ข่าวประกาศ
      
     *** เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ***
      

       ผู้สำเร็จการศึกษา
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การสอบรายวิชา 999103 MATHEMATICS PLACEMENT TEST
นศ.ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 999103 MATHEMATICS PLACEMENT TEST ที่แจ้งชื่อแล้วหรือยังไม่แจ้ง สามารถเข้าสอบได้ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 - 18.30 น. ณ ห้องสอบ B1208 สำหรับนศ.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสอบ B1209 สำหรับนศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นศ.
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2563
 2.รายวิชา 203401 CHINESE I, 203402 CHINESE II และ 203403 CHINESE III
นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 203401 CHINESE I, 203402 CHINESE II และ 203403 CHINESE III ให้ไปสแกนเข้า Line กลุ่ม ใน E-Learning
ประกาศโดย   อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 3.การยื่นคำร้อง เพิ่ม-ย้ายกลุ่มเรียน ของรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาค 1/2563
ขณะนี้ทางสาขาวิชาภาษาต่างประเทศได้ปรับจำนวนรับนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ จนเต็มจำนวนรับเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสาขาจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคำร้องเพิ่ม-ย้ายกลุ่มในระบบออนไลน์
อย่างไรก็ตาม นักศึกษายังคงสามารถดำเนินการ เพิ่ม-ย้ายกลุ่มเรียน ผ่านระบบลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง หากในกลุ่มดังกล่าวมีนักศึกษาย้ายออก หรือการลดรายวิชา
ทั้งนี้ ในรายวิชาของภาษาอังกฤษทุกรายวิชา นักศึกษาจะมีที่นั่งในห้องเรียนในทุกคาบ 2 ชั่วโมงทุกคนในทุกสัปดาห์ โดยไม่ต้องจองที่นั่งเรียนแต่อย่างใด
ประกาศโดย   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 4.ด่วนที่สุด! สำหรับนักศึกษา งดเว้นการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยค่ะ
งดเว้นการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของ มทส. บัญชีเลขที่ 707-2-35379-0 โดยให้นักศึกษาชำระเงิน [ตามรายละเอียดแนบค่ะ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 5.แจ้งการเข้าห้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป คาบแรกให้เข้าห้องเรียนดังต่อไปนี้
1. ห้อง B4101 (1500 ที่นั่ง) รายวิชา 202108, 202175, 202181, 202201, 202203 และ 202324
2. ห้อง B5101 (600 ที่นั่ง) รายวิชา 202111 และ202207
3. ห้อง B5101 และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รายวิชา 202202 [ตรวจสอบรายชื่อ]
4. ห้อง B4101 (1,500 ที่นั่ง), B5101 (600 ที่นั่ง) รายวิชา 202181 [ตรวจสอบรายชื่อ]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 6.นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 213101, 213102, 213203, 213204 และ 213305 ภาค 1/2563
หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบ วัน-เวลาเรียน และห้องเรียน และดำเนินการดังนี้
1) ในคาบเรียน 1 ชั่วโมงที่ระบุว่า onlline ทางสาขาฯของดการเรียน ในสัปดาห์แรก (3-7 สิงหาคม 2563)
2) ในคาบเรียน 2 ชม ให้นักศึกษาเข้าเรียนปกติ ตามกลุ่ม วัน-เวลา และห้องเรียนที่ระบุในระบบลงทะเบียน เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม
ทั้งนี้ นศ. ไม่ต้องเข้าระบบจองที่นั่งเรียน เนื่องจาก รายวิชาภาษาอังกฤษจัดที่นั่งเรียนไว้เพียงพอกับนักศึกษาทุกคน
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ FB สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ: School of Foreign 044-224213 ถึง 5
ประกาศโดย   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโลโลยีสังคม   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 7.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบ ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ได้ลงทะเบียนเรียนหรือออกสหกิจศึกษาเป็นภาคสุดท้ายโดยไม่ต้องรอเกรดออกปลายภาค หรือนักศึกษาที่เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 3/2562 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น) ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2563 ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสามารถดำเนินการแจ้งจบได้ตามกำหนดการ และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 8.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 9.ตรวจสอบที่นั่งคงเหลือรายวิชาศึกษาทั่วไป
1. ศูนย์บริการการศึกษาได้ประสานงานอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มจำนวนที่นั่งแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบจำนวนที่ว่างคงเหลือได้ที่นี่ ”ตรวจสอบที่นั่งคงเหลือ”
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มได้ในวันที่ 3 – 12 ส.ค.63
3. หากมีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน ติดต่อ เพจประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.) และเพจ ces sut
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2563
 10.ผลการย้ายสาขาวิชา
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 สามารถตรวจสอบผลการย้ายสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ได้ใน www.reg.sut.ac.th เมนูระเบียนประวัตินักศึกษา และขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาติดต่อขอรับใบขอเทียบโอนรายวิชาได้ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม2 ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2563
 11.ประชาสัมพันธ์จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาถึงน้อง ๆ นักศึกษา
1) การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
2) การซื้อหนังสือตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสมุดเขียน
3) เชิญชวน นศ. บัณฑิตศึกษา มาเป็นสมาชิกห้องสมุด
[คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2563
 12.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้รับเอกสาร โดยวิธีจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2563
 13.ระบบปฏิบัติการ My Desk การจองที่นั่งในห้องเรียน
ระบบปฏิบัติการ My Desk คือ ระบบที่ใช้ในการจองที่นั่งในห้องเรียนก่อนถึงวันที่ต้องเข้าเรียนสำหรับ New Normal เพื่อเว้นระยะห่างตามแนวทาง Social Distancing ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบ On-site หรือ Online และผู้สอนสามารถบริหารจัดการผู้เรียนได้ โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป
[คลิก -> ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งาน]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223022 หรือ 044-223023 หรือ 044-223019
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2563
 14.ด่วนที่สุด! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างกับทางมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้าง หากไม่ชำระเงิน จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ค่ะ [คลิกเพื่อดูเกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาค 1/2563]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2563
 15.การรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
1. วันที่ 17 ก.ค. 2563 นักศึกษาปริญญาตรี สังกัดสำนักเทคโนโลยีการเกษตร ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่หอพักสุรนิเวศที่นักศึกษาเข้าพัก สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอนอก ติดต่อสำนักงานกลางหอพัก งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ( ข้างหอ S7 ) โทร. 044 – 225 – 170
2. วันที่ 21 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นักศึกษาปริญญาตรีสอบทุน 84 พรรษา ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่หอพักที่นักศึกษาเข้าพัก สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอนอก ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่สำนักงานกลางหอพัก งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ( ข้างหอ S7 ) โทร. 044 – 225 – 170
3. วันที่ 21 – 23 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นักศึกษาทุกสังกัดสำนักวิชา (ยกเว้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์) ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่หอพักสุรนิเวศที่นักศึกษาเข้าพัก
4. นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่สำนักวิชาฯ ในวันทำสัญญา
5. นักศึกษาที่พักอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่สำนักงานกลางหอพัก งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ( ข้างหอ S7 ) โทร. 044 – 225 – 170 ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
6. วันที่ 24 และ 29 – 31 ก.ค. 2563 นักศึกษาปริญญาโท – เอก ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
7. นักศึกษาที่ Upload รูปแล้ว ต้องตรวจสอบผลการ Upload ด้วย หากรูปไม่ผ่านต้องแก้ไขโดยด่วน หรือนักศึกษาที่ยังไม่มีรูปถ่าย โปรดรีบดำเนินการดังต่อไปนี้
- ดูรูปตัวอย่างการแต่งกาย
- ศึกษาวิธีการ Crop รูป
- ทำการ Crop รูป
- ทำการ Upload รูป
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2563
 16.แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 3/2562
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศให้ทุกรายวิชามีการปรับการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์แบบสื่อประสม ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 นั้น
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้จัดทำแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอน ภาค 3/2562 เพื่อสำรวจข้อมูลในแต่ละรายวิชาและนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจึงขอความร่วมมือคณาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ ในการตอบแบบสำรวจดังนี้
1. [แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาค 3/2562]
2. [แบบสำรวจปัจจัยต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : สำหรับนักศึกษา]
3. [แบบสำรวจปัจจัยต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : สำหรับผู้สอน] ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2563
การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของท่านแต่อย่างใด และเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพการจัดเรียนการสอน
ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามดำเนินการตอบจนแล้วเสร็จทุกรายวิชา
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 17.ปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษาปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาตามเอกสารแนบ -> [คลิกตรวจสอบปฏิทิน]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 18.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
2. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
3. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
4. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 (แผนที่ 1) (แผ่นที่ 2)
5. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 19.การกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (กรอ.) ปีการศึกษา 2563
การกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (กรอ.) ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ หรือ ผู้ที่ต้องการจะขอกู้รายใหม่
คลิกอ่าน => [คำแนะนำเกี่ยวกับ กยศ. วิธีการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง]
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2563
 20.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
06 : ประกาศ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
07 : แบบฟร์อม ใบรับเงิน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.