114100SPORT AND RECREATION
กีฬาและนันทนาการ
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2558 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์12:00-13:00B5101B2C30300W    
  จันทร์13:00-15:00สนามแบดมินตันS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี30-30-0
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: แบดมินตัน (เฉพาะวิศวกรรมการผลิตเท่านั้น)
  02 จันทร์12:00-13:00B5101B2C31310W    
  จันทร์13:00-15:00อาคาร 80 พรรษาS80L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายป้อ บุญรอด
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เทเบิลเทนนิส
  03 จันทร์12:00-13:00B5101B2C30300W    
  จันทร์13:00-15:00หอพักนักศึกษาS6L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายนิมิต พิศขุมทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ศิลปป้องกันตัว
  04 จันทร์12:00-13:00B5101B2C30300W    
  จันทร์13:00-15:00สนามเทนนิสS7L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายธณัศพัทธ์ มีชำนาญ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เทนนิส
  05 จันทร์12:00-13:00B5101B2C30300W    
  พุธ09:00-11:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นางสาววาสนา แกล้วกล้า
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: การบริหารกาย
  06 จันทร์12:00-13:00B5101B2C40400W    
  พฤหัสบดี16:00-18:00สวนสุขภาพมทส.อ่างสุระL      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นางมยุรี ชูศรี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: วิ่งเพื่อสุขภาพ
  07 จันทร์12:00-13:00B5101B2C40400W    
  พฤหัสบดี16:00-18:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายชินพัฒน์ ทิพย์ศรีบุญ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: แอโรบิค
  08 จันทร์12:00-13:00B5101B2C30291W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายธันย์ธเสกข์ ธัชวงศ์สง่า
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ลีลาศ
  09 จันทร์12:00-13:00B5101B2C30300W    
  พุธ13:00-15:00สนามแบดมินตันS1L      
อาจารย์: นายนัฐวุฒิ เถาวันดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: แบดมินตัน
  10 จันทร์12:00-13:00B5101B2C30291W    
  เสาร์09:00-11:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายสุชาติ จรรยาศิริ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เรียนที่สระว่ายน้ำสุรเริงไชย
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.