ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
    - ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 23/6/2563 13:40 น. - 24/6/2563 12:00 น.
    - สามารถทำการยืนยันได้ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขได้
    - เข้าสู่ระบบ ด้านล่าง


ป้อนเลขประจำตัวประชาชน กด เข้าสู่ระบบ
 
ป้อนเลขประจำตัวประชาชน13หลัก