ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งรับปริญญาได้แล้วที่นี่
       ++ แจ้งรับปริญญา และกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ไม่ต้อง Log in เข้าระบบทะเบียน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
         - คลิกที่นี่ แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.แนวปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสอบที่อาคารเรียนรวม 1 และ 2
ขอให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคารพร้อมติดสติกเกอร์ และนั่งสอบตามหมายเลขที่นั่งสอบที่กำหนด
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2563
 2.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคการศึกษาที่ 1/2563
นักศึกษาสามารถตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% ก่อนเข้าห้องสอบได้ที่หน้า web ของศูนย์บริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากพบข้อสงสัยโปรดติดต่อที่กองอำนวยการสอบ อาคารเรียนรวม 1 ห้องสัมมนา 3 วิธีการตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% คลิก >===ที่นี่===<
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2563
 3.การขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2564
นักศึกษาชาย ที่เกิดปี พ.ศ. 2543 หรือเกิดก่อนแต่ยังไม่เคยยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ที่มีเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น
ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ พร้อมส่งเอกสารได้ที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 63 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดำเนินการได้
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1) คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารแนบตามประกาศ
2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินฯ พร้อมเอกสารแนบตามประกาศใน ข้อ 1) และยื่นที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
3) กรอกคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ผ่านระบบ Online (นักศึกษาที่ยื่นคำร้องทุกคนต้องดำเนินการ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 084-8285898 ผกท.ญ.กัญพัชร์ / 084-0368318 ผกท.สุปรีชา
ประกาศโดย   งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2563
 4.นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563
1.) สำหรับนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน โปรดตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทางหน้าเว็บนี้เท่านั้น เนื่องจากตารางสอบในระบบของนักศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลงตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาตรวจสอบ วัน เวลา และห้องสอบซ้ำซ้อน [===ที่นี่===]
3.) กรุณาแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         *** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK)*** สอบนอกตาราง/รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนยินดีจัดสอบให้ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2563
 5.ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชา รุ่นปีการศึกษา 2562
การเลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาสามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชา ได้ที่นี่...
1. ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ยังไม่สังกัดหลักสูตร
นักศึกษาสามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชา ได้ที่นี่...
..เกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชา..
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2563
 6.นักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระในภาค 1/2563
นักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ ภาค 1/2563 (ค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าหอพัก, เงินยืมฉุกเฉิน) กรุณาติดต่อขอชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าห้องสอบ หรืออาจไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223023
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2563
 7.การประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอน จักถือเป็น ความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2563
 8.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 24 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 <<ตรวจสอบรายชื่อ มทส. > <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>
ให้บัณฑิต มทส. แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา ที่ระบบทะเบียนและประมวลผล www.reg.sut.ac.th
สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2563
 9.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2563
 10.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2563
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2563
- ประกาศวันสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 1/2563 – สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2563
 11.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1/2563
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2563
 12.ตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไม่สามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงได้ โดยท่านสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2563
 13.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 24 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 <<ตรวจสอบรายชื่อ>
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบ ปีการศึกษา 2562 ที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนั้น อยู่ระหว่างรออนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 กันยายน 2563 หากได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ทราบในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เมนูตรวจสอบจบ *** สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2563
 14.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 15.ด่วนที่สุด! สำหรับนักศึกษา งดเว้นการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยค่ะ
งดเว้นการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของ มทส. บัญชีเลขที่ 707-2-35379-0 โดยให้นักศึกษาชำระเงิน [ตามรายละเอียดแนบค่ะ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 16.ระบบปฏิบัติการ My Desk การจองที่นั่งในห้องเรียน
ระบบปฏิบัติการ My Desk คือ ระบบที่ใช้ในการจองที่นั่งในห้องเรียนก่อนถึงวันที่ต้องเข้าเรียนสำหรับ New Normal เพื่อเว้นระยะห่างตามแนวทาง Social Distancing ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบ On-site หรือ Online และผู้สอนสามารถบริหารจัดการผู้เรียนได้ โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป
[คลิก -> ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งาน]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223022 หรือ 044-223023 หรือ 044-223019
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2563
 17.ปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษาปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาตามเอกสารแนบ -> [คลิกตรวจสอบปฏิทิน]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 18.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
2. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
3. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
4. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 (แผนที่ 1) (แผ่นที่ 2) (เปลี่ยนแปลงปฏิทินแพทย์ปี 2)
5. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 19.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 20.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 21.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [2549] [2563]
06 : ประกาศ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
07 : ประกาศ วิศวกรรมพรีซิชั่น
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 22.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.