ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
13/11/2560 16:38
คำถามขอสอบถาม คะ นักศึกษา สามารถมีเกรด gpax ต่ำกว่า 1.8 ได้กี่ครั้ง ถึงจะพ้นสภาพ คะ
คำตอบการพ้นสภาพนักศึกษา เป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา
วันที่ อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:40 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11/11/2560 13:30
คำถามถ้าจะต่อปริญญาโทที่ มทส ให้gpax จบเท่าไหร่ครับ
คำตอบเงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละสาขาวิชา ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา โทร.044-223-014-5 นะคะ
วันที่ อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:38 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
9/11/2560 16:09
คำถามขอถามหน่อยนะคะถ้าในกรณีที่จะโดนรีไทร์นี่ดูที่GPAหรือGPAXหรอคะ?แล้วถ้าGPAของเทอมนี้ไม่ถึง1.5นี่จะเป็นไรไหมคะ
คำตอบการพ้นสถานภาพนักศึกษา เมื่อมีการจำแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำกว่า 1.50
วันที่ ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:32 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
6/11/2560 04:37
คำถามค้างค่าเทอม มีสถานะทุนกรอแต่ไม่ได้ไปทำสัญญา จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคใช่ไหมครับ แล้วถ้ารีบไปชำระ จะทำให้สามารถสอบได้ไหมครับ
คำตอบชำระก่อนสอบนะคะ
วันที่ จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:48 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
03:05
คำถามถ้าเราลงทะเบียนแล้วจ่ายตังค์ไปแล้ว เรามาดรอปทีหลังแต่ยังอยู่ในช่วงได้เงินคืน เราจะยังได้เงินส่วนนั้นอยู่ใช่ไหมครับ
คำตอบต้องเป็นช่วงลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตเต็ม ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 - ลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม 31 ก.ค. 2560 8:30 น. 4 ส.ค. 2560 23:59 น. นักศึกษาดูรายละเอียดได้ที่เมนู ปฏิทินการศึกษา หน้าเว็บระบบทะเบียนฯ
วันที่ จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:48 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
3/11/2560 17:43
คำถามเข็มวิทยฐานะ ต้องไปรับเองหรือสามารถส่งไปรษณีย์ได้คะ ส่งธนาณัติไปแล้วแต่ได้ Transcript กับหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษามาแค่นี้ค่ะ
คำตอบต้องติดต่อรับด้วยตนเองที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:38 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
1/11/2560 11:39
คำถามถ้าผมติดfวิชาเดิมหลายๆรอบเกรดจะตกลงไปมั้ยครับ แล้วมีการคำนวณเกรดแบบไหนใช้ เกรดเดิมที่เป็น0ไปรวมกับเกรดใหม่หรือปล่าวครับ
คำตอบคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ให้คำนวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำลังคำนวณ โดยเอา ผลรวมของ หน่วยกิต X ระดับคะแนนในแต่ละรายวิช่าที่ลงทะเบียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสม เกรด F นับหน่วยกิตสะสม
วันที่ พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:47 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
06:28
คำถามขออนุญาตอสอบถามค่พ หากไปสอบFinalไม่ทันจะเป็นอะไรค่ะ จะต้องทำอย่างไร
คำตอบติดต่ออาจารย์ผู้สอนค่ะ
วันที่ พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:47 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
31/10/2560 16:20
คำถามขอสอบถามหน่อยครับ ค้างค่ากุญแจหอพัก 60 บาท จะมีสิทธิ์สอบปลายภาคไหมครับ ขอบคุณครับ
คำตอบมีสิทธิ์สอบ แต่อาจจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะ
วันที่ พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:49 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
29/10/2560 15:11
คำถามขออนุญาตสอบถามครับ ในกรณีทำบัตรนักศึกษาหายและเรากู้ กยศ(มีในส่วนเงินประกันทั่วไปรวมอยู่วงเงินที่กู้นั้นด้วยและเงินยังไม่เข้าในระบบ) เมื่อขอเอกสารทำบัตรนักศึกษาใหม่ในreg ในระบบจะขึ้น"ไม่สามารถ เนื่องจากเงินประกันทั่วไปไม่พอ" จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรครับ
คำตอบติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 เพื่อชำระเงินสดนะคะ
วันที่ จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08:43 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
28/10/2560 23:15
คำถามถ้าค้างชำระค่าน้ำค่าไฟ สามารถเข้าสอบไฟนอลได้ไหมคะ?
คำตอบนักศึกษาติดต่อการเงินนักศึกษา เพื่อชำระเงินนะคะ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน
วันที่ จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08:42 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
18/10/2560 07:45
คำถามหนูเป็นนักศึกษารีเอ็นทรี่ในภาค 1/2560 และได้ทำการเทียบโอนหน่วยกิตโดยอิงตามหลักสูตร2559 อยากทราบว่าหนูต้องทำอย่างไรถ้าจะเรียนตามหลักสูตร 2559
คำตอบนักศึกษาติดต่อสาขาวิชา และสำนักวิชานะคะ
วันที่ พุธ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08:38 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
17/10/2560 19:29
คำถามขออนุญาติสอบถามครับ หากผมลงทะเบียนวิชาเสรีแล้วได้เอฟ แต่ลงตัวอื่นจนครบตามจำนวนหน่วยกิตแล้วสามารถจบได้ไหมครับหรือจะต้องแก้เอฟก่อน
คำตอบหากได้หน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาตรววจสอบได้ที่เมนู ตรวจสอบจบ และ GPAX ได้ตามกำหนดก็สามารถจบการศึกษาได้ค่ะ
วันที่ พุธ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08:37 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
16/10/2560 10:35
คำถามเคมี1 ปี1/2560 ตัดf เท่าไหร่
คำตอบสอบถามอาจารย์ผู้สอนนะคะ
วันที่ อังคาร 17 ตุลาคม 2560 เวลา 08:51 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13/10/2560 20:05
คำถามสวัสดีค่ะ อยากทราบกำหนดการที่แน่ชัดเกี่ยวกับช่วงเวลารับปริญญาค่ะ ว่าเป็นช่วงเช้าหรือบ่าย ขอบคุณค่ะ
คำตอบเป็นช่วงเช้า นะคะ ติดต่อฝ่ายประมวลผลฯ โทร.044-223-028
วันที่ จันทร์ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09:01 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา