ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2560  / 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  11 กันยายน 2560
09:00 - 11:00102107 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 114141 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 215105 MICROECONOMICS
 235105 MICROECONOMICS
 313311 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 313441 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
 315323 FOOD ANALYSIS
 325322 FOOD ANALYSIS
 523301 COMPUTER STATISTICS
 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 531302 MECHANICAL METALLURGY
 532423 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 535412 JIG AND FIXTURE DESIGN
 537401 AIRCRAFT MAINTENANCE
 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
 540415 JIGS AND FIXTURES
 585101 ENGINEERING GRAPHICS I
 617215 EPIDEMIOLOGY
 617334 CLEAN TECHNOLOGY
 618409 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 701420 NURSING RESEARCH
12:00 - 14:00102101 CHEMISTRY I
 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 103105 CALCULUS III
 204317 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 215206 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235207 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 312351 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 425101 ENGINEERING GRAPHICS I
 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
 430402 CONSTRUCTION MANAGEMENT
 522311 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523455 COMPUTER SECURITY
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525208 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 528201 ELEMENTARY PRINCIPLES IN POLYMER ENGINEERING
 528206 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528211 PRINCIPLES IN PETROCHEMICAL AND POLYMER CHEMISTRY
 528401 MOLD DESIGN
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 536200 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTALS
 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
 538301 GEOTECHNIQUES
 538303 GEOTECHNIQUES
 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
15:00 - 17:00102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103001 FOUNDATIONS FOR CALCULUS
 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 104362 ANIMAL BEHAVIOR
 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
 114323 SPORTS INJURIES
 114323 SPORTS INJURIES
 114421 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 204373 METADATA
 214101 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 215108 FINANCIAL ACCOUNTING
 235201 FINANCIAL ACOUNTING
 235326 SERVICE MARKETING
 235378 TAX MANAGEMENT
 313351 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 424322 TRANSPORT PHENOMENA II
 430352 HYDROLOGY
 438302 ELECTRONIC MATERIALS
 522241 SURVEYING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523371 MICROPROCESSORS
 524204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 524322 TRANSPORT PHENOMENA II
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529297 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 529315 PROCESS INSTRUMENTATION
 530233 HYDROLOGY
 531301 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 533301 OPERATIONS RESEARCH I
 534303 DRILLING ENGINEERING
 535232 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535333 INTEGRATED MANUFACTURING PROCESSES
 535334 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535415 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 539302 ELECTRONIC MATERIALS
 540307 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 วันที่  12 กันยายน 2560
09:00 - 11:00102203 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 103221 ADVANCED CALCULUS
 104172 BIOLOGY LABORATORY I
 114423 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 114423 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 202201 LIFE SKILLS
 204301 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
 215351 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 235351 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 312320 SOILLESS CULTURE
 325212 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY I
 424432 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN I
 430241 SURVEYING
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522342 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524432 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 525308 HEAT TRANSFER
 527401 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528303 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528402 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 530251 SURVEYING
 531311 NONFERROUS METALLURGY
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 533451 ERGONOMICS
 533451 ERGONOMICS
 534200 GENERAL GEOLOGY
 534326 WELL TECHNOLOGY
 534330 NATURAL GAS ENGINEERING
 538203 PHYSICAL GEOLOGY
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 541415 DESIGN FOR PRODUCTION
 617315 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
12:00 - 14:00102102 CHEMISTRY LABORATORY I
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 235301 BUSINESS ETHICS
 325342 FOOD ENGINEERING I
 430201 ENGINEERING STATICS
 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 523275 COMPUTER MATHEMATICS
 523456 OPEN SOURCE DEVELOPMENT
 526415 INTRODUCTION TO FERROELECTRIC MATERIALS AND DEVICES
 530201 ENGINEERING STATICS
 533423 ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
15:00 - 17:00202108 DIGITAL LITERACY
17:30 - 19:30103113 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 202213 GLOBALIZATION
 202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 203432 KOREAN 2
 204342 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 215358 BUSINESS FORECASTING
 215361 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 235327 RETAILING MANAGEMENT
 235356 BUSINESS FORECASTING
 235359 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 235363 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 235371 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 235382 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 325221 FOOD AND NUTRITION
 325462 MEAT AND POULTRY PRODUCT TECHNOLOGY
 424202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 424383 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL LABORATORY
 425303 MECHANICAL DESIGN
 435341 MANUFACTURING ENGINEERING LABORATORY II
 522349 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 524565 CORROSION AND ITS PREVENTION
 525304 MACHINE DESIGN I
 525402 THERMAL SYSTEM DESIGN
 526418 INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 527203 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 528422 SURFACE COATINGS
 535335 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
 540300 COMPUTER FOR BASIC DESIGN
 วันที่  13 กันยายน 2560
09:00 - 11:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
 102220 ORGANIC CHEMISTRY I
 104323 PLANT PHYSIOLOGY
 104600 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 202212 MAN AND CULTURE
 204329 WEB TECHNOLOGY
 235202 OPERATIONS MANAGEMENT
 315331 FOOD PROCESSING II
 325331 FOOD PROCESSING II
 430251 HYDRAULICS
 523313 WEB APPLICATIONS
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 527302 ANTENNA ENGINEERING
 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
 530231 HYDRAULICS
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 533321 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 535311 ECONOMY FOR ENGINEER
 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
12:00 - 14:00104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 204372 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 215332 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 215333 MARKETING RESEARCH
 235322 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 235323 MARKETING RESEARCH
 312301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
 424312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 521477 COMPUTER - AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522315 SAFETY ENGINEERING
 524201 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525202 THERMODYNAMICS I
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526406 CLAY TECHNOLOGY
 526416 QUALITY CONTROL
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 532201 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 534315 HYDROGEOLOGY
 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
 538306 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
 541322 METAL DEFORMATION PROCESSES
 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
 706401 COMMUNITY HEALTH NURSING I
15:00 - 17:00104103 PLANT BIOLOGY
 104324 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 114422 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 114422 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 204309 INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
 204335 SOFTWARE TESTING
 204363 INFORMATION RETRIEVAL
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 215380 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 235303 INTERNATIONAL BUSINESS
 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 313455 INFORMATION TECHNOLOGY IN ANIMAL SCIENCE
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 526302 GLAZE LABORATORY
 526408 ELECTRONIC CERAMICS
 528403 SAFETY ENGINEERING
 529310 ELECTRICAL MACHINES ANALYSIS
 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
 534318 PETROLEUM EXPLORATION
 536301 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
 537402 AIRCRAFT DESIGN
 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
 618498 CHEMICAL SAFETY
 715312 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
17:30 - 19:30202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 235104 BUSINESS STATISTICS
 430331 THEORY OF STRUCTURES
 530314 THEORY OF STRUCTURES
 533441 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 534327 GEOLOGY OF ENERGY RESOURCES
 537301 AERODYNAMICS
 วันที่  14 กันยายน 2560
09:00 - 11:00103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 104325 PLANT TAXONOMY
 104686 SCIENTIFIC WRITING IN FOR ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 105113 MAN AND TECHNOLOGY
 108201 MICROBIOLOGY
 113201 PHARMACOLOGY
 202175 ART APPRECIATION
 202354 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 204215 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 204336 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 205210 ECONOMICS
 205315 FOOD INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 424431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 424451 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 430421 FOUNDATION ENGINEERING
 521214 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 522313 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 523414 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 523497 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
 525451 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
 530324 FOUNDATION ENGINEERING
 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 536441 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
 540220 PRINCIPLES OF AESTHETICS
 540221 ART AND DESIGN FOR ENGINEER
 541241 FUNDAMENTALS OF MANUFACTURING PROCESSES
 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
 701107 SPIRITUAL DEVELOPMENT AND HEALTH STATUS
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 103106 BIOSTATISTICS
 104328 PLANT MOLECULAR BIOLOGY
 104733 COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY
 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202107 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 203431 KOREAN 1
 204369 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 312316 SEED TECHNOLOGY
 325211 FOOD MICROBIOLOGY I
 325451 FOOD MARKETING
 424382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
 524531 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 525303 FLUID MECHANICS II
 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 526413 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC CERAMICS
 527309 CONTROL SYSTEMS
 527412 R.F. CIRCUIT DESIGNS
 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 528423 TEXTILE TECHNOLOGY
 529209 ELECTRICAL MACHINES
 529324 DISTRIBUTED GENERATION SYSTEM
 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
 531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 531327 POWDER METALLURGY
 533042 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING
 533426 ENTREPRENEURSHIP
 534301 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 537204 STATISTICS FOR ENGINEER
 537304 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
 538304 GROUNDWATER ENGINEERING
 540301 ERGONOMICS FOR PRODUCT DESIGN
 541312 FUNDAMENTAL MACHINE TOOL DESIGN
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
 701105 FIRST AID
15:00 - 17:00102221 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 204319 ECONOMICS OF INFORMATION
 214103 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 215271 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 235102 INTRODUCTION TO BUSINESS
 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 313442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 425204 FLUID MECHANICS I
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525204 FLUID MECHANICS I
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
 529296 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 529306 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
 618342 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
 701212 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
 706402 COMMUNITY HEALTH NURSING II
 วันที่  15 กันยายน 2560
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 104331 INVERTEBRATE ZOOLOGY
 104854 TECHNIQUES IN MOLECULAR BIOLOGY
 105102 PHYSICS II
 105103 GENERAL PHYSICS
 108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 114327 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 114327 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 204225 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 235111 PERSONAL AND RELATIONSHIP DEVELOPMENT
 312311 PLANT BREEDING
 313443 HATCHERY MANAGEMENT
 424332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 430433 PRESTRESSED CONCRETE DESIGN
 430451 HYDRAULIC ENGINEERING
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 522202 INTRODUCTION TO TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEM
 523312 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 525302 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 526304 KILNS AND FURNACES
 526405 WHITEWARE
 528207 POLYMER TESTING LABORATORY
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 530411 PRESTRESSED CONCRETE DESIGN
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532422 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 533341 QUALITY CONTROL
 534300 LITHOLOGY
 535312 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 536201 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 537200 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
 537302 AIRCRAFT INSTRUMENT
 537455 AIRCRAFT SYSTEMS
 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 618344 INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
12:00 - 14:00103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 104171 BIOLOGY I
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 531322 SURFACE TECHNOLOGY
 532313 WASTEWATER ENGINEERING
 540202 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
15:00 - 17:00103102 CALCULUS II
 104332 INVERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
 104602 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 109201 BIOCHEMISTRY
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204368 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 214102 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 215252 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 235352 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 312314 PLANT PROPAGATION
 430434 BUILDING DESIGN
 522212 BUSINESS MANAGEMENT
 522344 ENVIRONMENT AND ENERGY IN TRANSPORTATION SYSTEM
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 523102 COMPUTER PROGRAMMING
 523271 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 523472 NUMERICAL ANALYSIS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528426 RUBBER TECHNOLOGY
 530412 BUILDING DESIGN
 531201 PHYSICAL METALLURGY I
 532322 SOLID WASTE ENGINEERING
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
 533425 INDUSTRIAL LAW
 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
 535233 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 538313 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING
 538313 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING
 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
 617103 HEALTH PROMOTION
 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
 701210 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
 706404 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา