ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้าง จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาค 3/2562 ได้ => [เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียน ภาค 3/2562]
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2563
 2.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 2/2562
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2563
 3.นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562
1.) สำหรับนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน โปรดตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทางหน้าเว็บนี้เท่านั้น เนื่องจากตารางสอบในระบบของนักศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลงตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาตรวจสอบ วัน เวลา และห้องสอบซ้ำซ้อน [===ที่นี่===]
3.) กรุณาแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         *** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK)*** สอบนอกตาราง/รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนยินดีจัดสอบให้ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2563
 4.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2562
ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (1) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (2) สำหรับนักศึกษาปกติทั่วไป และนักศึกษาทุน รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2563
 5.ชุดวิชาลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โปรดลงทะเบียนเรียนตามชุดรายวิชา และกลุ่มเรียน ดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
2. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องเรียน Phys II <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
3. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องเรียน Cal III <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
4. กลุ่มสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
5. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
6. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
7. FOR INTERNATIONAL PROGRAM (HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION) < CLICK >
8. FOR INTERNATIONAL PROGRAM (INTEGRATED AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND FOOD SAFETY) < CLICK >
9. FOR INTERNATIONAL PROGRAM (ENGINEERING) < CLICK >
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร 044-223022-3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2563
 6.กลุ่มเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โปรดตรวจสอบกลุ่มเรียน และกลุ่มที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 523101-1 : COMPUTER PROGRAMMING I และ 531101-1 : ENGINEERING MATERIALS ดังนี้
1. กลุ่มเรียน <ตรวจสอบที่นี่>
2. กลุ่มที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 523101-1 : COMPUTER PROGRAMMING I <ตรวจสอบที่นี่>
3. กลุ่มที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 531101-1 : ENGINEERING MATERIALS <ตรวจสอบที่นี่>
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022-3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2563
 7.ชุดวิชาลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โปรดลงทะเบียนเรียนตามชุดรายวิชา และกลุ่มเรียน ดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
3. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
4. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
6. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
7. กลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
8. กลุ่มสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร 044-223022-3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2563
 8.ประกาศ การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การเลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส B62XXXXX
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวิธีการเลือกหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...
1. วิธีการเลือกหลักสูตร internet
2. การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 B62XXXXX
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2563
 9.ตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 3/2562
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไม่สามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงได้
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2563
 10.การเปิดประเมินการสอนประจำภาค 2/2562
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ขั้นตอนการทำการประเมินการสอน Online]
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2563
 11.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   24 ธันวาคม 2562
 12.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2562
- กำหนดการรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 2/2562 (7 ม.ค. - 8 ก.พ. 63)
- กำหนดการรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2562 (24 ก.พ. - 20 มี.ค. 63)
- กำหนดการรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 3/2562 (1 พ.ค. - 31 พ.ค. 63)
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ครั้งที่ 2 ภาค 2/2562
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2562
 13.แบบสอบถามการใช้งานระบบขออนุมัติ เพิ่ม/ลด/ถอน รายวิชา Online
ตามที่ศูนย์บริการการศึกษาได้พัฒนาระบบขออนุมัติ เพิ่ม/ลด/ถอน รายวิชา Online ซึ่งได้เริ่มใช้งานในภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นครั้งแรกนั้น ศูนย์ฯ ความอนุเคราะห์ผู้ใช้งานร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
[คลิ้กเพื่อตอบแบบสอบถาม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2562
 14.ระบบการยื่นคำร้อง Online
นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ได้แล้ว โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้ โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป ดังนี้
1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)
2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)
[=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2562
 15.ปฏิทินการหักเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา ...ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ หรือติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ได้ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว
=> [ปฏิทินการชำระเงิน โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
 16.ปฏิทินการชำระเงิน ปีการศึกษา 2562
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
- นักศึกษาปกติ
- นักศึกษาทุน
- นักศึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 2 - 6
- นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 2 - 5
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 17.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
06 : ประกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.