ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ Quota)
โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
    - ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 20/2/2563 14:30 น. - 24/2/2563 23:59 น.
    - สามารถทำการยืนยันได้ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขได้
    - เข้าสู่ระบบ ด้านล่าง


ป้อนเลขประจำตัวประชาชน กด เข้าสู่ระบบ
 
ป้อนเลขประจำตัวประชาชน13หลัก

 
          กลับไปหน้าประกาศฯ