ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
19/3/2562 16:02
คำถามสอบถามกรณีจะใช้วุฒิการศึกษาขอลดวันรับราชการทหารอ่ะครับ ถ้าแจ้งจบภาค 2/2561 แล้วหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาจะลงวันที่เท่าไหร่ครับ เพราะในกำหนดเขาบอกว่าถ้าจะขอลดต้องมีหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาลงวันที่ก่อนวันเกณฑ์ทหาร แล้วคือเดือนหน้าต้องเกณฑ์ หนังสือรับรองจะออกทันไหมครับ หรือจะมีจดหมายอะไรที่ระบุวันที่จบการศึกษาไหมครับ ขอบคุณครับ
คำตอบขอใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และใบทรานสคริปท์ ติดต่อฝ่ายวันผลและข้อมูลบัณฑิต โทร.044-223-028
วันที่ พุธ 20 มีนาคม 2562 เวลา 18:03 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
10:45
คำถามกรณีแจ้งจบแล้ว และขึ้น PASS ทุกอย่างแล้ว แต่สามารถรีเกรดวิชาที่ยังไม่พอใจในเกรดได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบนักศึกษาต้องติดต่อฝ่ายประมวลผลฯ เพื่อยกเลิกการแจ้งจบนะคะ
วันที่ พุธ 20 มีนาคม 2562 เวลา 16:10 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
09:15
คำถามถ้าแจ้งจบปีการศึกษา1/62 ไม่ทราบว่าจะได้เข้ารับพิธิพระราชทานปริญบัตรตอนช่วงไหนครับ
คำตอบรอประกาศ ประมาณปลายปีหน้านะคะ
วันที่ พุธ 20 มีนาคม 2562 เวลา 16:08 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
15/3/2562 19:08
คำถามเราสามารถรีรหัสได้กี่ครั้งครับ แล้วถ้าอยากเข้าศึกษาต่อเราต้องทำยังไงครับถ้าเคยรีรหัสมาแล้วครับ เพราะตอนนี้กลัวที่จะเสี่ยงโดนไทล์ครับ
คำตอบนักศึกษาอ่านรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/ เนื่องจากแต่ละสำนักวิชามีเงื่อนไขในการรับที่แตกต่างกันค่ะ
วันที่ จันทร์ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09:07 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
12/3/2562 17:15
คำถามแจ้งจบ 2/2561 เมื่อเกรดออกครบแล้วสามารถขอใบปริญญาบัตร ได้เลยหรือไม่ เพราะต้องใช่เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานในวันที่ 20 มีนาคม 2562 นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบใบปริญญาบัตรยังขอไม่ได้จนกว่าจะได้รับพระราชทานปริญญาค่ะ แต่ขอใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และใบทรานสคริปท์ได้นะคะติดต่อฝ่ายวันผลและข้อมูลบัณฑิต โทร.044-223-028
วันที่ พุธ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10:40 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
10/3/2562 00:09
คำถาม คือผมพ้นสภาพนักศึกษาเมื่อวันที่ 22/7/2558 จะได้เงินประกันคืนตอนไหนคับ ต้องติดต่อยังไงคับ มีวิธีติดต่อขอรับเงินประกันคืนยังไงครับ
คำตอบหลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือหากให้ผู้อื่นรับแทนให้ Download แบบฟอร์มรับเงินประกันทั่วไป ที่ http://www.sut.ac.th/ces/ เมนู นักศึกษาปัจจุบัน หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ จันทร์ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09:34 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
7/3/2562 23:12
คำถามเรียนวิศวกรรมหลักสูตรปกติค่ะ สามารถลงทะเบียนเรียน Calculus2 ของ internal program ได้ไหมคะ เพราะตารางเรียน calculus2 ชนกับตารางเรียน หน้าที่พลเมืองค่ะ
คำตอบตารางเรียนชนกันไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะคะ
วันที่ ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10:59 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
6/3/2562 14:37
คำถามได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงรายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับ c1 แต่อยากจะขอยกเลิกเพื่อลงทะเบียนเรียนตามปกติได้หรือไม่ครับ
คำตอบติดต่อฝ่ายตารางสอนตารางสอบ เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10:57 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
26/2/2562 12:42
คำถามขออนุญาตสอบถามค่ะ ดิฉันรีรหัสเข้ามาเทอม2/61 แล้วถ้าเกรดต่ำกว่า1.5 จะโดนไทร์เลยมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบจะเริ่มจำแนกเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดยดูที่ GPAX 1.50 - 1.79 สถานภาพ “รอพินิจครั้งที่ 1” (รอพินิจต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา ก็จะพ้นสภาพนักศึกษา) นักศึกษาอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.sut.ac.th/ces/ เมนุ นักศึกษาปัจจุบัน ? คำถามที่พบบ่อย ? เกี่ยวกับผลการเรียน การคำนวณเกรด การพ้นสภาพ
วันที่ พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:37 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
22/2/2562 21:36
คำถามวิชาสหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต นำไปคำนวนเป็นคะแนนเกรดGPAหรือเปล่าครับ
คำตอบเกรด S/U ไม่นำไปคำนวณนะคะ
วันที่ พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:39 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13:17
คำถามเงินประกันหลังส่งเลขบัญชีไป จะได้เงินตอนไหนคะ
คำตอบหลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือหากให้ผู้อื่นรับแทนให้ Download แบบฟอร์มรับเงินประกันทั่วไป ที่ http://www.sut.ac.th/ces/ เมนู นักศึกษาปัจจุบัน หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:37 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
21/2/2562 15:43
คำถามขั้นตอนการลาออกทำยังไงบ้าง
คำตอบเขียนคำร้อง และยื่นที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:36 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
20/2/2562 18:46
คำถามการยื่นคะแนน TOEIC แทนการสอบวัดผลของมหาลัยจะต้องยื่นล่วงหน้ากี่วันก่อนแจ้งจบคะ (ไปโคออปภาค 3/61 และไม่ได้กลับมาเรียนต่อ) เนื่องจากสมัครสอบของมหาลัยรอบ2 ไม่ทัน ตรงกับช่วงไปสหกิจ (ได้รอบสอบมิถุนา) ซึ่งได้ทำการสมัครรอบแรกไปแล้วแต่มาสอบไม่ได้เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ
คำตอบยื่นก่อนเกรดจะออกนะคะ
วันที่ พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:35 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
3/2/2562 14:58
คำถามติด W มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมมั้ยคะ
คำตอบมีสิทธิ์ได้รับค่ะ
วันที่ จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:24 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
1/2/2562 08:39
คำถามกำหนดส่งรูปแจ้งจบจะมีเลื่อนออกไปไหมครับ เห็นเทอมที่แล้วมีเลื่อนเป็นช่วงสอบปลายภาค ขอบคุณครับ
คำตอบภาค 2 ตามประกาศถึง 28 ก.พ ภาค 3 ยังไม่มีประกาศนะคะ
วันที่ จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:26 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.