ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
19/11/2562 14:41
คำถามกรณีโอนย้ายสาขา รายวิชาที่โอนจำเป็นต้องC ขึ้นไปไหมคะ
คำตอบเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ข้อ 17 รายวิชาที่โอนย้ายจะได้ระดับคะแนนตัวอักษรเดิมฯ ศึกษารายละเอียดได้ที่หมวด 5 ส่วนข้อ 17.2 หากเป็นจากสถาบันอื่นต้องไม่ต่ำกว่า C หรือ S หรือเทียบเท่า นักศึกษาอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บ www.sut.ac.th/ces เมนู นักศึกษาปัจจุบัน เลือก ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เลือกข้อบังคับปริญญาตรี 2561 หมวด 5 นะคะ
วันที่ พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
15/11/2562 20:28
คำถามคือหนูอยู่ปีหนึ่งติดเอฟเคมีเเต่ยังไม่รีเกรดตอนเทอมสองเพราะมันชนกับหลายวิชาเลยว่าจะเอาไปลงเทอมสามได้ไหม
คำตอบต้องดูนะคะ ว่ารายวิชาที่ลงเปิดหรือไม่ในภาคที่จะเรียนมั้ย ติดต่อที่สาขาวิชานะคะ
วันที่ จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:09 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
09:32
คำถามถ้าลงทะเบียนแล้วรายวิชานั้นขึ้นว่า ไม่ได้อยู่ในหลักสูตร แบบนี้จะคิดเป็นวิชาเสรี ใช่ไหมคะ
คำตอบหากไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรจะเป็นเลือกเสรีนะคะ
วันที่ จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:07 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13/11/2562 12:21
คำถามเงินประกันใช้เวลาตรวจสอบนานแค่ไหนคะ 2เทอมเลยหรือเปล่าคะ
คำตอบหลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือหากให้ผู้อื่นรับแทนให้ Download แบบฟอร์มรับเงินประกันทั่วไป ที่ http://www.sut.ac.th/ces/ เมนู นักศึกษาปัจจุบัน หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:45 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
12/11/2562 15:11
คำถามอยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยมีการแบ่งชำระค่าธรรมเนียมมั๊ยคะ หรือว่ามีแต่ขอผ่อนผันการชำระเพียงอย่างเดียว และอยากทราบกำหนดการของการผ่อนผันว่าถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบเขียนคำร้องขอผ่อนผันที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:45 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
9/11/2562 08:59
คำถามผมทดสอบภาษาอังกฤษตอนเทอม1ไปได้B1เกรดก็ขึ้นS ทั้ง3ตัว แต่ว่าเทอมนี้อยากลงEng2 จะได้ไหมครับ
คำตอบนักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 วันจันทร์นะคะ
วันที่ อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:12 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
8/11/2562 14:37
คำถามการที่ติดเกรดPในเทอมนั้นๆ GPA และ GPAX ในเทอมนั้น จะออกหรือไม่คะ
คำตอบGPA และ GPAX จะคำนวณเฉพาะรายวิชาที่มีเกรดค่ะ
วันที่ ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:17 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
7/11/2562 12:38
คำถามถ้าหากติดเกรดP ในเทอม 1/2562 GAP หรือ GPAX จะออกหรือไม่ และถ้าหากจะขอทุนเรียนดีภาคการศึกษา 2/2562 จะทำได้หรือไม่คะ
คำตอบรายละเอียดเกี่ยวกับทุนเรียนดี ต้องติดต่องานทุนการศึกษา โทร. 044-223-114 นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:43 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
6/11/2562 22:50
คำถามผมยังติดภาระค่าใช้จ่ายของมหาลัยอยู่ครับผมไม่สามารถลงทะเบียนได้คือผมกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดไม่ได้ด้อยู่ที่มหาลัยแต่ผมต้องลงทะเบียนในวันอาทิตย์ครับ ผมต้องทำยังไงครับ
คำตอบติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:29 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
20:52
คำถามถ้าอยู่หลักสูตร 54 แต่ หากต้องการลง วิชาเลือกเสรี หลักสูตร 60 ให้เป็นเลือกเสรีสาขา ได้ไหมคะ หรือจะอยู่ในเสรี ทั่วไป/ม. ไม่สามารถย้ายได้
คำตอบดูที่เมนู ตรวจสอบจบ เมื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนฯ หากรายวิชาไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรจะไปอยู่ในหมวดเสรี และต้องเรียนให้ครบจำนวนหน่วยกิตค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:28 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13:16
คำถามการแจ้งจบการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 เริ่มทำได้วันไหนครับ
คำตอบ - วันแจ้งจบการศึกษา 11 พ.ย. 2562 0:01 น. 13 ธ.ค. 2562 23:59 น. ตรวจสอบได้ทีปฏิทินการศึกษา เว็บ www.reg.sut.ac.th
วันที่ พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:24 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
5/11/2562 21:20
คำถามรายวิชาต่อเนื่องดูยังไงได้บ้างคะ telecom math2 ต้องต่อจากcalculas3 รึเปล่า
คำตอบตรวจสอบที่เมนู รายวิชาที่เปิดสอน ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th เมื่อเข้าไปแล้วให้คลิกที่รายวิชาจะมีเงื่อนไขรายวิชา ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:23 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
21:14
คำถามผมไม่สามารถเข้ารับปริญญา แต่ต้องการใช้ใบปริญญาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากต้องใช้ในการรายงานตัวเข้ารับราชการในเดือนธันวาคม กระผมสามารถได้รับใบปริญญาได้เร็วสุดวันที่เท่าไหร่ และวิธีไหนครับเพื่อให้ทันก่อนวันรายงานตัว (กระผมไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับปริญญา)
คำตอบต้องรับหลังวันพิธีพระราชทานปริญญาฯ นะคะ ติดต่อฝ่ายข้อมูลบัณฑิต เรียนรวม 2
วันที่ พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:17 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
19:01
คำถามเกรดวิชาเดียวกัน บางคนออกแล้ว บางคนยังไม่ออก เกิดจากกอะไรคะ
คำตอบนักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนนะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:15 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
18:00
คำถามต้องการย้ายสาขาแต่เกรดเทอม1/2562 1.99 ซึ่งเกณฑ์ย้ายคือ 2.00 รายวิชาย้ายเข้าผ่านแล้ว ต้องรอทำเรื่องเทอม3 แล้วทราบผลตอนปี3เทอม1/2563ใช่ไหมคะ สามารถลงเรียนวิชาที่จะย้ายเข้ารอเลยได้ไหมคะ
คำตอบการย้ายสาขาวิชา ข้อบังคับ ข้อ 16.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นข้อย้ายไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาที่ย้ายเข้าศึกษา นักศึกษาต้องติดต่อสาขาวิชานะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:15 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.