ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  13 พฤษภาคม 2562
09:00 - 11:00101302 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105107 INTRODUCTION TO PHYSICS WORLD
 108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 114245 SPORTS PSYCHOLOGY
 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
 204355 PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 204360 ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235223 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 235333 EVENT MARKETING
 235354 BUSINESS SIMULATION
 301113 AGRICULTURAL MICROBIOLOGY LABORATORY
 521215 MASS TRANSFER
 521334 FOOD PACKAGING ENGINEERING
 522208 TRANSPORTATION AND LOGISTICS APPLICATION DEVELOPMENT
 522269 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528309 DIE DESIGN
 528319 DIE DESIGN
 529209 ELECTRICAL MACHINES
 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530315 STRUCTURAL ANALYSIS
 530316 REINFORCED CONCRETE DESIGN I
 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 532323 BUILDING SANITATION
 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
 539310 PHOTONICS
 581341 DESIGN FORMULA FOR ENGINEER
 617345 SOLID WASTE MANAGEMENT
 618312 OCCUPATIONAL MEDICINE
12:00 - 14:00102202 PHYSICAL CHEMISTRY
 104374 PCR TECHNOLOGY
 109207 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 235354 BUSINESS SIMULATION
 312318 PLANT GROWTH REGULATORS
 312324 VITICULTURE TECHNOLOGY
 313343 AQUACULTURE
 322315 PLANT GROWTH REGULATORS
 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
 323343 AQUACULTURE
 522266 OPERATIONS RESEARCH
 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525202 THERMODYNAMICS I
 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 528211 PRINCIPLES IN PETROCHEMICAL AND POLYMER CHEMISTRY
 531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 534207 GEOMORPHOLOGY
15:00 - 17:00102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 102221 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 103102 CALCULUS II
 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
 114247 PHYSICAL FITNESS TESTING
 114334 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 204405 FINANCIAL MANAGEMENT
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 214263 INFORMATION ORGANIZATION
 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 235336 BRAND MANAGEMENT
 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
 312103 CROP PRODUCTION PRACTICUM I
 313425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
 315452 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 322103 CROP PRODUCTION PRACTICUM I
 325231 FOOD PROCESSING I
 325453 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 335231 FOOD PROCESSING I
 522272 SURVEYING LABORATORY
 522313 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 524561 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
 526212 CERAMIC POWDER PROCESSING
 527305 MICROWAVE ENGINEERING
 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
 529318 INDUSTRIAL SAFETY
 531219 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 538416 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 581211 THERMODYNAMIC AND HEAT TRANSFER FOR MATERIAL ENGINEER
 617105 BASIC ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE
 617346 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
 618202 PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17:30 - 19:30104373 NATURAL BIOPOLYMERS AND BIOLOGICAL APPLICATIONS
 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 203431 KOREAN 1
 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 315411 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 322251 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 325411 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522212 BUSINESS MANAGEMENT
 522314 GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 525304 MACHINE DESIGN I
 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
 529313 INTRODUCTION TO POWER SYSTEM OPTIMIZATION
 529313 INTRODUCTION TO POWER SYSTEM OPTIMIZATION
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
 537310 AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEMS
 538317 GEOPHYSICS
 539308 MICROWAVE CIRCUITS
 601112 MUSIC THERAPY
 วันที่  14 พฤษภาคม 2562
09:00 - 11:00102131 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 102340 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103105 CALCULUS III
 104106 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
 104361 EVOLUTION
 105103 GENERAL PHYSICS
 204344 MULTIMEDIA ARCHIVES
 214243 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
 312335 VEGETABLE BREEDING
 315322 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGYCAL MATERIALS
 322324 VEGETABLE BREEDING
 325321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 335321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
 522270 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531208 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN METALLURGICAL ENGINEERING
 534204 PETROLEUM GEOLOGY
 535303 INTRODUCTION TO ROBOTICS
 601103 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 617330 SOLID WASTE MANAGEMENT
 618203 FLUID MECHANICS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 102271 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY I
 104203 GENETICS
 109208 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY
 114248 KINESIOLOGY
 202212 MAN AND CULTURE
 214224 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214264 INFORMATION USERS
 235273 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
 521212 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 522268 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT
 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 528205 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS I
 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 530233 HYDROLOGY
 530318 TIMBER AND STEEL DESIGN
 531205 PHYSICAL METALLURGY III
 534205 ROCK AND FLUID PROPERTIES
 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 535490 FACTORY PHYSICS AND LAYOUTS
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
 540202 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 582233 HYDROLOGY
 712101 NURSING INFORMATICS
15:00 - 17:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 103141 STATISTICAL METHODS
 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204319 ECONOMICS OF INFORMATION
 235104 BUSINESS STATISTICS
 235254 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
 301233 GENERAL FARM PRACTICUM FOR ANIMAL PRODUCTION
 312317 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 313424 ANIMAL FEED PROCESSING
 322313 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 325455 FOOD LAW AND STANDARDS
 335341 FOOD ENGINEERING I
 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 522332 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN LABORATORY
 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 524533 EQUILIBRIUM-STAGED SEPARATIONS
 524562 PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
 528425 POLYMER ADDITIVES AND MODIFICATION
 528433 POLYMER ADDITIVES AND MODIFICATION
 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
 536306 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
 618416 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
 วันที่  15 พฤษภาคม 2562
09:00 - 11:00102132 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102272 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I
 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
 104242 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY LABORATORY
 105102 PHYSICS II
 109203 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 202213 GLOBALIZATION
 205210 ECONOMICS
 214107 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 224251 BUSINESS COMMUNICATION
 235107 BUSINESS COMMUNICATION
 235362 LOGISTICS AND TRANSPORTATION ECONOMICS
 312363 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 313453 LIVESTOCK EXTENSION AND AGRARIAN LAWS
 315222 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 325224 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 522271 SURVEYING IN TRANSPORTATION
 524201 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 524315 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 526415 INTRODUCTION TO FERROELECTRIC MATERIALS AND DEVICES
 528206 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528311 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II
 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
 531313 CORROSION OF METALS
 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 617218 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION AND HEALTH MANAGEMENT
 617326 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 617347 CLEAN WATER MANAGEMENT
 618313 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING
12:00 - 14:00103221 ADVANCED CALCULUS
 114331 SPORTS COACHING
 114331 SPORTS SCIENCE FOR COACHING
 214246 DIGITAL MARKETING
 235343 RETAIL BUSINESS CASE STUDIES
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 312101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 313311 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 313344 CATTLE PRODUCTION
 322101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 323211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 323344 CATTLE PRODUCTION
 325223 FOOD CHEMISTRY II
 521354 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 523202 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS
 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 525204 FLUID MECHANICS I
 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 528426 RUBBER TECHNOLOGY
 528439 RUBBER TECHNOLOGY
 529432 SENSORS AND TRANSDUCERS
 530314 THEORY OF STRUCTURES
 532432 INDUSTRIAL POLLUTION PREVENTION
 538310 MINE ECONOMICS
 601101 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
15:00 - 17:00102121 ORGANIC CHEMISTRY I
 102220 ORGANIC CHEMISTRY I
 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 105105 PHYSICS
 108201 MICROBIOLOGY
 202181 HOLISTIC HEALTH
 203415 BUSINESS JAPANESE II
 205307 BUSINESS PLAN AND FINANCING
 235110 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 312352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 322352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 524203 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
 529208 POWER ELECTRONICS
 530324 FOUNDATION ENGINEERING
 531100 ENGINEERING MATERIALS I
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
 วันที่  16 พฤษภาคม 2562
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 105113 MAN AND TECHNOLOGY
 105474 INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS
 202201 LIFE SKILLS
 214227 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 312338 PLANT TISSUE CULTURE
 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
 322328 PLANT TISSUE CULTURE
 521213 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521322 INTEGRATED BIOPRODUCT STRUCTURE DESIGN
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523353 COMPUTER NETWORKS
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 528427 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 528434 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 530231 HYDRAULICS
 530321 SOIL MECHANICS
 531309 FOUNDRY ENGINEERING
 531361 CHARACTERIZATION TECHNIQUES FOR METALS AND ALLOYS
 532324 DESIGN AND OPERATION OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS
 535306 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535334 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535415 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 536312 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 540307 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 581212 ENGINEERING RHEOLOGY
 582231 HYDRAULICS
 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
12:00 - 14:00102212 INORGANIC CHEMISTRY II
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291 MODERN MANAGEMENT
 204352 DIGITAL LIBRARIES
 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
 235302 BUSINESS LAWS
 235376 LABOR RELATIONS
 312242 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 322242 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 525460 FLUID AND HEAT
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 528320 DIE DESIGN LABORATORY
 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
 537309 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
15:00 - 17:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 202108 DIGITAL LITERACY
 205382 PRODUCT AND SERVICE DESIGN
 214267 INDEXING AND ABSTRACTING
 235344 STORE LOCATION AND DESIGN
 313352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 325452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
 521333 COMBUSTION TECHNOLOGY FOR FOOD ENGINEERING
 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 524322 TRANSPORT PHENOMENA II
 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
 526419 STATISTICAL EXPERIMENTAL DESIGN FOR CERAMIC ENGINEERING
 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONROLLERS
 532451 GREEN BUILDING TECHNOLOGY
 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
 535232 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535308 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535470 MACHINE VISION TECHNOLOGY
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 581232 MATERIAL PROPERTIES AND TESTING II
 582314 THEORY OF STRUCTURES
 585206 THERMODYNAMICS II
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 617341 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
 618101 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 618102 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 618315 FIRE PREVENTION AND CONTROL
 วันที่  17 พฤษภาคม 2562
09:00 - 11:00102105 LABORATORY SAFETY
 102250 CHEMICAL CALCULATIONS
 102314 ADVANCE INORGANIC CHEMISTRY
 104323 PLANT PHYSIOLOGY
 105321 QUANTUM MECHANICS I
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 214108 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
 235321 DIGITAL MARKETING
 313331 ANIMAL BREEDING
 325342 FOOD ENGINEERING I
 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 523435 SOFTWARE PROCESS
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 524301 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 525205 THERMODYNAMICS II
 527317 DIGITAL TELEPHONY
 527424 COMMUNICATION SYSTEMS FOR ITS
 530411 PRESTRESSED CONCRETE DESIGN
 530431 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 531424 ADVANCED METAL FORMING
 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
 534312 PETROLEUM ECONOMICS
 535207 WORK STUDY
 535233 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 581233 MATERIAL PROCESSING I
 583207 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 617220 VECTOR CONTROL
 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
12:00 - 14:00102315 ADVANCE INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 114221 PHYSICAL FITNESS TESTING AND ASSESSMENT FOR HEALTH AND COMPETITION
 114330 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 114330 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204356 OPERATIONS MANAGEMENT
 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 215360 QUALITY MANAGEMENT
 235253 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 235358 QUALITY MANAGEMENT
 430201 ENGINEERING STATICS
 522359 RESEARCH METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 526309 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 530201 ENGINEERING STATICS
 531324 CORROSION TESTING
 537202 AIRCRAFT MATERIALS
 537203 AIRCRAFT MATERIALS
 537308 AIRCRAFT POWER PLANT
 539309 SENSOR ENGINEERING
 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
15:00 - 17:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 102273 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY II
 104324 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
 105371 INTRODUCTION TO NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 114332 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 114332 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 204337 PARALLEL AND DISTRIBUTED PROGRAMMING
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 235109 PRINCIPLE OF MARKETING
 235208 BUSINESS RESEARCH
 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
 523451 COMPUTER GRAPHICS
 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 529202 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 531308 CHEMICAL METALLURGY II
 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 538205 ROCKS AND MINERALS
 581261 JUNIOR DESIGN STUDY
 583206 COMPUTER PROGRAMMING FOR PETROCHEMICAL AND POLYMER ENGINEERS
 585207 FLUID MECHANICS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.