106602DIGITAL IMAGE ANALYSIS AND INTERPRETATION
การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงเลข
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การรับรู้จากระยะไกล
หน่วยกิต4 (3-3-10)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:106711
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ09:00-12:00ONLINEONLINEC1019W    
  พุธ13:00-16:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2555,2561
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.