ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์    F12 706402
(3) 1,
L1
  715312
(2) 1,
L1
 
 714301
(1) 2,
L1
      
 716402
(3) 1,
L1
    
 715303
(3) 1,
L1
     
  701423
(2) 4,
L1
    
  701423
(2) 5,
L1
    
  701423
(2) 7,
L1
    
  701423
(2) 8,
L1
    
  701423
(2) 9,
L1
    
  701423
(2) 3,
L1
    
  701423
(2) 2,
L1
    
  701423
(2) 10,
L1
    
  701423
(2) 1,
L1
    
  701423
(2) 6,
L1
    
อังคาร    F12 711305
(3) 1,
L1
    
 714302
(3) 2,
L1
    
    F12-107A 322313
(3) 1,
L1
     
 322313
(3) 2,
L1
     
พุธ    F12 618314
(3) 1,
L1
  618314
(3) 2,
L1
 716413
(1) 5,
L1
  716403
(2) 1,
L1
 
 711405
(2) 1,
L1
   706404
(3) 1,
L1
 701421
(3) 1,
L1
  110104
(1) 1,
L1
 716413
(1) 6,
L1
   714301
(1) 1,
L1
 
 716413
(1) 1,
L1
   715303
(3) 2,
L1
 716413
(1) 2,
L1
    
 716413
(1) 3,
L1
    
 716413
(1) 4,
L1
    
    F12-107A  537308
(4) 1,
L1
    
พฤหัสบดี    F12     711305
(3) 2,
L1
     714302
(3) 1,
L1
     706401
(2) 1,
L1
 
      712401
(1) 1,
L1
 
ศุกร์    F12 715404
(3) 1,
L1
   701424
(1) 1,
L1
 715303
(3) 2,
L1
   715404
(3) 1,
L1
 715303
(3) 1,
L1
     
 701420
(3) 1,
L1
    
เสาร์    F12-105A  713208
(2) 1,
L1
  713208
(2) 2,
L1
 
    F12-108A 712209
(3) 2,
L1
  712209
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.