ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  14/10/2562 - 20/10/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์ 213305
(3) 9,
L1
  533241
(4) 1,
L1
  203431
(3) 4,
L1
  213305
(3) 7,
L1
 203401
(3) 3,
L1
    
อังคาร 103102
(4) 1,
EXAM
 203401
(3) 2,
L1
 521363
(3) 1,
L1
   301102
(1) 1,
L1
   
   213305
(3) 1,
L1
 202373
(2) 1,
EXAM
      
        213305
(3) 4,
L1
      
พุธ 325454
(2) 1,
L1
   203401
(3) 2,
L1
 322318
(2) 1,
L1
  213305
(3) 7,
L1
 203401
(3) 3,
L1
    
 108202
(1) 1,
EXAM
    322318
(2) 2,
L1
        
   533241
(4) 1,
L1
 213101
(3) 11,
EXAM
       
     213101
(3) 13,
EXAM
       
     213101
(3) 26,
EXAM
       
     213101
(3) 27,
EXAM
       
     213101
(3) 30,
EXAM
       
     213101
(3) 32,
EXAM
       
     213101
(3) 37,
EXAM
       
     213101
(3) 5,
EXAM
       
       203431
(3) 4,
L1
       
พฤหัสบดี 213305
(3) 9,
L1
   203401
(3) 2,
L1
 213305
(3) 4,
L1
    103113
(3) 1,
L1
  
 312340
(3) 1,
EXAM
 102211
(3) 1,
EXAM
      
 322330
(2) 1,
EXAM
          
   582316
(4) 1,
L1
          
ศุกร์ 213305
(3) 1,
L1
 313451
(3) 1,
L1
  534327
(2) 1,
L1
       
  323451
(3) 1,
L1
 617412
(2) 1,
EXAM
        
 202181
(2) 1,
EXAM
   617412
(2) 2,
EXAM
        
     617412
(2) 3,
EXAM
        
เสาร์(6208180001)
() ,
อาทิตย์(6208180001)
() ,

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
15 ต.ค. 256209:00-12:00สอบประจำภาค
15 ต.ค. 256213:00-16:00สอบประจำภาค
16 ต.ค. 256209:00-10:30สอบประจำภาค
16 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
16 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
16 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
16 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
16 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
16 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
16 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.