ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2560  / 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  15 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:00102105 LABORATORY SAFETY
 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
 103115 PRINCIPLES OF MATHEMATICS
 104106 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105107 INTRODUCTION TO PHYSICS WORLD
 108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 109207 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
 114205 SPORTS NUTRITION
 114205 SPORTS NUTRITION
 204355 PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 204360 ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 215373 MANAGING A GROWING BUSINESS
 235223 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 235324 INTERNATIONAL MARKETING
 235354 BUSINESS SIMULATION
 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
 312321 ECONOMIC FRUIT CROP PRODUCTION
 521215 MASS TRANSFER
 521322 INTEGRATED BIOPRODUCT STRUCTURE DESIGN
 521475 AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS HANDLING EQUIPMENTS DESIGN
 522208 TRANSPORTATION AND LOGISTICS APPLICATION DEVELOPMENT
 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 527401 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528307 POLYMER PROCESSING II
 528427 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 529209 ELECTRICAL MACHINES
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 530431 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
 538318 GEOPHYSICS LABORATORY
 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
 539310 PHOTONICS
 617326 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 618355 FIRE PREVENTION AND CONTROL
 705201 FAMILY NURSING AND MIDWIFERY I
12:00 - 14:00202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 312318 PLANT GROWTH REGULATORS
 313343 AQUACULTURE
 426308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525202 THERMODYNAMICS I
 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 527307 DIGITAL TELEPHONY
 527317 DIGITAL TELEPHONY
 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
 530233 HYDROLOGY
 530315 STRUCTURAL ANALYSIS
 531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 534207 GEOMORPHOLOGY
 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
 535232 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535459 ENERGY CONSERVATION IN FACTORY AND ENERGY AUDIT
 716412 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS
15:00 - 17:00102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 102221 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 103102 CALCULUS II
 109208 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY
 114334 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 202354 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 204229 ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY
 204405 FINANCIAL MANAGEMENT
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 215363 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 235336 BRAND MANAGEMENT
 312355 PLANT DISEASE OF ECONOMIC CROPS
 313425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
 325321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 325453 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 438206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 522345 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 524561 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
 529318 INDUSTRIAL SAFETY
 535412 JIG AND FIXTURE DESIGN
 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 538416 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 538416 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 617105 BASIC ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE
 702201 GERIATRIC NURSING
17:30 - 19:30202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 202331 ASEAN STUDIES
 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
 438306 MICROWAVE CIRCUIT
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 539308 MICROWAVE CIRCUITS
 วันที่  16 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:00102132 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102211 INORGANIC CHEMISTRY II
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103105 CALCULUS III
 104361 EVOLUTION
 105103 GENERAL PHYSICS
 204239 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 204242 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 204344 MULTIMEDIA ARCHIVES
 215107 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 313344 CATTLE PRODUCTION
 325224 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 525456 FLUID MACHINERY
 528308 POLYMER PROCESSING LABORATORY II
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531208 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN METALLURGICAL ENGINEERING
 601103 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 617330 SOLID WASTE MANAGEMENT
 618203 FLUID MECHANICS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 712101 NURSING INFORMATICS
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 104203 GENETICS
 202212 MAN AND CULTURE
 202373 DESIGN THINKING
 204236 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 215360 QUALITY MANAGEMENT
 215372 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 235273 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 235358 QUALITY MANAGEMENT
 424552 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 521212 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 522332 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN LABORATORY
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 525402 THERMAL SYSTEM DESIGN
 528205 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS I
 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
 530433 IRRIGATION ENGINEERING
 531205 PHYSICAL METALLURGY III
 534205 ROCK AND FLUID PROPERTIES
 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 537310 AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEMS
 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
 540260 PRODUCT DESIGN STUDIO I
 540460 PRODUCT DESIGN STUDIO III
 701218 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
15:00 - 17:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102212 INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 103141 STATISTICAL METHODS
 103362 THE THEORY OF INTEREST
 104221 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
 104686 SCIENTIFIC WRITING IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 104854 TECHNIQUES IN MOLECULAR BIOLOGY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204319 ECONOMICS OF INFORMATION
 215355 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 235104 BUSINESS STATISTICS
 235254 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 312317 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 313424 ANIMAL FEED PROCESSING
 325333 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 325455 FOOD LAW AND STANDARDS
 424431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 438453 ELECTRONIC INTERFACING
 521442 RICE MILL ENGINEERING
 522211 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 524562 PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526405 WHITEWARE
 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 528206 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528422 SURFACE COATINGS
 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 531330 LASER IN MATERIALS PROCESSING
 531424 ADVANCED METAL FORMING
 535321 PRODUCT QUALITY
 535477 PRODUCTION COST ANALYSIS
 536306 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 581402 CARBON FIBER REINFORCED COMPOSITE
 618202 PRINCIPLES OF ENGINEEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 618416 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
 วันที่  17 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:00102232 ANALYTICAL CHEMISTRY II
 105102 PHYSICS II
 109203 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 202213 GLOBALIZATION
 205210 ECONOMICS
 214107 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 215365 LOGISTICS AND TRANSPORTATION ECONOMICS
 235107 BUSINESS COMMUNICATION
 235362 LOGISTICS AND TRANSPORTATION ECONOMICS
 313453 LIVESTOCK EXTENSION AND AGRARIAN LAWS
 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 530316 REINFORCED CONCRETE DESIGN I
 531313 CORROSION OF METALS
 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
 536304 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
 538434 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
 617218 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION AND HEALTH MANAGEMENT
 618419 LOSS CONTROL MANAGEMENT AND PRODUCTIVITY IMPROVEMENT
12:00 - 14:00102131 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 103221 ADVANCED CALCULUS
 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
 110103 BASIC ANATOMY
 114321 SPORTS PSYCHOLOGY
 114331 SPORTS COACHING
 204221 ACCOUNTING
 235201 FINANCIAL ACOUNTING
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 312101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 312242 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 312363 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 313312 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 322101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 322242 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 323211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 325223 FOOD CHEMISTRY II
 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
 425204 FLUID MECHANICS I
 427322 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 429403 PROTECTION AND RELAY
 522314 GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 524531 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
 525204 FLUID MECHANICS I
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 527422 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 529308 PROTECTION AND RELAY
 530212 MATERIAL TESTING
 531342 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
 531478 ENGLISH COMMUNICATION FOR METALLURGICAL ENGINEERS
 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
 537309 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 538313 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING
 601101 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
 705305 FAMILY NURSING AND MIDWIFERY PRACTICUM II
15:00 - 17:00102121 ORGANIC CHEMISTRY I
 102220 ORGANIC CHEMISTRY I
 102233 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II
 105105 PHYSICS
 108201 MICROBIOLOGY
 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 202181 HOLISTIC HEALTH
 203415 BUSINESS JAPANESE II
 214106 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 235110 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 312335 VEGETABLE BREEDING
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 524203 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
 527423 BROADCAST SYSTEMS
 528212 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 529208 POWER ELECTRONICS
 530324 FOUNDATION ENGINEERING
 531100 ENGINEERING MATERIALS
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 534314 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 617214 INTRODUCTION TO HEALTH AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS
 617341 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
 618343 OCCUPATIONAL MEDICINE
 702204 ADULT NURSING II
 วันที่  18 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 104242 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY LABORATORY
 105113 MAN AND TECHNOLOGY
 110104 BASIC ANATOMY LABORATORY
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 202201 LIFE SKILLS
 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
 204232 PRINCIPLE OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
 427324 MICROWAVE ENGINEERING
 521213 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 523353 COMPUTER NETWORKS
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 527305 MICROWAVE ENGINEERING
 530231 HYDRAULICS
 530321 SOIL MECHANICS
 531309 FOUNDRY ENGINEERING
 532324 DESIGN AND OPERATION OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 618349 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
12:00 - 14:00103113 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291 MODERN MANAGEMENT
 204352 DIGITAL LIBRARIES
 215379 LABOR RELATIONS
 235302 BUSINESS LAWS
 235376 LABOR RELATIONS
 427321 ELECTROMAGNETIC WAVES
 429404 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 522343 TRANSPORT ECONOMICS
 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 525460 FLUID AND HEAT
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 528309 DIE DESIGN
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 535334 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535415 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 536305 VEHICLE AIR CONDITIONING SYSTEM
 537341 AERODYNAMICS AND AIRCRAFT STRUCTURE LABORATORY
 540202 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 540307 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
15:00 - 17:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 104373 NATURAL BIOPOLYMERS AND BIOLOGICAL APPLICATIONS
 114430 SPORTS SCIENCE FOR INTERNATIONAL COMPETITION
 114430 SPORTS SCIENCE FOR PROFESSIONAL SPORTS
 202108 DIGITAL LITERACY
 204217 MARKETING
 313411 ANIMAL PHYSIOLOGY OF REPRODUCTION
 325341 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 325452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
 521221 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
 521333 COMBUSTION TECHNOLOGY FOR FOOD ENGINEERING
 522243 TRANSPORTATION ENGINEERING
 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 524322 TRANSPORT PHENOMENA II
 524432 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 528426 RUBBER TECHNOLOGY
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 531311 NONFERROUS METALLURGY
 533251 INDUSTRIAL WORK STUDY
 535209 AUTOMATION
 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 538206 ROCKS AND MINERALS LABORATORY
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 540300 COMPUTER FOR BASIC DESIGN
 541444 TECHNOLOGY FOR DIE DESIGN AND DIE MAKING
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
 618101 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 618102 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 703202 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II
 วันที่  19 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:00104374 PCR TECHNOLOGY
 114207 SPORTS EQUIPMENTS AND TECHNOLOGY
 204220 BUSINESS COMMUNICATION
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 214108 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 215331 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 215386 INVESTMENT ANALYSIS
 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
 235381 INVESTMENT ANALYSIS
 312351 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 313331 ANIMAL BREEDING
 322351 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 424332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 523435 SOFTWARE PROCESS
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 525205 THERMODYNAMICS II
 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 527306 OPTICAL COMMUNICATIONS
 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
 529317 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN
 530318 TIMBER AND STEEL DESIGN
 530411 PRESTRESSED CONCRETE DESIGN
 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
 534312 PETROLEUM ECONOMICS
 535207 WORK STUDY
 535233 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 535411 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 536341 VEHICLE SYSTEM LABORATORY
 538431 COAL GEOLOGY
 540306 PACKAGING DESIGN
 617220 VECTOR CONTROL
 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
12:00 - 14:00102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
 114221 PHYSICAL FITNESS TESTING AND ASSESSMENT FOR HEALTH AND COMPETITION
 114330 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 114330 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204356 OPERATIONS MANAGEMENT
 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 215353 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 235253 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 430201 ENGINEERING STATICS
 522359 RESEARCH METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 526309 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 527304 DIGITAL COMMUNICATIONS
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 531324 CORROSION TESTING
 536201 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 537202 AIRCRAFT MATERIALS
 537203 AIRCRAFT MATERIALS
 537308 AIRCRAFT POWER PLANT
 539309 SENSOR ENGINEERING
 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
15:00 - 17:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 104113 MAN AND ENVIRONMENT
 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
 114332 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 114332 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 204234 INFORMATION ORGANIZATION
 204240 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 204337 PARALLEL AND DISTRIBUTED PROGRAMMING
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 215208 BUSINESS RESEARCH
 235109 PRINCIPLE OF MARKETING
 235208 BUSINESS RESEARCH
 312338 PLANT TISSUE CULTURE
 521464 DAIRY PROCESS ENGINEERING
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
 523451 COMPUTER GRAPHICS
 524201 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524581 POLYMER ENGINEERING
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
 525479 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 527426 COMMUNICATION ELECTRONICS
 528202 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528421 FIBBER REINFORCED MATERIALS
 529202 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 531308 CHEMICAL METALLURGY II
 532452 CLIMATE CHANGE AND CARBON FOOTPRINT
 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535462 MACHINE ELEMENTS
 536429 INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE ENGINEERING
 537450 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AERONAUTICAL ENGINEERING
 538205 ROCKS AND MINERALS
 538317 GEOPHYSICS
 617213 DISEASES CONTROL
 617219 BASIC HEALTH ASSESSMENT AND TREATMENT
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา