529290-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529453-1 ADVANCED ELECTRICAL SYSTEM DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530443-1 CONSTRUCTION CONTRACT AND LAWS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538305-2 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2060-1 ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3040-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2111-1 ELECTRIC CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG30 2002-1 MECHANICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4507-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4550-1 IMAGE PROCESSING AND COMPUTER VISION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG38 3016-1 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG82 2002-1 MECHANICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1001-1 CALCULUS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1074-1 BIOLOGY LABORATORY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI08 2004-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI14 2101-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:30303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:30529302-1 MICROCONTROLLERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533321-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3123-1 MICROCONTROLLERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1103-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  26 ธันวาคม 2566
09:00 - 10:00522370-1 PURCHASING AND LOGISTICS MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2001-1 COMPUTER PROGRAMMING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:001102072-1 BRAND COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245328-1 SALES MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245363-1 LOGISTICS AND TRANSPORTATION ECONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 322303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521363-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523354-2 OPERATING SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525202-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525487-1 MACHINE LEARNING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526312-1 GLASS TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530231-1 HYDRAULICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531218-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539203-2 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539210-1 ENGINEERING ELECTRONICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582231-1 HYDRAULICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 585204-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803310-1 INDUSTRIAL HYGIENE AND SAFETY CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 3202-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG22 2008-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2020-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 4025-1 SUPERVISED AND UNSUPERVISED MACHINE LEARNING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2141-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3231-1 SENSORS AND TRANSDUCERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2005-1 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG82 2031-1 HYDRAULICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG85 2130-1 INTERNET OF THINGS FOR ENGINEERING APPLICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1113-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI08 1003-1 MICROBIOLOGY PARASITOLOGY AND IMMUNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI08 2003-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI14 2102-1 SPORTS BIOMECHANICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 1101-1 ANATOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2108-1 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY FOR MEDICAL SCIENCES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00ENG23 1001-1 COMPUTER PROGRAMMING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1505-1 ART APPRECIATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00335333-1 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533451-2 ERGONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539426-1 ADVANCED TOPICS IN ELECTRONIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539481-1 ADVANCED TOPICS IN ELECTRONIC ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582201-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 DGT00 0110-1 METALITERACY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3050-1 COMPUTATIONAL SOLID MECHANICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG30 2001-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 4206-1 DEEP LEARNING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG82 2001-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG85 2030-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2211-1 INORGANIC CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1008-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1010-1 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:001101161-1 SOFTWARE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1114-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 1102-1 ANATOMY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30802306-1 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IPH04 4208-1 FOOD AND UP-TO-DATE NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:001101031-1 DATA SCIENCE FOUNDATION I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245222-1 CONSUMER BEHAVIOR สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525204-1 FLUID MECHANICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526211-1 CERAMIC RAW MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527345-1 DIGITAL COMMUNICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529326-1 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529326-2 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530316-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533349-1 MODERN QUALITY ASSURANCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538205-1 ROCKS AND MINERALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539305-2 INNOVATION AND EMBEDDED SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582316-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2073-1 DIGITAL SYSTEM DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2110-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2070-1 MECHANICAL DRAWING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3080-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG26 2002-1 CERAMIC RAW MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3242-1 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2013-1 PRODUCTION DRAWING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4501-1 SOLIDWORKS ESSENTIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG38 2004-1 ROCKS AND MINERALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 3104-1 PRACTICAL INTERNET OF THINGS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2212-1 INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 3460-1 CHEMISTRY IN DAILY LIFE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1009-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:30IST20 2502-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:30ENG25 2080-1 FLUID MECHANICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  27 ธันวาคม 2566
09:00 - 10:00IST30 1201-1 CHINESE I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 10:301101261-1 DATA WAREHOUSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802307-1 PRINCIPLES OF TOXICOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00114346-1 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245104-1 BUSINESS STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245384-1 ENTREPRENEURIAL LOGISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333315-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521338-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526411-1 STRUCTURAL CERAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527346-1 OPTICAL COMMUNICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533341-1 QUALITY CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 714302-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 3203-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2050-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3020-1 POWER PLANT ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 3302-1 WASTEWATER ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4072-1 BIG DATA FOR SMART MANUFACTURING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IAT35 2203-1 FOOD BIOCHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1121-1 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2243-1 PHYSICAL CHEMISTRY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1005-1 CALCULUS III สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1002-1 PHYSICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1102-1 MECHANICS AND HEAT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00245221-1 MARKETING MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245329-1 SERVICE MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529441-1 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532325-1 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 537315-1 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539202-1 ELECTRONIC DEVICES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 601112-1 MUSIC THERAPY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2032-1 OBJECT–ORIENTED TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2030-1 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2001-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3145-1 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG33 2201-1 ENGINEERING ECONOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2004-1 PHYSICS OF FLUID AND THERMODYNAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2006-1 ELECTRONIC DEVICES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1501-1 THAI FOR COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1009-1 ESSENTIAL CALCULUS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1201-1 ANALYTICAL CALCULUS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1001-1 PHYSICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1003-1 GENERAL PHYSICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00SCI15 1302-1 PHYSIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 1304-1 PHYSIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30303439-1 KORAT CHICKEN BUSINESS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803308-1 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00114348-1 PRINCIPLES OF WEIGHT TRAINING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245105-1 ECONOMICS FOR MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245331-1 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 303437-1 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522387-1 PRINCIPLES OF MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523441-1 CYBER SECURITY FUNDAMENTALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524313-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525212-1 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528313-1 POLYMERIC MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531331-1 MATERIALS CHARACTERIZATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 536211-1 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 3130-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 3107-1 POLYMERIC MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1104-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2214-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1002-1 PHYSICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:30IST20 1507-1 LAW IN DAILY LIFE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:30526209-2 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2032-1 MECHANISM AND DRIVE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  28 ธันวาคม 2566
09:00 - 10:00SCI02 1112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 10:30528317-1 POLYMER EXTRUSION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803309-1 ERGONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 3111-1 POLYMER EXTRUSION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1001-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:001102012-1 DIGITAL MEDIA BUSINESS AND ENTREPRENEURS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 224323-1 DIGITAL MEDIA BUSINESS AND ENTREPRENEURS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245252-1 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245303-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND INDUSTRIAL PSYCHOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 322316-1 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332316-1 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335353-1 FOOD LAW AND STANDARDS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521341-1 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522369-1 SIMULATION IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523231-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529204-1 ENGINEERING ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529301-2 CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530251-1 SURVEYING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533352-1 INDUSTRIAL AUTOMATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539306-2 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539307-1 POWER ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802309-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 3002-1 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2031-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2130-1 INTERNET OF THINGS FOR ENGINEERING APPLICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3130-1 MECHANICS OF MACHINERY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2113-1 ENGINEERING ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3132-1 CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 2104-1 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2022-1 MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4073-1 SMART MANUFACTURING MONITORING SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG38 2006-1 GEOLOGICAL SURVEYING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG82 2004-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IAT35 2201-1 FOOD CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1103-1 CHEMISTRY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1105-1 ORGANIC CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2271-1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 2303-1 MATHEMATICAL METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI09 2201-1 BIOCHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2112-1 BASIC HEMATOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00SCI02 1106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2272-1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1002-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30SCI02 2215-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:001102071-1 DIGITAL MARKETING COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522265-1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522380-1 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524323-1 TRANSPORT PHENOMENA สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527347-1 MICROWAVE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531372-1 STRUCTURES AND PROPERTIES OF ALLOY STEELS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532452-1 CLIMATE CHANGE AND CARBON FOOTPRINT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802101-1 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802310-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG22 2006-1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 3230-1 TRANSPORT PHENOMENA สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2060-1 APPLIED MATHEMATICS FOR MECHANICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2140-1 ENGINEERING GRAPHICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 1001-1 ENGINEERING MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 4431-1 CLIMATE CHANGE AND CARBON FOOTPRINT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1104-1 CHEMISTRY LABORATORY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 1301-1 PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 1303-1 PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00303431-1 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2002-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30333331-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803202-1 HEALTH MANAGEMENT IN WORKPLACE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00114352-1 MOTOR SKILL LEARNING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245357-1 QUALITY MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245374-1 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335223-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522361-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523352-1 COMPUTER AND COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529207-1 DIGITAL LOGIC สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531216-1 PHYSICAL METALLURGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539304-1 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539304-2 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803101-1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3030-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG26 2001-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2122-1 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 2105-1 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2031-1 MACHINE STRUCTURE DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 3103-1 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IAT35 2202-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:30IST20 1003-1 LIFE SKILLS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2507-1 ASEAN STUDIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:30526204-2 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG26 2004-1 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2507-1 ASEAN STUDIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.