ปัญหาที่เกิดจากการ Login เข้าระบบ
ใช้ Internet Explorer
- กดปุ่ม ตรวจสอบ แล้วขึ้น There is a problem with this website's security certificate.
- ให้เลือก Continue to this website (not recommended)
- การเข้าระบบครั้งแรก ระบบจะให้ท่านเปลี่ยน Password

- รหัสประจำตัว = รหัสโรงเรียน ใช้รหัสจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย คลิกค้นหาที่นี่
- หากไม่ทราบ รหัสผ่าน หรือไม่สามารถเข้าระบบได้ โทรสอบถามที่ 044-223-018

กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

ค้นหารหัสโรงเรียน
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.