พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

   ระบุเลขประจำตัวประชาชน
ระบุ: เลขประจำตัวประชาชน :   

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
- พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
- File เป็น FILE.PD
    ! หากมีโปรแกรมดาวน์โหลด ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น download manager) ให้ปิดโปรแกรมก่อน เพราะอาจจะทำให้หาไฟล์ที่พิมพ์ไม่ได้
- นำไปชำระเงินที่ ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคารต่าง ๆ ที่ผู้สมัครใช้บริการ โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
- ตรวจสอบการชำระเงินภายในวันทำการถัดไป ชำระเงินในวันหยุดต้องตรวจสอบในวันทำการ