ข้อมูลนักศึกษากำลังศึกษา

     ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 
เลือก ระดับถึง

คลิกเลือกที่ปุ่ม Excel ให้ Save File ลงเครื่อง เปิดด้วยโปรแกรม Excel=>>

          
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.