ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  17/2/2563 - 23/2/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 102204
(4) 1,
EXAM
  235336
(3) 1,
L1
 203421
(3) 1,
EXAM
  
 618311
(3) 1,
EXAM
 102272
(1) 1,
EXAM
  203401
(3) 1,
L1
 
   529209
(4) 1,
L1
       
อังคาร 114467
(2) 1,
EXAM
  203401
(3) 5,
L1
 235274
(3) 1,
L1
 534317
(3) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
 
   213305
(3) 36,
L1
 235222
(3) 1,
EXAM
   
พุธ 526210
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
 203401
(3) 5,
L1
 535204
(4) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
 
 526210
(4) 1,
L1
   114143
(2) 1,
EXAM
    
 108206
(1) 1,
EXAM
         
 108206
(1) 2,
EXAM
         
 108206
(1) 3,
EXAM
         
 108206
(1) 4,
EXAM
         
 108206
(1) 5,
EXAM
         
 108206
(1) 6,
EXAM
         
พฤหัสบดี 526208
(4) 1,
L1
   203401
(3) 5,
L1
 529312
(3) 1,
L1
  203401
(3) 3,
L1
 
 213305
(3) 10,
EXAM
  108205
(4) 1,
EXAM
    
 213305
(3) 12,
EXAM
        
 213305
(3) 18,
EXAM
        
   521327
(4) 1,
L1
       
ศุกร์ 526210
(4) 1,
L1
 526208
(4) 1,
L1
  213305
(3) 24,
L1
    
 526210
(4) 1,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
17 ก.พ. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
17 ก.พ. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
17 ก.พ. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
17 ก.พ. 256316:30-17:30สอบประจำภาค
18 ก.พ. 256309:00-11:00สอบประจำภาค
18 ก.พ. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
19 ก.พ. 256309:00-10:00สอบประจำภาค
19 ก.พ. 256309:00-10:00สอบประจำภาค
19 ก.พ. 256309:00-10:00สอบประจำภาค
19 ก.พ. 256309:00-10:00สอบประจำภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.