114100SPORT AND RECREATION
กีฬาและนันทนาการ
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:00B1125BC36360W    
  อังคาร14:00-16:00สนามแบดมินตันS1C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1208
หมายเหตุ: ทักษะแบดมินตัน
  02 พฤหัสบดี09:00-10:00ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C36351W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สนามแบดมินตันS1C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1208
หมายเหตุ: ทักษะแบดมินตัน
  03 อังคาร13:00-14:00B1125BC40391W    
  อังคาร14:00-16:00ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นางสาวราตรี สุแพง
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1135
หมายเหตุ: ทักษะแอโรบิก ยกเว้นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  04 จันทร์09:00-10:00B5201B2C40382W    
  จันทร์10:00-12:00สนามปิงปองSPC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ราชนาวี
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1138
หมายเหตุ: ทักษะปิงปอง
  05 พุธ09:00-10:00ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C40382W    
  พุธ10:00-12:00ห้องฟิตเนสS1C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ราชนาวี
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1139
หมายเหตุ: ทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  06 พุธ09:00-10:00ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C40391W    
  พุธ10:00-12:00ห้องมวยไทยS1C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1203
หมายเหตุ: ทักษะมวยไทย
  07 จันทร์10:00-11:00อาคารวิชาการ 2C2C40391W    
  จันทร์11:00-13:00อาคารวิชาการ 2C2C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1205
หมายเหตุ: ทักษะหมากกระดาน
  08 ศุกร์09:00-10:00ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C40391W    
  ศุกร์10:00-12:00ห้องฟิตเนสS1C      
  ศุกร์10:00-12:00ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี
สอบประจำภาค: 9 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
หมายเหตุ: ทักษะสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.