ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:00101302 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 102107 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 103102 CALCULUS II
 114346 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION
 214105 MEDIA LITERACY IN THE DIGITAL AGE
 214225 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 214369 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 215352 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235252 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235333 EVENT MARKETING
 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 322211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 521353 INTEGRATED AGRICULTURAL STRUCTURE DESIGN
 525202 THERMODYNAMICS I
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 528214 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535462 MACHINE ELEMENTS
 582203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 585304 MECHANICAL VIBRATION
 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
13:00 - 16:00102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 102233 ANALYTICAL CHEMISTRY II
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 114243 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 202213 GLOBALIZATION
 203322 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 204241 BROADCASTING AND FILM SCRIPT WRITING
 224222 WRITING FOR DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 235304 LEADERSHIP DEVELOPMENT
 322351 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 325352 FOOD QUALITY CONTROL
 335222 FOOD CHEMISTRY
 335352 FOOD QUALITY CONTROL
 521415 FLUID MACHINERY IN AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY
 523352 COMPUTER AND COMMUNICATION
 524331 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 524331 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 527422 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 711305 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
 712205 GERIATRIC NURSING
 วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 102234 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202212 MAN AND CULTURE
 204208 TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION I
 204328 E-BUSINESS
 214241 DIGITAL BUSINESS
 214262 INFORMATION SOURCES
 214330 USER EXPERIENCE DESIGN
 224223 TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION I
 322303 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 521363 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 527309 CONTROL SYSTEMS
 530416 APPLIED CONCRETE TECHNOLOGY
 533342 QUALITY ASSURANCE
 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
 539203 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
 617338 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
 714301 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
13:00 - 16:00102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 108101 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 114348 PRINCIPLES OF WEIGHT TRAINING
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204336 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 214323 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 235353 INTERNATIONAL LOGISTICS
 312352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 322352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 530201 ENGINEERING STATICS
 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
 532325 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 618308 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 802101 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
16:30 - 19:30202175 ART APPRECIATION
 203431 KOREAN 1
 204405 FINANCIAL MANAGEMENT
 214348 FINANCIAL MANAGEMENT
 325333 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 335333 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525451 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 526305 GLASS TECHNOLOGY I
 526312 GLASS TECHNOLOGY
 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 582252 SURVEYING LABORATORY
 601112 MUSIC THERAPY
 712204 HEALTH ASSESSMENT
 วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:00102103 CHEMISTRY II
 102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 110101 ANATOMY
 114244 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 204238 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 205386 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 214221 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 224224 CONTEMPORARY COMMUNICATION THEORY
 235103 BUSINESS MATHEMATICS
 235271 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 235358 QUALITY MANAGEMENT
 235382 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235401 INNOVATION MANAGEMENT
 312311 PLANT BREEDING
 313421 ANIMAL NUTRITION LABORATORY
 322201 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 322311 PLANT BREEDING
 323324 ANIMAL NUTRITION LABORATORY II
 335353 FOOD LAW AND STANDARDS
 521312 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN
 521422 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526202 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211 CERAMIC RAW MATERIALS
 526417 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 528304 POLYMER PROCESSING I
 528317 POLYMER EXTRUSION
 530251 SURVEYING
 534202 STRUCTURAL GEOLOGY
 582251 SURVEYING
 609252 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 617339 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
 618307 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS
 714302 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
 715210 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
13:00 - 16:00102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
 103109 ESSENTIAL CALCULUS
 104270 BIOSTATISTICS
 105102 PHYSICS II
 105191 PHYSICS LABORATORY I
 114351 SPORTS INJURIES
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 204301 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
 214104 RESEARCH METHODOLOGIES IN INFORMATION SCIENCES
 235324 INTERNATIONAL MARKETING
 313423 RUMINANT NUTRITION
 323323 RUMINANT NUTRITION
 325332 FOOD PROCESSING LABORATORY II
 521317 POWER SYSTEMS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521342 HEAT TRANSFER FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521365 POWER SYSTEM IN FOOD INDUSTRY
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 529441 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
 539307 POWER ELECTRONICS
 วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:00102271 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY I
 103104 INTRODUCTION TO STATISTICS
 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104174 BIOLOGY LABORATORY II
 109201 BIOCHEMISTRY
 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 202331 ASEAN STUDIES
 214265 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 235106 MACROECONOMICS
 235221 MARKETING MANAGEMENT
 235329 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 312319 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION
 322316 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 335223 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522360 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 525204 FLUID MECHANICS I
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 525457 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 531323 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 532207 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 534200 GENERAL GEOLOGY
 534203 PETROLEUM INDUSTRY
 535221 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES
 536311 MECHANICS OF VEHICLES
 537305 FLIGHT MECHANICS
 537314 FLIGHT MECHANICS
 539305 EMBEDDED SYSTEMS
 618302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
 618425 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
 711203 FUNDAMENTAL OF NURSING
 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
13:00 - 16:00202201 LIFE SKILLS
 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 202331 ASEAN STUDIES
 204413 MASS COMMUNICATION PLANNING AND DISSEMINATION
 224356 MEDIA MANAGEMENT FOR SOCIAL ENGAGEMENT
 521426 RICE MILL ENGINEERING
 522361 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY
 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:00102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 104111 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY LABORATORY
 114100 SPORT AND RECREATION
 114463 SPORTS PEDAGOGY
 204370 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 205211 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 214324 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 214342 ADVANCED STATISTICS FOR DATA ANALYTICS
 224323 DIGITAL MEDIA BUSINESS AND ENTREPRENEURS
 235206 FINANCIAL MANAGEMENT
 303431 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 312333 ORGANIC CROPS PRODUCTION
 313414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
 323414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 335332 FOOD PROCESSING LABORATORY
 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 525205 THERMODYNAMICS II
 526307 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
 529207 DIGITAL LOGIC
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 535471 FACTORY PHYSICS AND LAYOUTS
 536423 ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY
 538305 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 585205 ELECTRICAL ENGINEERING I
 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
13:00 - 16:00102272 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I
 110102 ANATOMY LABORATORY
 114335 MOTOR SKILL LEARNING
 114352 MOTOR SKILL LEARNING
 203404 BUSINESS CHINESE I
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 313312 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 322261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
 522269 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522364 TRANSPORT ECONOMICS AND PROJECT EVALUATION
 523231 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 524204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 526404 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 526422 REFRACTORIES ABRASIVES AND CUTTING TOOLS TECHNOLOGIES
 528433 POLYMER ADDITIVES AND MODIFICATION
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 529316 METROLOGY
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 531372 STRUCTURES AND PROPERTIES OF ALLOY STEELS
 532333 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 535303 INTRODUCTION TO ROBOTICS
 538319 ROCK MECHANICS
 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
16:30 - 19:30104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 203421 VIETNAMESE I
 203461 INDONESIAN I
 204358 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214261 INFORMATION IN THE SOCIAL CONTEXT
 214370 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 224250 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM IN CURRENT SITUATION
 301102 ACADEMIC WRITING
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 313331 ANIMAL BREEDING
 323431 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 325341 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 335211 FOOD MICROBIOLOGY
 522341 TRAFFIC ENGINEERING
 522365 TRAFFIC ENGINEERING
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 528424 POLYMER CHARACTERIZATION
 528432 POLYMER CHARACTERIZATION
 529431 ELECTRIC DRIVES
 531327 POWDER METALLURGY
 531340 POWDER METALLURGY
 534309 PRODUCTION OPERATIONS
 537311 INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR AIRCRAFT
 539303 R.F. CIRCUIT DESIGNS
 617216 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
 617495 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
 วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:00102104 CHEMISTRY LABORATORY II
 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 114467 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204340 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 214347 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 235272 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 235325 SALES MANAGEMENT
 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522366 TRAFFIC ENGINEERING LABORATORY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 525308 HEAT TRANSFER
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526209 INTRODUCTION TO ECONOMY ENGINEERING
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
 529290 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529302 MICROCONTROLLERS
 530321 SOIL MECHANICS
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531304 METAL FORMING
 535307 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 535331 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 537313 AERODYNAMICS
 538207 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
 538313 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING
 540416 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS FOR PRODUCT DESIGN
 582442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 618315 FIRE PREVENTION AND CONTROL
 716412 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS
13:00 - 16:00102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 111101 PHYSIOLOGY
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 214245 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE
 235209 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 235222 CONSUMER BEHAVIOR
 313451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 323341 POULTRY PRODUCTION
 323451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 521321 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AGRICULTURAL SYSTEMS
 521351 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AGRICULTURAL SYSTEMS
 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 532312 WATER SUPPLY ENGINEERING
 533321 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 534308 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING I
 537306 AIRCRAFT STRUCTURE
 537315 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 539304 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
 วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:00104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173 BIOLOGY II
 108206 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 214106 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 214244 DIGITAL ECONOMICS
 224355 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS ON DIGITAL MEDIA
 235205 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357 SERVICE OPERATIONS
 313342 SWINE PRODUCTION
 322102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 323342 SWINE PRODUCTION
 325472 FOOD ENZYME TECHNOLOGY
 332102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522262 PROBABILITY AND STATISTICS
 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523273 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 523355 INTRODUCTION TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
 523415 SEMANTIC WEB
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 525208 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 526210 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526410 NANOMATERIALS
 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
 527244 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 528306 POLYMERIC MATERIALS
 528313 POLYMERIC MATERIALS
 530231 HYDRAULICS
 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 531306 CHEMICAL METALLURGY I
 531318 CHEMICAL METALLURGY
 535309 ECONOMY FOR ENGINEER
 535311 ECONOMY FOR ENGINEER
 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 582231 HYDRAULICS
 618310 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 712206 ADULT NURSING I
13:00 - 16:00105103 GENERAL PHYSICS
 114103 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 114143 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 214205 WEB TECHNOLOGY
 214343 BUSINESS PROCESSES AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
 215251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 235381 INVESTMENT ANALYSIS
 302212 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 325221 FOOD AND NUTRITION
 325454 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 335221 FOOD AND NUTRITION
 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
 521364 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
 522201 ENGINEERING MANAGEMENT
 522265 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 522345 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 522378 THREE-DIMENSIONAL MODELING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 525309 MACHINE DESIGN II
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 528212 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 531302 MECHANICAL METALLURGY
 531314 MECHANICAL METALLURGY
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532321 AIR POLLUTION ENGINEERING
 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 535474 FUZZY LOGIC FOR ENGINEERS
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 536312 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 536425 PRODUCTION SYSTEM MANAGEMENT IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
 537457 ADVANCED AIRCRAFT SYSTEM
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 582352 HIGHWAY MATERIAL TESING
 วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:00104110 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 203401 CHINESE I
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 213305 ENGLISH FOR CAREERS
 235334 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 333151 ORIENTATION OF ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
 522207 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 522380 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 523441 CYBER SECURITY FUNDAMENTALS
 713207 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
 803101 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13:00 - 16:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 103105 CALCULUS III
 105192 PHYSICS LABORATORY II
 108205 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 202291 MODERN MANAGEMENT
 203326 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 203411 JAPANESE I
 204424 ADVANCED TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION
 214328 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 224357 ADVANCED TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 322241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 531216 PHYSICAL METALLURGY
 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.